resimkoy

۴ عوامل کلید مدیریت موفق ضبط برچسب

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

این دستور برای یک کمپانی ضبط موفق، مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچک، شامل مواد تشکیل دهنده بسیاری از. بیش از حد بسیاری به ذکر است در اینجا اما به آن محدود کردن اگر شما مجبور به نقاط مهم ترین شما به شرح زیر اجزاء کلیدی مدیریت ضبط برچسب موفق را پیدا خواهد کرد.

  1. داشتن استعداد موسیقی هنرمندان در فهرست،
  2. منابع موجود برای CD تولید ،
  3. قدرت به توزیع موسیقی مستقیما به مصرف کنندگان دست،
  4. توانایی و منابع به موفقیت افزودن موسیقی هنرمندان .

۱٫ ضبط هنرمندان

شماره یک در لیست به در حال اجرا یک کمپانی ضبط موفق است که یک فهرست با استعداد از هنرمندان موسیقی. این امر نه تنها شامل پیدا کردن هنرمندان بسیار با استعداد با پتانسیل تجاری و همچنین عقد قرارداد بین این دو، که در آن دو حزب شامل هر دو با آن بخش از شرایط، در نتیجه در یک رابطه بسیار هماهنگ و با ارزش می شود.

این قرارداد بین هنرمند و برچسب باید موضوعاتی مانند هزینه های تولید آلبوم و بودجه هزینه، درآمد قابل جبران هزینه از فروش بلیط، آلبوم و کالا و غیره، توزیع حق امتیاز موسیقی و همچنین در اختیار داشتن حقوق چاپ و نشر و سود را پوشش میدهد.

۲٫ CD ساخت

این است که معمولا نقش برچسب ضبط به مراقبت از ساخت سوابق و دیسک های فشرده. اگر شما در حال برنامه ریزی در راه اندازی یک کمپانی ضبط شما باید خاص به داشتن منابع موجود برای ایجاد و ساخت موسیقی هنرمندان خود را داشته باشد. پس از همه این بخش مهمی از پول برای برچسب خود را است. اگر شما فقط یک برچسب کوچک شما می توانید کارخانه های تولیدی CD که نیازهای برچسب رکورد با اندازه کوچکتر دیدار خواهد کرد و حتی پیشنهاد فشار دادن تخفیف که با بسته بندی محصول و اثر هنری با نرخ مناسب آمده پیدا کنید. در حال حاضر روز کل این فرایند می توان با توجه به محبوبیت دریافت دیجیتال اجتناب شود.

۳٫ CD توزیع

توزیع موسیقی یک برچسب را مستقیما به کف دست از مصرف کنندگان است. توزیع برترین برای درآمد برای هر برچسب ضبط است. با توجه به کالاهای فیزیکی مانند آلبوم سی دی، شما باید آنها را مستقیما به فروشگاه های خرده فروشی به طور مستقیم به دست خریداران دریافت و پس از. با توجه به موسیقی دانلود، شما باید محصولات خود را وجود دارد برای وب سایت (مانند iTunes اپل) که بر روی خط فروش آهنگ خواهد شد. فروش مستقیم یکی دیگر مسیر پول سازی تابلوچسبها برای موسیقی در فروش موسیقی خود است.

۴٫ هنرمند توسعه

توسعه یکی دیگر از اجزای بسیار مهم است به تولید و فروش محصول می باشد. برچسب موسیقی با بهره گیری از رسانه ها جمعی مانند انتشارات موسیقی، وب سایت، کمپین رادیو، تور اجرای زنده و ظاهر خصوصی. شما باید جمعیت واقعی برای تو رفتگی در دیوار خود را و پس از آن بازار مناسب را درک کنید. بازاریابی و تبلیغات از جامد بلیط و رکورد فروش را بالا ببرد.