resimkoy

 MLM جبران پلن – خریدار مراقب باشید

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

وجود دارد و # ۳۹؛ یک تفاوت بزرگ در چه طرح پرداخت غرامت به MLM شما پرداخت.

این هشدارات را به شما شوک درست مثل آن من را شوکه کـــرد! سال پیش من فکر کـــردم همه شرکت پرداخت می شود در مورد همان.

من نمی دانستم چه اشتباه، در اشتباه، اشتباه من بود. تصور کنید که یک راه پله بزرگ و … واقعا بزرگ راه پله. & # 39؛ بازدید کنندگان ۱۰۰۰۰ مرحله هست. آخیش! بازدید کنندگان ۷۰۰۰ مراحل؛

در حال حاضر یک راه پله که & # 39 تصور کنید. حالا یک راه پله که & # 39؛ ۳۰۰۰ مرحله هست. در حال حاضر یکی که & # 39؛ ۳۵۰ مرحله هست.

شما کدام یک را به جای صعود؟ درخوهست خنگ من می دانم. من & # 39؛ متر مثل شما. من & # 39؛ ترجیح می دهند که با تنها ۳۵۰ پلکان بالا بروید.

پس چگونه این مربوط به چه شرکتهایی به شما پرداخت، شما می گویند؟ خب تایمی که من کشف کـــرد که برای برخی از شرکت (شرکت به نیکوی تثبیت را هم اضافه کنم) – شما نیاز به ۱۰۰۰۰ نفر، ۷۰۰۰ نفر، یا ۳۰۰۰ نفر به منظور ایجاد ۱۰۰۰۰ $ در ماه، من در شوک بود.

این حیرت انگیز به من وجود دارد که تفاوت زیادی در طرح پرداخت غرامت به بود. من می دانم که شما می خواهید به کار دقیق، نه دشوار تر.

بنابراین، هنگامی که شما به دنبال برای یک شرکت، مقایسه تعداد "گام" (آقام) شما نیاز به رسیدن به دنبال مورد نظر خود را .. اکثر آقام می گویند خواهید مطمئن ۱۰،۰۰۰ $ در ماه.

فقط این هفته من با تعدادی از افراد مورد مطالعه و از آنها خوهست: "چگونه زیادی از آقام آن را در شرکت خود را به ۱۰۰۰۰ $ در ماه"

حدس بخانومید چه؟ هیچ کس نمی دانست. به خاطر خود، لطفا پیدا کـــردن.

هر کسی هست که به دنبال درآمد پایان تایم. برخی فقط می خواهم کمی افزایش. هر چه وضعیت شما هست، آیا علت سعی و کوشش خود و پیدا کـــردن.

اگر شما & # 39؛ داشتن موفقیت می خواهید در شرکت شما نیست، آن را ممکن هست به دلیل کارت علیه شما انباشته. شاید آن & # 39؛ فقط رفتن را به زیاد از حد زیادی از آقام. اگر شما می خواهم برای من به یک نگاه و شکل که برای شما، فقط به من یک تماس و من & # 39 را؛ می خواهید در طرح جبران MLM خود را نگاه کنید.