resimkoy

۴ راه موثر ارتباطات حیوانی

۱۷ تیر ۱۳۹۶

آیا شما عاشق حیوانات هستید؟ آیا با حیوان خانگی خود ارتباط برقرار می کنید؟ اگر شما تجربه طولانی در نگهداری حیوانات خانگی داشته باشید، احتمالا زبان آنها را درک می کنید. ما دارای مهارت هایی هستیم که به ما در ارتباط با حیوانات کمک می کند. این دلیل هست که ما انسان ها زیاد متفاوت از حیوانات دیگر هستیم. برای برقراری ارتباط با حیوانات می توانید از این نکات هستفاده کنید.

• با حیوان خانگی خود شروع کنید – طوطی حیوان خانگی شما می تواند شروع نیکوی برای شما باانجام گرفت. بهترین دلیل این هست که شما در حال حاضر ارتباط نیکوی با آن دارید و بهتر خواهید فهمید. مراقبت از حیوانات را به انجام گرفتت در مورد رفتار آن انجام دهید. این به شما یک ایده نیکو در مورد رفتار آنها را می دهد.

• منتظر پاسخ آنها باشید – اجازه دهید حیوانات پاسخ دهند، زمانی که آنها هر چیزی را می گویند. پاسخ حیاتی هست، بنابراین برای پاسخ آنها صبر کنید و با آنها حرف نخانومید. در حالی که آنها رفتار خود را پاسخ می دهند می توانند به روش بهتر تجزیه و تحلیل شوند. زمان را برای درک و دستگیری آنها به آنها بدهید. به صورت حتم، انتظار ندارید که به عقب برگردید آنها شما را به راه خود پاسخ خواهند داد. این می تواند یک کلمه، یک سوت و یا حتی یک ژست باانجام گرفت.

• پاسخ های معقول بدهید – متداوم به تماس های حیوانات خانگی خود پاسخ دهید مانند تایمی که دوستانتان با شما تماس می یابند. اگر به آنها توجه نکنید، برای شما غیر قابل توجه خواهد انجام گرفت. اگر شما آن را نادیده بگیرید، این بزرگترین اشتباهی هست که در حال ساخت هست. اگر احساس می کنید که حیوان خانگی به اندازه کافی پاسخ نمی دهد، شما باید آنها را به روانشناس حیوانات ببرید تا بتوانند توانایی خود را برای صحبت مجدد باز کنند.

• ارتباط با سایر حیوانات – لحظه ای که می توانید با حیوان خانگی خود ارتباط برقرار کنید شما باید زمان افزایشی را به آنها بدهید. متداوم با آنها به نیکوی و با دقت رفتار کنید. هر زمان که شما تنها با حیوان خانگی نشسته اید و به آنها می روید. شما تایمی از اطراف خود اطمینان دارید زیاد لذت می برید. در این زمان، شما همچنین آماده هستیم که با انواع دیگر حیوانات ارتباط برقرار کنیم.

به این نتیجه می توان گفت که افزایش با حیوان خانگی خود صحبت می کنید و پاسخ آنها را مشاهده می کنید، افزایش در مورد آنها یاد خواهید گرفت . به این ترتیب، می توانید با دیگر حیوانات ارتباط برقرار کنید. برای کسب هشدارات افزایش شما می توانید از خالص کمک بگیرید، در صورتی که به موضوع علاقه مند هستید، هشدارات زیادی در مورد روان شناسان حیوانات، بحث حیوانات و ارتباط حیوانات پیدا خواهید کـــرد.