resimkoy

۳ استراتژی های بازاریابی به فروش دو که می تواند برای رایگان

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

انجام شد

بازاریابی همیشه به هزینه پول به منظور موثر باشد. هنگامی که بار سخت به دنبال روش های اضافی و تکنیک های به را در فروش منجر به موفقیت هر کسب و کار بسیار مهم است.

بیایید در ۳ استراتژی های بازاریابی که می تواند انجام منجر به تولید برای کسب و کار شما است که هزینه چیزی نگاه . در حالی که خواستار سرد می تواند نتایج تولید آن بیشتر از یک فعالیت اکتشاف و به عنوان مثل خواهد شد و در لیست زیر یافت نشد در نظر بگیرند.

این ۳ استراتژی های بازاریابی را می توان به محل قرار داده و بلافاصله به دو برابر فروش خود را بیش از ۶ بعدی ماه می باشد.

· ارائه سوالات اوج علاقه به سایت های شبکه های اجتماعی مانند توییتر. سوالات باید به طور مستقیم به صنعت خود را مربوط، مشکلات چشم انداز خود را رو به رو هستند، و فتنه چشم انداز خود را به اقدام و تمایل به دانستن پاسخ به پرسش های شما. با اتصال توییتر به فیس بوک خود، لینک، و Plaxo حساب هر سوال شما پیشنهاد خواهد شد در سراسر شبکه های مختلف منتشر شده است.

· حوادث به صورت هفتگی در موضوعات مورد علاقه به لیست چشم انداز خود را و یا پیروان شبکه های اجتماعی و طرفداران . با ارائه چشم انداز خود را با اطلاعات که آنها می توانند برای حل مشکلات فعلی خود استفاده آنها را به شما به عنوان بیش از یک فروشنده را ببینید و شما را به عنوان یک ارائه دهنده راه حل.

· در سخنرانی خود در سمینار زندگی می کنند مانند اتاق جلسات بازرگانی . این یک استراتژی ۱-به بسیاری است که من توصیه می کنم اجرای است. استراتژی ۱ به چند است که در آن شما می توانید یک فعالیت را انجام دهد و در مقابل بسیاری از چشم انداز در همان زمان می شود. این برای شما بسیار قوی تر و به شما می دهد قرار گرفتن در معرض اضافی برای شرکت و خدمات خود را در همان زمان.

برای حداکثر تاثیر هر یک از این استراتژی های بازاریابی باید به جای یکی در یک زمان قرار داده است. هر کس بیش از یک هفته را به قرار دادن به جای و یک جریان ثابت و پایدار منجر برای کسب و کار خود را که شما می توانید به نوبه خود از فروش ارائه می کنند.

هنگامی که شما می خواهم به کشف بازاریابی بیشتر است که شما می توانید به محل قرار داده برای افزایش کسب و کار شما من از شما دعوت به بیانیه بازاریابی رایگان برای صاحبان کسب و کار در www.ToddBatesSystems.com.