resimkoy

 ۳۰ روز تا ایجاد سوپر عادات

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

ایجاد عادات فوق العاده راحت تر از شما همیشه می تواند تصور کنید. اکثر مردم چیزی است که آنها می خواهم برای تغییر در زندگی خود. اگر شما بخواهید هر کسی، آنها معمولا قادر به پاسخ به این سوال، "اگر شما می تواند هر چیزی در مورد خودتان را تغییر دهید، چه می کنید را تغییر دهید." برنامه همه خود را از کمک و توسعه شخصی و کتاب امروز در دسترس پر از اطلاعات مفید است که هیچ کس می بیند را به استفاده از می باشد. شما & # 39؛ دیده ام آگهی های بازرگانی تلویزیون و گوش به افراد دیگر داستان های خود، در مورد آنها چگونه وزن از دست داد.

آیا شما یکی از کسانی که شک که پیدا کردن این داستان سخت به این باور. آیا شما آن را & # 39 فکر می کنم؛ ها امکان ایجاد یک زندگی در حال تغییر عادت ظرف مدت ۳۰ روز؟ اگر شما آن را & # 39 فکر می کنم؛ این امکان، آیا تا کنون سعی به تغییر چیزی در مورد شما را دوست ندارند.

اگر شما تلاش کرده اند، چگونه می توانم آن را به شما & # 39 مطمئن شوید؛ غیر ممکن است. اگر شما سعی کرده اند برای ایجاد تغییر در زندگی شما، آیا شما را ترک، کرد که شما را ترک مدت کوتاهی پس از شروع. این است که اغلب چیزی است که اکثر مردم انجام دهد. آنها یا ترک قبل از آنها شروع و حتی هرگز شروع، و یا آنها را در یک دوره کوتاه از زمان ترک بعد از آغاز آنها. معمولا این افراد به بهانه ای، بیشتر از زمان بهانه ای خود را کاملا به سادگی، آن را سخت تر از من فکر کردم بود.

ایجاد عادات فوق العاده در ۳۰ روز امکان پذیر است و شما لازم نیست که به یک ACHIEVER بیش از رسیدن به این هدف. ایجاد این عادات برخی از تلاش در بخشی خود را اما پاداش بیشتر از آن زمان به ارزش تلاش هستند نیاز داشته باشد.

من شما را به چالش تغییر چیزی در مورد شما در عرض ۳۰ روز آینده را دوست ندارم.

برو به مرحله بعدی برای اطلاعات بیشتر.

پیدا کردن چیزی است که شما در مورد خودتان را دوست ندارد