resimkoy

۶ راه هستفاده از بازاریابی موبایل برای ساختن یک کسب و کار جامد

۸ تیر ۱۳۹۶

اگر چه شبکه های اجتماعی هنوز هم نسبتا جدید نسبت به اینترنت به طور کلی نسبتا جدید هستند، کسب و کارهای موجود در این محیط با همان قوانین کار می کنند. تعداد ویژگی حیاتی که باید از آن آگاه باشید. با هستفاده از بازاریابی موبایل برای به اشتراک گذاشتن ساختار اجتماعی بازاریابی آنلاین، شما را قادر می سازد تا هر نوع کسب و کار را به شکل غیرمستقیم رانجام گرفت دهید. در این مکان تعداد نکته برای کمک به شما برای شروع هستفاده می شود.

در هنگام طراحی برای وب به خاطر داشته باشید موبایل

حیاتی نیست که چه چیزی از طریق وب طراحی می کنید، چه این یک سایت کسب و کار، یک صفحه فن، یک پیام ایمیل، و یا حتی یک آگهی هست، شما باید به حفظ دستگاه های موبایل توجه داشته باشید. املاک و مستغلات به انجام گرفتت کاهش یافته هست به این معنی هست که دستگاه های موبایل متناسب با نحوه کار رایانه های معمولی را مشاهده می کنند، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که شما به طور مستقیم به بازار موبایل خود غذا می دهید، با ارائه چیزی که هنوز به نظر می رسد و عملکـــرد عالی خود را در کوچکتر دستگاه ها. کار اضافی در حال حاضر بعد از آن پرداخت خواهد انجام گرفت.

هنگام ارسال پیام های متنی مشتریان خود را در نظر داشته باشید.

متداوم باید از زمانی که مخاطبین شما در دسترس هستند دریافت پیام ها و زمانی که آنها در واقع می خواهند آنها را دریافت کنند. این بدان معنی هست که اجتناب از زمانهای خاصی از روزی که ممکن هست رهبران شما در محل کار باشند یا شام را با خانواده های خود بخورند. و این قطعا شامل تعطیلات آخر هفته و تعطیلات هست. هیچ کس نمی خواهد یک پیام صبح روز یکشنبه را از شما دریافت کند پیام های خود را برای روزهای زمانی که آنها در مشتریان خود نفوذ نمی کنند، ذخیره کنید.

تاکتیک های مورد هستفاده برای متقاعد کـــردن چشم انداز های خود برای ثبت نام در لیست های خود را دارد.

تاکتیک های زیادی وجود دارد که می توانید هستفاده کنید. به منظور جلب آقام برای ثبت نام با لیست خود. در وب سایت شما یا در یکی از صفحات شبکه اجتماعی خود، متداوم می توانید مسابقات مختلف و پاداش های دیگر را برای افرادی که لیست خود را انتخاب می کنند، ارائه دهید. این یک روش سعی و آزمایش انجام گرفته برای ایجاد یک لیست بزرگ از مخاطبین هست. برخی از آنها ممکن هست مجدد از بین بروند، اما حیاتی هست که شبکه خود را بسازید.

شناسایی نیازهای و نیازهای چشم انداز شما

حیاتی نیست که کدام یک از شمهست مشتری یک مشکل خاص دارد که محصول در حال ارائه راه حل برای آن هست. بدیهی هست، شما باید از روش هایی برای شناسایی این مشکل فکر کنید تا بتوانید راه حل را ارائه دهید. بهتر هست که بتوانید این کار را انجام دهید، مشتریهای افزایشی که در نهایت خواهید داشت. شما باید با پیام های خود توضیح دهید که چطور آنچه ارائه می دهید، این مشکل را برای مشتریان شما حل می کند.

پیام را نداشته باشید!

شما باید توجه داشته باشید از این واقعیت هست که اگر به درستی هستفاده نشود، پیام های موبایل می تواند افزایش به درد مشتریان شما نسبت به چیزی هست که به آنها کمک می کند. این به این دلیل هست که آن را با پیام ها زیاد آسان می کند. شما باید پیام های خود را تنها در یک یا دو خط حفظ کنید و متداوم باید تعداد پیام هایتان را به یک پیام هر روز یا افزایش محدود کنید.

به کسانی که می خواهند به لغو آسان مراجعه کنند از فهرست شما

تلاش برای کسب اعتماد، تضمین نمی کند که هر فردی در شبکه شما به شما اعتماد کند. بعضی از آنها میخواهند از شما جدا شوند و از ارسال پیامهای شما جلوگیری کنند. تامین این نوع گزینه و اطمینان از اینکه هستفاده آسان آن آسان هست، اعتماد به نفس افزایشی را برای کسب و کار شما به ارمغان می آورد. آنها احساس خواهند کـــرد که در کنترل تکمیل ارز هستند.

شما باید متوجه شوید که بازاریابی موبایل زیاد آسوده هست پس از آن که از آن آویزان انجام گرفتید. و اگر شما آن را به درستی انجام دهید، می بینید که برای کسب و کار شما زیاد سودمند هست.