resimkoy

scooby دوو – کدام شخصیت به حال بهترین عبارت گرفتن

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

Scooby دوو در حدود دهه و در آن زمان همه ما یک فرصت برای شناختن شخصیت ها و عبارات رایج ترین گفتاری خود را بدست گرفته است. اما از تمام کاراکتر Scooby دوو، که بهترین عبارت گرفتن به حال؟ در اینجا آنها را به ترتیب از lamest بهترین دلیل این که چرا آنها رتبه بندی کردند که هستند، و

۶٫ Jeepers! – دافنه

به طور جدی؟ که همه شما باید بگویم دافنه؟ شخصیت او معمولا به عنوان آسیب پذیر ترین تصویر کشیده شد، اغلب تحت نظر قرار گرفته و یا پیدا کردن خودش را در نوعی از مشکلات. در همراهی با این واقعیت است که شخصیت او بسیار کمی به حل اسرار کمک، عبارت گرفتن او تقریبا هیچ تا هر مکالمه کمک کرده است.

۵٫ بیایید تقسیم کردن، باند … – فرد

خوب، اگر هیچ چیز دیگری پسر یک طرح بود. تقسیم و تسخیر است. درست است که او بارها و بارها استفاده از این برنامه و آن را معمولا در یک یا چند باند منجر قرار گرفته. اما قطعا جالب تر از "jeepers!" و حداقل تلاش را امتحان کنید و به انجام رساندن چیزی بود.

۴٫ عینک من! – ولما

ضعیف ولما. دختر فقیر دائما در پیدا کردن شد عینک او را زدم کردن صورت خود را، می روم او دستمالی در تاریکی در یک تلاش ناامید به سعی کنید به آنها را پیدا البته این معمولا در بدترین لحظه ممکن اتفاق افتاد. اما ولما فوق العاده هوشمند همیشه به حال بسیار بیشتر از کاراگاه فرد و دافنه به کمک، بنابراین حتی زمانی که پیدا کردن خودش ناگهان کور، او جالب تر از آن دو بود.

۳٫ Scooby دوو آن شما هستند؟ – کرک

به هر کرک شده و Scooby، دو کاراکتر حداقل علاقه مند به حل معما ترسناک، در ضخامت از چیزهایی به پایان رسید به طور مداوم. و هنگامی که خائنانی در بسته می شدند، آن اجتناب ناپذیر بود که آن دو را تا پایان از دست دادن هر یک از دیگر. "Scooby دوو که در آن شما هستند؟" معمولا با پاسخ های لرزان از ترس عضو "بیش از اینجا!"، مواجه شد این عبارت گرفتن به یاد ماندنی تداعی تصاویر زنده از یک پشمالو بسیار وحشت زده شده و Scooby.

۲٫ من می خواهم که بدست دور با آن بیش از حد، اگر برای شما دخالت بچه ها نیست. – لات

این عبارت است که به یکی از شخصیت ها به طور خاص نسبت داده نشده است، اما اغلب مورد استفاده قرار گرفت و اغلب به نقل از. این بخشی از فرهنگ پاپ به عنوان یک عبارت گرفتن بزرگ به طور کلی، نه فقط در میان طرفداران دوو Scooby تبدیل شده است. به احتمال زیاد، شما می توانید این گفته فقط به عنوان ماسک که تبه کار شده بود پوشیدن حذف شده است به فاش کردن که مقصر واقعی بود بشنود.

۱٫ عضو Dooby دوو! – Scooby دوو

بله، شخصیت ستاره بهترین عبارت گرفتن است، که تنها اتصالات بود. عضو یک دوست وفادار بود، حتی اگر او یک بیت از یک مرغ بود. در پایان روز او همیشه می تواند در شمارش می شود به تماس از "عضو Dooby دوو!" به مناسبت پایان از رمز و راز موفقیت حل شده است.