resimkoy

 ۲ دلیل برای شما ساخت نه پول در بازاریابی شبکه ای

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

اگر شما در صنعت برای مدتی بوده هست، شما این اظهارات قبل از شنیده اند. ۹۷٪ از پایان کارآفرینان و در شروع کسب و کار خود را شکست خواهد خورد. اما دلیل که تنها تعداد می تواند موفق و زیادی از شکست مواجه خواهد انجام گرفت؟ به سس مخفی، مواد تشکیل دهنده که یک بازاریاب شبکه موفق در مقابل یکی که خراب میکند جدا چیست؟ بالا نان آور چه کاری انجام دهید که خیلی متفاوت از یک که پول خرج می کند که آن را با کسب و کار خود را می سازد؟ خب ۲ دلیل وجود دارد …

دلیل # ۱

یک نان آور درآمد بالا دارای کیفیت های مختلف هست که اکثر آقام به طور کلی ندارد. ببینید اکثر آقام مایل به کار دشوار برای به دست آوردن موفقیت هست. آنها ترجیح می دهند که موفقیت آنها را می یابد. من متاسفم به شما بگویم که موفقیت تنها آقام می یابد در فیلم ها یا کتاب ها، تقریبا هرگز در دنیای واقعی هست.

نخستین چیزی که یک کارآفرین موفق می کند این هست برای تنظیم کـــردن دنبال نهایی آنها می خواهند برای رسیدن به. آنها با پایان در ذهن شروع و به تدریج آن را به یک دنبال کوچکتر هست. شما نگاه کنید به دنبال نهایی می شود چیزی که دوست دارید که در آن شما خودتان را در ۵ سال را ببینید و سپس شما می توانید را به اهداف سالانه، ماهانه، هفتگی و پس از آن روزانه شکستن دنبال خود را. اگر شما دنبال روزانه خود را هر روز دیدار، شانس شما خواهد دنبال نهایی ۵ سال خود دست یابد.

آنها زیاد پایدار هست. هنگامی که ذهن خود را بر روی چیزی تعیین می کنند، آنها منحرف نشود. دنبال نهایی تغییر هرگز، تنها راه برای رسیدن به آنجا می توانید تغییر دهید. معنی آن چیست؟ ساده، اگر اهداف روزانه خود را چیزی شما را به دنبال خود را در هفته می کنید، از شما باید اهداف روزانه خود را تنظیم کنید. فقط به خاطر یک چیز کار نمی کند، به این معنا نیست که دنبال نهایی شما هرگز به دست آورد.

سازگاری یک ماده کلیدی در این مکان هست. آنها طرح آنها راه اندازی را دنبال کنید و به آن پایبند باشید. شما هرگز یک بحث پر درآمد ترین مورد چگونه آنها طرح آنها را برای خود تاسیس پیروی نمی شنوید. آنها هرگز تعلل، آنها & # 39؛ تنبل نیست. اگر این طرح برای سه فعالیت هایی که باید در آن روز انجام می شود، آنها این سه آن روز و احتمالا افزایش به انجام میرسانیم.

آنها متداوم خود را حل و فصل به رانجام گرفت هست. آنها متداوم با خواندن یک کتاب، حضور در یک کنفرانس، یک وبینار که آنها را تعلیم می دهد که چگونه برای تبدیل انجام گرفتن به یک رهبر بهتر هست. بهترین سرمایه گذاری شما متداوم در خانومدگی باعث می شود که یکی از شما را به خودتان توسعه هست.

دلیل # ۲

چه من در مورد به اشتراک گذاشتن با شما در این مکان ممکن هست ناآسوده کننده اگر شما در حال حاضر با کسب و کار بازاریابی شبکه ای هستم اما هیچ کدام کاهش از آن حقیقت هست و به شما خواهد انجام گرفت بهترین خدمت به نگه داشتن ذهن باز، بنابراین شما می توانید اقدام قبل از آن که خیلی دیر شود.

دلیل شماره دو کسب و کار شما هست. با یک کسب و کار هست که نه به شما یک فرصت واقعی برای ایجاد یک درآمد ماهانه پنج رقم دوم بزرگترین چالش خود را درگیر انجام گرفته هست. اکثر شرکت شما محصولات بزرگ را، چه به نظر می رسد مانند یک طرح غرامت بزرگ بر روی کاغذ و زیادی چیزهای دیگر که همه برای تلفن های موبایل بزرگ اما زمانی که شما به آن حفاری، هنگامی که شما شروع به تجربه این کسب و کار؛ شما متوجه هست که عملا غیر ممکن هست به آتش مدیر خود را با هستفاده از چه کسب و کار شما را ارائه کـــرده هست. بنابراین یک ذهن باز به عنوان من توضیح نگه می دارد.

روز از رفتن به دوستان و خانواده خود، کسب و کار آقام شما می دانید و یا خرید منجر سرد زیاد از. امروز بازاریابی شبکه ای در اینترنت انجام شود اگر شما امیدواریم که به ایستادگی به یک فرصت برای تبدیل انجام گرفتن به ثروتمند و یا حداقل از لحاظ مالی رایگان. شما می خواهید به تولید منجر می شود خود را و قادر به بازار به زیاد از ۱٫۵ میلیارد نفر که با هستفاده از اینترنت امروز. اگر کسب و کار شما به شما می گوید به دور از این نوع از تجارت قدرتمند جهانی باقی بماند، ممکن هست تایم آن هست که از خود بپرسید دلیل.

نوع محصول شما فروش نیز در سوال این هست. اگر شما از فروش ویتامین ها، آب میوه، پلن های ارتباطات، تعطیلات، مواد شوینده و غیره و غیره، چقدر رقابت شما را مجبور به مقابله با؟ شما ببینید اگر شما فروش یک کالا مانند بالا توضیح داده، حیاتی نیست که چگونه محصول جدید خود را واقعا هست، می توان آن را توسط شخص دیگری در هر زمان تکثیر و آن را بهتر و ارزان تر با نسخه جدید خود و رقابت در نتیجه افزایش خواهد بود. ما در عصر هشدارات هست. آقام می خواهند هشدارات و برای آن پرداخت. فقط در آنچه که آقام هزینه امروز در تعلیم و پرورش دانشگاه نگاه … افزایشین هشدارات و محصولات تعلیم و پرورش "اختصاصی" هستند و نمی باانجام گرفت، بنابراین هیچ رقابت برای کسب و کار خود را.

آخرین اما نه کم، طرح جبران خواهد بدون شک تصمیم بگیرند که آیا شما یک شانس از تبدیل مالی رایگان و یا نمی ایستادگی. این به شما ناآسوده، بنابراین نشستن و بنابراین شما می توانید این را هضم کنند. "وعده از درآمد باقی مانده راه را بدانیم آن هست که همه اما آقاه" شما ممکن هست بخواهید به مجدد آن را بخوانید و اجازه دهید آن را غرق در برای یک ثانیه. امروز شما باید تا حد زیادی جبران جلو اگر شما به یک فرصت برای دیدن درآمد باقی مانده در پایان به عقب می خواهید.

شما نیاز به دو مولفه در طرح جبران خود را، فروش مستقیم در جلو و باقی مانده در پایان به عقب. بخش منفی این هست که کاهش از ۱٪ از طرح جبران این طرح جبران دوگانه و آنهایی که، متوجه چقدر حیاتی هست که آن را باید برای مقابله با ساییدگی ثابت در کسب و کار خود را.

وجود دارد که شما آن را دارند، به دو دلیل ترین مبارزه برای حتی یک پنی را در سود در بازاریابی شبکه ای. اگر من به شما در دلیل شماره ۱ توصیف، آنچه که من به شما پیشنهاد انجام قبل از شروع یک کسب و کار هست به کار بر روی خود برای نخستین بار و یا شما فقط پول خود را هدر. اگر من به شما در دلیل شماره دو توصیف، من متاسفم اما قطعا آن را خیلی دیر به آن را درست کنند. اقدام و دنبال دنبال نهایی خود را. شما فقط در حال تغییر روش شما در حال گرفتن وجود دارد، نه پلن ۵ سال خود را.

برای موفقیت شما
Ghyslain