resimkoy

۳ مزایای شرکت در یک شبکه رویداد سرعت

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

که شما می دانید فقط به عنوان به عنوان آنچه شما می دانید هنگامی که در تلاش به حداکثر رساندن موفقیت شما مهم است. داستانهای زیادی از کسی که یک موقعیت خاص بر اساس استعداد سزاوار نیست اما به هر حال به دلیل که آنها می دانند کردم وجود دارد. ما اغلب می شنویم رهبران بگویید "حضور در رویدادهای شبکه و دیدار با مردم بیشتر. رشد کسب و کار خود را" با این حال همه ما به یک رویداد که در آن ما می خواستیم برای دیدار با مردم و شبکه رفته است، اما اتاق را به گروه های کوچک از هم جدا ساختن آن دشوار برای نزدیک شدن به هر کسی. در این فرمت محبوب مردمی و گروه های با نام بزرگتر دریافت مقدار زیادی از توجه. این بیشتر از یک ممزوج می شود و بدون شبکه واقعی انجام شده است.

یک فرمت از شبکه است که در نظر گرفتن جهان توسط طوفان شبکه سرعت است. در این رویداد سازمان یافته به شما این فرصت را به صحبت که به هر فرد در اتاق. بنابراین دادن به شما شانس زیادی برای ایجاد ارتباط، کسب کسب و کار جدید و قرار دادن نام خود را خارج وجود دارد برای در نظر گرفتن کسب و کار آینده است.

این سه چیزهای مورد علاقه من در مورد سرعت شبکه هستند و چرا اگر شما به دنبال ایجاد پیوندهای جدید این در راه به انجام آن است.

۱٫ هر کس ملاقات در اتاق – این بزرگ است! من نمی توانم به شما بگویم که چگونه بسیاری از رویدادهایی که به جایی که من می خواهم برای دیدار با مجری بزرگ از پیش از آن اما هرگز فرصت به دلیل صف های طولانی و جمعیت از شده است. با فرمت های شبکه های سرعت شما ۴ دقیقه یا وادار به صحبت به هر فرد و در پایان جلسه شما باید زمان ممزوج که با کسی به شما ممکن است با متصل صحبت بیشتر است. این مورد علاقه من از تمام مزایای است.

۲٫ سازمان و ساختار – احزاب سرگرم کننده می باشد و ایجاد گفتگو برای یک یا دو روز در مورد چه مقدار از زمان زیادی از شما، با این حال آنها ایجاد بسیار کمی ارتباط معنی دار. در یک رویداد شبکه که تحت "حزب" فرمت عمل، یک نفر می رود در مقابل لطف اتاق جمعیت برای بیرون می آید و می گوید در مورد آنچه که آنها برای زندگی و نحوه تماس با آنها انجام صحبت می کند. حالا که فرد به طور موثر خود را به هر کس در اتاق اما چگونه در مورد شما به بازار عرضه شده؟

۳٫ سرگرمی – به عنوان حرفه ای ما سرگرم کننده اغلب غفلت. ما لیزر متمرکز بر حرفه ای ما، علامت های تجاری ما و کسب و کار ما است. در یک رویداد شبکه سرعت شما زمان زیادی را داشته در حالی که تعامل با مردم را با اهداف مشابه به عنوان مال شما. برنده، برنده.

بنابراین اگر شما کسی است که به دنبال گسترش در شبکه شما و رسیدن به افراد همفکر هستند. لطفا مطمئن شوید که برای پیدا کردن جایی نزدیک ترین رویداد شبکه های سرعت خود را برگزار می و شرکت کنند. بسیاری از آنها رایگان هستند.

لذت ببرید و اگر شما به یکی رفتن به مدیر زیر نظر و تمام من در مورد آن!