resimkoy

۷ خوش شانس ترین کارت های تاروت به دریافت در یک مطلب

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

هستند که خوش شانس ترین کارت های تاروت در عرشه؟ این مقاله بر میدارد از کارت شما باید نگاه کردن به در خواندن کارت تاروت به عنوان بهترین نشانه از ثروت خوب است.

کارت های تاروت می تواند یک راه بسیار خوبی برای نه تنها نگاهی اجمالی به آینده بلکه به تمرکز بر روی آن، و از طریق قدرت تفکر مثبت جذب چیزهای خوب به زندگی شما. هر خواندن تاروت را با یک سوال از که سالک فعال می تواند درخواست برای راهنمایی و یا حتی کمک را موفق باشید راه خود را شروع می شود. یکی قطعی نمی توان گفت که یک کارت خاص همیشه خوش شانس است که یا در واقع یکی دیگر از کارت نشانه ای از بد شانس است چرا که معنای هر یک از کارت وابسته به زمینه و ارتباط آن با کارت های دیگر در خواندن است. با این حال برخی کارت در عرشه تاروت که دارای چنین انرژی قوی و بنابراین فرخنده که آنها همواره دارای نشانه ای از بخت خوب یا سایر آینده راه از پرسشنامه وجود دارد. در زیر یک لیست از کارت های که شما واقعا می خواهید به نوبه خود تا در خواندن کارت تاروت:

خورشید

این واقعا یک کارت بزرگ برای دریافت است. این هماهنگی و شادی، روابط سالم و یک احساس وحدت سخن می گوید. خورشید همیشه یک استعاره برای حقیقت بوده است. وقتی می گوییم ما می توانیم 'دیدن نور »می گوییم ما می توانیم حقیقت را در یک وضعیت را مشاهده کنید. هنگامی که ما در مورد تبدیل شدن صحبت «آگاه شده» ما به معنای دستیابی به یک سطح از درک. به عنوان منبع عالی از نور خورشید یک نماد قدرتمند دانش و درک است بنابراین. جهل ممکن است سعادت اما دانش قدرت است. تنها زمانی که ما واقعا درک وضعیت ما باید قدرت آن را تبدیل و آنچه ما می خواهیم. خورشید نیز با عظمت و موفقیت همراه است، بنابراین زمانی که این کارت تا نوبت این یک یادآوری مثبت است که ما بیش از حد می تواند "درخشان" و واقعا است درخشش.

آس از سکه

تک خال سکه نشان دهنده یک درگاه به یک جدید، راه موفق تر بودن. این از استقرار و ثبات و دستیابی به نتایج قابل مشاهده صحبت می کند. این است که نه یک کارت از رویاهای خیالی و ایده های پای در-آسمان، اما یک کارت بزرگ به نوبه خود تا زمانی که شما در یک وضعیت که در آن شما نیاز استحکام بیشتر، ثبات و تغییرات بتن در زندگی خود می باشد.

چرخ از فورچون

چرخ از فورچون یکی از معدود کارت در عرشه تاروت سنتی که یک انسان را شامل نمی شود. این اتصالات به دلیل آن است در مورد آن چیزهایی که کنترل انسان خارج است. بسته به اعتقادات یک این می تواند به عنوان قدرت خدا، قانون کارما و یا فقط سرنوشت ساده دیده می شود. این کارت به عنوان یک یادآوری است که اگر چه بسیاری از ما می خواهم به این باور ما در کنترل کل زندگی ما هستند، نیروهای وارد بر ما که فراتر از نفوذ و درک ما وجود دارد عمل می کند. هنگامی که این کارت تا نوبت می توان آن را نشانه قدرتمندی است که همه چیز شروع به نوبه خود به نفع ما است. مفهوم چرخ آشکار زیرا نشان می دهد دوره های اساسی و الگوهای به این نیروها که به ما موثر است.

شش از عصاهای شعبده

شش از عصاهای شعبده نشان دهنده پیروزی و موفقیت است. این کارت از ورزشکار که آموزش می دهد، فداکاری، عرق و در نهایت برنده است. همه ما هر دو پیروزی بزرگ و کوچک در زندگی ما و شش از عصاهای شعبده به نظر می رسد هنگامی که این موفقیت فقط در اطراف گوشه هستند نیاز دارند. این کارت همچنین می توانید احساس خوبی در مورد خود و دستاوردهای ما را نمایندگی کند.

ارابه

فقط تصور کنید ارابه برخورد را به نبرد که توسط یک تیم از شارژ اسب هدایت می شود. باید دید عالی بوده است. واحد مبارزه یک مرد قدرتمند آماده به کار نبرد و در جهان: این تصویر که احضاریه کارت است. ارابه نماینده روحیه و عزم برای موفقیت در تمام جنگ ما در زندگی مواجه هستند. مواقعی وجود دارد که آن را حق به رفتن با جریان است و زمانی که سازش بهترین روش این است وجود دارد. اما زمانی که این کارت تا نوبت یک یادآوری است که ثروت به نفع شجاع و، به شما ارائه با اعتماد به نفس عمل می کنند، به شما خواهد شد با موفقیت پر برکت. این مهم است که به یاد داشته باشید هر چند که بسیاری از درگیری های ما آنهایی که داخلی هستند، بنابراین این کارت باید به عنوان یک مجوز به بیرون رفتن و انجام نبرد با جهان گرفته شده است.

سه جام

سه جام کارت از شادی بی حد و حصر، عشق و جشن است. در فرهنگ های که مدافع فلسفه است که ما زندگی می کنند به کار می توان آن را سخت به طور جدی نیاز عمیق خود را به عنوان انسان برای پیوند با یکدیگر و با هم جشن ما است. پس از همه، چه فایده ای دارد؟ چه آن دست یابید؟ اما جشن به خودی خود یک است. ما به همان اندازه می تواند بپرسید (اما به ندرت انجام) "نقطه فقط در زندگی به کار چیست؟ شادی در کجاست؟ بلکه چه شادی و ایمنی بیشتر است وجود دارد از در دانستن است که یکی است هر دو را دوست داشت و قادر به دوست داشتن؟

جهان

جهان به سادگی نشان دهنده تحقق و کامل. داشتن جهان در نوک انگشتان یکی به معنای داشتن همه چیز احتمالا می تواند می خواهید و در نتیجه خود شامل و راضی است. در واقع هر چند، تحقق است که خیلی آنچه که ما را اما چگونه ما احساس نمی کنند. یک راهب یا زاهد گوشه نشین ممکن است احساس محتوای تنها با کاسه گدایی خود و یک غار به خواب در حالی که یک مرد ثروتمند ممکن است صلح کمی مهم نیست که چقدر از جهان او صاحب پیدا کارت نشان دهنده وعده تحقق درونی و کامل. این احساسات می تواند به همه ما از زمان به زمان آمده و کارت به ما یادآوری را به بسیاری از آنها را زمانی که آنها را انجام میدهد.