resimkoy

۳ نکته برای بهبود جستجوی شغلی در شبکه اجتماعی

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

شبکه های اجتماعی مربوط به جستجوی شغلی ابزار حیاتیی برای زیادی از افراد شغلی هست. ارزش و اثربخشی شبکه های اجتماعی در شکار شغل بستگی به توانایی اش در رسیدن به افرادی هست که می دانند دیگران را هستخدام می کنند. این یک روش ارتباطی "شخص به فرد" هست که نتایج آن – اگر منطقی قبل از انجام آن سازماندهی شود – در کوتاه مدت می تواند توانایی شغلی را برای شناسایی فرصت های اشتغال جدی سوق دهد. همین امر برای افزایش شبکه های اجتماعی مانند LinkedIn، Twitter، Facebook، MySpace، YAHOO درست هست. یا گروه های گوگل، و یا دیگر گروه ها یا انجمن های تعریف انجام گرفته کوچک تر.

مشکل این هست که … هر کس مایل نیست که "… اگر منطقی قبل از انجام" بخش

بدون اهداف شغلی شخصی مشخص، همه چیزهایی که دنبال می کنید فقط یک شغل دیگر هست و یا فقط یک ارتباط تجاری دیگر هست؛ این درست هست، تا زمانی که شما می دانید که "فقط یک کار دیگر" چیزی هست که شما در پایان آن را دریافت خواهید کـــرد.

اگر شما می خواهید یک موقعیت حرفه ای، مسئولیت شما در سازماندهی هست؛ این واقعا تنها تعداد وظیفه ساده هست، مانند ایجاد لیستی از اهداف شغلی عملی شما، شامل صنایع مورد علاقه، عنوان های شغلی، مکان ها، دامنه حقوق و دیگر مشخصات خاص کار هست. این فهرست برای شمهست، نه اعضایی که به آن دسترسی پیدا خواهید کـــرد. سپس یک لیست دوم نیز از آدرس های وب برای شبکه های اجتماعی خاص، انجمن ها، بیلبوردها و گروه های دیگر، که در آن شما می توانید پیدا کنید و به افرادی که ممکن هست شما را به یک کار عالی معرفی کنید، تحقیق کنید.

از عقل سلیم هستفاده کنید . آسان انجام گرفتن فرار از تعقیب تعدادین "کار بزرگ" منجر به اعضای گروه جدید گروه شما از افرادی هست که ممکن هست به معنای نیکو یا شاید فرصتطلبانه باشند. در نهایت، اغلب بعضی از ارقام – همانطور که توسط آمار زیر نشان داده انجام گرفته اند – نتیجه کمی دارند یا … افزایش احتمال دارد، به سادگی لیست لیست های اهداف خود را دقیقا مطابقت نکنید، پس اتلاف تایم. به آن تله نخانومید.

THREE STRATEGIES KEY

۱ – بدانید که چه کسی دوست دارد – چه اعضای اجتماعی برای رسیدن به آن، جایی که آنها را در شبکه های اجتماعی پیدا کنند، چه چیزی از آنها بپرسند و چه چیزی در آن برای آنها باانجام گرفت.

۲ – بدانید که چه میخواهید خاص در مورد کار (ها) یا صنعت (ها) شما به دنبال؛ ایجاد کلمات کلیدی مرتبط با آن

(ارسال اعضای لیست خود را از کار، عنوان شغلی، یا کلمات کلیدی حرفه ای، و یا از سر گرفتن اسناد نوعی، فقط در صورتی که توسط یک عضو گروه پاسخ به درخوهست شما درخوهست.)

۳ – مدرن – هر یک از اعضای تماس را مثبت بداند. مودب باشید، مختصر باشید برای دیگران مزاحم نشوید.

راه هوشمند برای شروع، شروع کـــردن به افرادی هست که قبلا می دانید. افرادی را که قبلا آنها را آشنا کـــرده اید را در نظر بگیرید یا اینکه به طور مستقیم به کار یا صنعت مورد نظرتان پیوند دارند یا نه. آقام دیگران را می شناسند اقدام مشخص شبکه های اجتماعی ساختن یک شبکه از دوستان یا ارجاع های عضو هست که با آنها ارتباط برقرار می کنید یا به اشتراک می گذارید. گاهی اوقات فردی که احتمالا به کاهشین احتمال ممکن کمک می کند، فردی هست که کسی را می شناسد که کسی را می شناسد که می تواند به شما کمک کند تا هستخدام شود. آنها حتی ممکن هست متوجه شوند که آنها را می شناسند، تا زمانی که از آنها بپرسید.

هنگامی که از آنها سؤال می کنید، احتمالا این کار را آنلاین انجام می دهید. کوتاه باشید به سرعت به نقطه ای برسید و مودبانه باشید و دعوت کنید و سپاسگزار باشید، نه خیلی مستقیم و نه خوهستار و یا انتظار می رود از تعهد خود برای کمک به شما. به یاد داشته باشید، با همکاران متقابل شروع کنید. بپرسید که آنها می دانند، لیست می کنند و با آن افراد تماس می گیرند، خودتان را معرفی می کنند و فردی را که شما را معرفی کـــرده اید، نامگذاری کنید. هر تماس را شخصی کنید کوتاه باشید پیشنهاد برای کمک به اتصال و ارجاع آنها به افراد در شبکه خود اعضای خود. در مورد نوع ارتباطی که ممکن هست لازم باانجام گرفت، از آنها سوال کنید. و بالاتر از همه … مختصر! و از آنها بخاطر تایم خود سپاسگزارم.

پس از اینکه شما از آشنایان معروف و ارجاعات خود خارج انجام گرفتید، در صورت لزوم، تحقیق کنید و به اعضای گروه در شبکه های مختلف اجتماعی که پیوسته اند و مشاغل یا وظایف مشابه دارند صنعت، یا شباهت های جغرافیایی، مدرسه، پس زمینه خدمات، یا مشترک مشترک با منافع انسانی و یا هر چیز دیگری، به عنوان شما.

ارتباطات قبل از نوشتن را در نظر بگیرید. پیام های Craft را برای پوشش دادن موضوعات مورد نیاز برای بحث و گفتگو قرار دهید. کپی ها را ذخیره کنید هر پیام را ساده و آسان درک کنید. متداوم با هستفاده از مودبانه، به شیوه ای از قالب بندی پیام، "عزیز عزیز"، یا "خانم عزیز" یا "خانم" متداوم هستفاده کنید. "تشکر از شما"، و یا دیگر دوستانه با توجه به تمسخر. پیام های ابداًح انجام گرفته برای اشتباهات و اشتباهات قبل از هستفاده. این ممکن هست به نظر می رسد زیاد از حد برای وب سایت چت سریع و یا از انجمن گروه کاف، اما فریب خورده هست. آمار وزارت کار ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بهتر از هفتاد و یک درصد از متقاضیان شغل به علت هستفاده ضعیف از زبان و اشتباهات و دستور زبان ناخوشایند در هستخدام پرسنل، ایمیل، فکس، رزومه و سایر مدارک نوشته انجام گرفته رد انجام گرفته هست. پیشاپیش، اکنون که می دانید، یک پیام متنی دیگر، چت روم، مدرن، متن اختصاری یا ایمیل یا تبادل چت را به عنوان بخشی از مشاغل جدی برای هستخدام ارسال کنید، و شانس شما برای پیوستن به این هفتاد درصد که در بالا ذکر انجام گرفت افزایش می دهد به طور نمادین.

به عنوان احتیاط، همچنین می دانیم که گاهی اوقات از طریق فعالیت های اجتماعی زیاد از حد به اعضای گروه اجتماعی و یا ارسال زیادی از پیام های فروم غیر مرتبط، بعضی اوقات ممکن هست باعث تعلیق حساب توسط مدیران گروه شود. اپراتورهای گروه متفاوت هستند، اما معمولا توصیه نیکوی برای پیروی از قوانین آنها هست.

مراجع محل کار

یکی دیگر از مزیت های جانبی کسب و کار، حرفه، و شبکه های اجتماعی مربوط به صنعت این هست که چگونه آنها به شما در سازماندهی و مدیریت منابع حرفه ای کمک می کند. با "پیوستن" یا "اتصال" به وب سایت های اجتماعی متدنخست که در آن افراد دارای پروفایل های حرفه ای هستند. شما می توانید کارفرمایان علاقه مند را با راه آسان برای تماس با مراجع خود، و بنابراین تایید اظهارات در مورد مهارت های خود، تعلیم و تاریخ کار را فراهم کنید.

افراد محل کار که می دانند و می توانند برای شما تضمین کنند (جایی که این افراد اجازه برای شرکت در یک تماس مرجع حرفه ای از طرف شما به کارفرمایان احتمالی و احزاب علاقه مند) می تواند به یک متقاضی شغلی کمک کند تا مهارت ها و نقاط قوت خاص خود را به فرصت های کاری انتقال دهد؛ و کمک به آدرس، و تنظیم ذهن برای سهولت در مورد، هر گونه مسائل ناآسوده کننده و شرم آور محل کار. این منابع می توانند موضوعات را در بر بگیرند و مسائل مربوط به هستخدام را که گاهی اوقات ناشی از هستعفای اخیر یا غیر منتظره از کار یا سایر موارد هستعفای شغلی هست، یا مرجع نامعقول کاری که ممکن هست در جاهای دیگر ظاهر شوند، کمک کند. درک این موضوع که در برخی از صنایع، حتی اشاره مرجع بد کار، درست یا غلط، می تواند اثرات ویران کننده ای بر جستجوی شغلی داشته باانجام گرفت. اغلب، برای زیادی از متقاضیان شغل نیکو، نتیجۀ ارجاع شغلی به طور پیشفرض، پشتیبانی از مهارت ها و مهارت های کار در محل کار و سایر مشکلات احتمالی هستخدام، این هست که شرکت هایی که می خواهید، شما را هستخدام نخواهند کـــرد؛ و شرکتهایی که ممکن هست برای حل آن بپردازید – شما را هستخدام نکنید.

ایده های ارائه انجام گرفته در بالا را در نظر بگیرید اگر دنبال شما بهبود نتایج جستجوی شغلی با ایجاد یک تماس شکار شغلی یک در یک در محیط شبکه اجتماعی باانجام گرفت. سازماندهی اهداف جستجوی شغلی و پیام های پرس و جو خود را، ماندگار و باارزش نگه دارید. به دنبال این تکنیک های عقلانی هستید و احتمال شانس گرفتن هستخدام به زودی افزایش می یابد.