resimkoy

۳ چیز را بچه باید درباره دختران

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

اکثر بچه ها هیچ چیز را به مورد دختران علاوه بر این واقعیت است که آنها را می خواهید می گویند نمی دانم، اما من به اشتراک گذاشتن با شما در ۳ چیز است که بچه ها باید در مورد دختران می دانم اینجا هستم. به خاطر داشته باشید که ۹۹٪ از بچه ها این مورد دختران را نمی دانم و به همین دلیل آنها موفق است. در آن زمان آنها این را درک آن است که آنها احتمالا با یک دختر زشت چربی که بهترین دختر آنها می توانند دریافت شد حل و فصل.

اگر شما نمی خواهید به در این موقعیت و سپس شما باید با توجه به پرداخت شود آنچه من در مورد به شما بگویم هستم.

دختران عشق از آن لذت ببرید

حتی اگر شما ممکن فکر می کنم که شما در حال حاضر این را می دانست، شما در اشتباه هستند. اکثر بچه ها فرض کنیم که یک چیز در ذهن دختران زمانی که آنها از سرگرم کننده فکر می کنم این است که داشتن رابطه جنسی با آنها. البته دختران دوست دارند رابطه جنسی است، اما یک چیز در ذهن خود تمام وقت. دختر همیشه می خواهم برای انجام کاری و آنها همیشه می خواهند به بیرون بروید. پس چه چیزی این به شما بگویم، خوب سادگی که هر جا که سرگرم کننده است که در آن دختران خواهد بود.

احساس راحت است مهم ترین

وقتی که یک دختر است که صحبت کردن به یک پسر آن چیزی است که او به دنبال این است که احساس راحت در اطراف او. اگر شما قادر به یک دختر احساس راحتی مهم نیست که چه خوب به دنبال شما هستند. مهم ترین چیز به یک دختر است که قادر به خودش باشد و بدون احساس بی دست و پا و یا احساس ترس از فرد دیگری قضاوت او است. به همین دلیل بسیاری از دختران قرار داده تا یک مانع و به نظر می رسد به نفرت بچه است. پس مانند اکثر بچه ها و قاضی نمی شود به جای مطمئن شوید که با بودن خود را شما می خواهید نتایج را دریافت کنید.

دختران عشق یک اعتماد به نفس پسر

دختران واقعا به بچه ها را به خود جلب که اعتماد به نفس در مورد خود هستند و آنهایی که همیشه تصمیم گیری های سرنوشت ساز را می باشد. بدترین کاری که می توانید در هنگام صحبت کردن به یک دختر است غیر قطعی و نا امن باشد. اگر این است چگونه می توانید ۲ چیز است که می تواند رخ دهد وجود دارد. یکی او را کاملا می نادیده بگیرد و رد شما و یا او را استفاده از شما را و تسلط شما.

حالا که می دانید این ۳ چیز است که بچه ها باید در مورد دختران من پیشنهاد می کنم شما را بر آنها خوانده و می دانم و خارج وجود دارد شروع صحبت و تعامل با دختران. این واقعا به عنوان ترسناک شما ممکن است فکر می کنم آن است.