resimkoy

USASF صدور گواهینامه

۲ خرداد ۱۳۹۶

این USASF نیاز به هر مربی می شود تا به سطحی که مربی (در مجموع از پنج سطح وجود دارد) معتبر است. از سه بخش به یک فرایند صلاحیت برای یک مربی، که شامل یک آزمون کتبی، آزمون دست، و یک فرم حوزه عملی وجود دارد. غلت، کوتاه قدی، و پرتاب – در این فرایند همچنین در مورد سه موضوع هسته هلهلهچی متمرکز است. هدف از بودن گواهی است که برای ایجاد یک محیط امن تر است که از طریق آموزش دیده برای نشان دادن پیشرفت مناسب از مهارت ها برای ورزشکاران است. قیمت به مدرک شود ۷۵ $ برای مانع (۱۵ $ در هر سطح)، ۷۵ $ برای غلت ($ ۱۵ در هر سطح)، و $ ۶۰ برای پرتاب ($ ۱۵ در هر سطح) است. صدور گواهینامه برای کل از سه سال طول می کشد زمانی که گواهینامه منقضی مربیان پس از آن باید دوباره معتبر اگر آنها را انتخاب کنید به ادامه مربیگری. هزینه برای دوباره مدرک ۳۵ $ برای هر یک از سه نفر است

در آزمون کتبی: آزمون نوشته شده یک سری از سوالات هم جدا را به سه بخش است – مانع، غلت، و پرتاب. هر بخش است و پس از آن تا به پرسش ها را از سطوح مختلف هلهلهچی تقسیم شده است. به آزمون، مربیان به عنوان خوانده شده قوانین با توجه به سطح و موضوعات اصلی. آنها پس از آن را به آزمون و با پر کردن برگه سوال در مورد سوال است که به قوانین در سطح متناظر

تست دست ها را در: برای گرفتن دست در آزمون، مربیان باید مدیران منطقه تماس مورد نظر را پیدا سایت صلاحیت در منطقه است. بخش دست در یک آزمایش است که نیاز به چهره به چهره ارتباط با نماینده USASF است. این بخشی از روند صلاحیت یک راه برای نماینده USASF به اطمینان حاصل شود که مربی تیم می داند آنچه که در حال صحبت کردن در مورد است. این آزمون دانش از مربی و نشان می دهد که بطور شفاهی می تواند آموزش ورزشکاران راه مناسب برای انجام هر مهارت

عملی فرم درست تجربه: این جدیدترین قسمت به روند صلاحیت است. فرم حوزه عملی باید توسط صاحب ورزشگاه به منظور پایان روند صلاحیت امضا شود. این فرم تنها برای سطوح سه، چهار و پنج مورد نیاز است. به منظور امضا شود، یک مربی باید حداقل ساعات مربیگری در سطح پایین تر را تکمیل کنید.

یکی دیگر از بخش مهمی از فرآیند صلاحیت است به ایمنی AACCA گواهی. دو راه برای دریافت گواهی وجود دارد – یک دوره آنلاین یا دوره در محل. این آزمون یک ویدیو که مربیان در قوانین ایمنی و راه های امن به نقطه و ورزشکاران مربی تماشا کنید. هنگامی که این ویدئو به اتمام است، مربیان پس از آن یک امتحان چند گزینه است. این فرایند با شدت کمتر از صدور گواهینامه USASF است، اما آن را فقط به عنوان مهم است. ایمنی از ورزشکاران یک مربی اولویت شماره یک، به طوری که AACCA گواهی است که فقط تایید راه درست برای آموزش ورزشکاران و برای حفظ یک محیط امن در ورزشگاه. هزینه صدور گواهینامه AACCA 75 $ در هر مربی است و پس از چهار سال منقضی می شود.

پس از یک باشگاه ورزشی و مربیان گواهی، بعد به گواهی ورزشکاران است. صدور گواهینامه از ورزشکاران مورد نیاز نمی باشد مگر اینکه ورزشکار در حال تحصیل در جهان، با این حال تشویق برای همه ورزشکاران به گواهی شود. این فرایند از ورزشکاران صلاحیت است یک روند طولانی و گسترده نیست، با این حال آن فقط تضمین می کند که ورزشکاران مهارتهای خود به خود انجام نیست که آنها آماده انجام نشده است. این گواهینامه سال پس از سال برای ورزشکاران لازم است. دو نوع مختلف از صلاحیت وجود دارد، یکی عضویت برای ورزشکار است و از سوی دیگر به نام ۵ ستاره ورزشکار عضویت. هزینه صلاحیت ورزشکار و دوباره صلاحیت رایگان فقط برای عضویت و $ ۲۵ برای عضویت ۵ ستاره است. در هر دو نوع عضویت، از ورزشکاران قادر به توسط مربیان خود گواهی و پس از آن برنامه ها از USASF جایی که آنها اطلاعات را بررسی و سپس ارسال و کارت شناسایی به ورزشکار ارسال

ورزشکار عضویت: ورزشکار عضویت تنها اجازه می دهد تا ورزشکاران واجد شرایط برای شرکت در USASF تحریم حوادث است که توسط شرکت های مختلف مسابقه برگزار

عضویت پنج ستاره ورزشکار: این عضویت تضمین می کند که ورزشکاران واجد شرایط برای شرکت در رویدادهای میزبانی شده توسط USASF هستند و واجد شرایط هستند برای شرکت در جهان. آن را نیز به ورزشکاران این فرصت را به برای کمک هزینه های تحصیلی ارائه شده توسط USASF اعمال می شود. همراه با کسانی که منافع، پنج ستاره ورزشکار عضویت فراهم می کند تا ۱ میلیون $ در بیمه فاجعه بار برای اگر یک ورزشکار صدمه دیده می شود مهارت های انجام که او گواهی است انجام دهد.

کار یک سالن بدنسازی، مربیان و ورزشکاران گواهی به هر سالن ورزش همه ستاره مفید است. این اجازه می دهد صاحبان باشگاه و مربیان به در شدن الزامات ایمنی و قوانین فعال. مزایای بی خطر بودن قطعا بیشتر از معایب. اگر شما علاقه به گرفتن USASF یا AACCA گواهی سایت بازدید http://www.usasf.net و http://www.aacca.org هستند.