resimkoy

 ۱۰ رایج ترین اشتباهات برای چاشنی بازاریابان شبکه به اجتناب از

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

۱٫ عبور زیرمجموعه منفی

هرگز PASS زیرمجموعه منفی!

تحت هیچ شرایطی!

رهبران باید هرگز این اشتباه را!

برای من حیاتی نیست اگر شما به حال یک روز واقعا بد و یا زیرمجموعه خود را بهترین دوست خود را
از آنجا که دبیرستان هست. هنگامی که آقام پیوستن به یک کسب و کار، آنها را یک فرصت پیوستن نیست،
آنها به شما بپیوندند! این بدان معنهست که آنها را باور دارم و شما را به عنوان نوعی از رهبر.
اگر تصویب پایین منفی، آنها را اعتماد به نفس خود را در شما و از دست دادن خود را
کسب و کار نابود خواهد انجام گرفت زمانی که آنها را به همان زیرمجموعه خود انجام دهد.

هنگامی که شما منفی و یا چالش ها، IT بالاسری هست. هرگز پایین.

۲٫ صرف زیاد از شما می تواند حفظ

اگر شما یک رهبر با یک گروه بزرگ از زیرمجموعه در کشورهای مختلف در سراسر هستند
این کشور، شما می توانید خود را خسته انجام جلسات و تظاهرات در همه جا .
شما ممکن هست ساخت ۵ چهره، اما متداوم مراقب باشید.

هنگامی که، این رهبری که آقام در یک ایالت دیگر درخوهست او را به انجام یک
رالی در منطقه خود داشته هست. او این هتل را برای تعداد هزار دلار اجاره انجام گرفته هست. آقام خود را
وعده داده هست که آنها را زیاد از ۵۰ چشم انداز های جدید هست. اما زمانی که واقعی
روز آمد، تنها ۵ تبدیل انجام گرفته و تنها ۱ به امضا رساند. سفر یک فاجعه کل
بود و به او هزینه یک بمب!

یکی دیگر از اشتباهات بزرگ هست که هزینه های پایان پول شما در اتومبیل های جدید به دست آورده و
خانه. اما چه اتفاقی می افتد اگر شبکه شما پایدار نیست؟ ممکن هست زیادی از
رهبران تحت تیم خود را وجود دارد اما شما هیچ تایم نمی دانید چه روز بعد اتفاق می افتد.
رهبران می توانند از شرکت های دیگر بپیوندند، آنها ممکن هست بیمار و یا حتی می میرند! پس چگونه هست
شما برای رفتن به خانه جدید، ماشین شما و یا که قایق بادبانی جدید پرداخت شما خریداری؟ هرگز
صرف زیاد از حد. متداوم برای یک روز بارانی را نجات دهد.

۳٫ تو رو ترک کودک شما در خانه به تنهایی؟

به صورت حتم که نه. نکته خنده دار این هست، زیر شاخه های جدید مانند نوزادان تازه متولد انجام گرفته هست.
دشوار هست تصور کنید، نه؟ من در تلاش به کسی توهین در این مکان، اما یک
نرخ بالای ترک تحصیل برای تازه واردان وجود دارد و آن ترسناک هست. دلیل این اتفاق می افتد؟

یک نوزاد تازه متولد انجام گرفته اگر مراقبت از گرفته انجام گرفته هست خواهد بود دنبال از میکروب (منفی
انرژی، رد، احساس عاطفی را در کسب و کار)، آدم ربایی
(سر شکار توسط شرکت های دیگر بدون مسلح با هشدارات درست)، و
خواهد انجام گرفت زیادی گریه (آنها را به بالاسری ناله تایمی که مشکلات آمده هست). من را دیده اند
بازرگانان شرکت مانند کودکان کوچک ناله زمانی که آنها خودشان
کمیسیون هم می کنید و یا مدیر هرگز ایمیل خود پاسخ داد و یا حتی زمانی که آنها
دوستان گفت: چیزی منفی هست.

شاخه نیاز به توجه خود را به خصوص در تعداد ماه نخست که در آن
آنها افزایش آسیب پذیر هستند.

۴٫ من نمی خواهد داد تا در مقابل تعریف جنون

این زیاد حیاتی به رها کـــردن هست. اما از سوی دیگر، آنچه آنها
انجام در مورد آن؟ تعریف جنون هست انجام کار مشابه بارها و بارها
مجدد انتظار نتایج متفاوت!

هستند بازاریابان شبکه که فقط حاضر به ایجاد یک تغییر در خانومدگی خود
برای دریافت به اهداف خود وجود دارد. آنها زیاد از حد به آرامی تغییر و نگه داشتن انجام همان چیزهایی
بارها و بارها. اگر من یک وجدان ندارد، من می توانم در گفتن او را نگه دارید،
"نگران نباشید، شما در حال انجام نیکو
وجود دارد، نمی دهد تا و نگه داشتن در نگه داشتن در …" در تلاش برای نگه داشتن اعداد
در سازمان من، یا من می توانم او حقیقت را بگویید و بگویید، "نگاه کنید، شما & # 39؛ مجدد نیست
ساخت پول در این مکان، یا شما را شکل تا یا شکل خارجی ما هیچ اتاق در ما تیم
برای افرادی که مایل به تغییر دهید. "اعداد داشتن به معنی چمباتمه زدن اگر آقام خود را می
ساخت پول نیست و در حال رانجام گرفت هست.

۵٫ اگر من خراش تماس خود، به شما معدن خراش؟

اگر همکار یا شریک خود را که در MLM هست می پرسد شما برای پیوستن به
آنها؟ مواقعی وجود دارد که آقام از آن برای کسب و کار از جان گذشته، آنها در تلاش برای هستخدام
خون جدید به
دیگر جلسات فرصت از شرکت های دیگر هست. این یک راه نیکو برای گسترش شبکه خود هست، اما … اکثر آقام به شما زمین خواهد
فرصت خود و تنها به شما کمکی بکند، عمدتا در تلاش برای به دست آوردن
دوستی شما و به جای هستخدام شما.

بدترین چیزی که می تواند رخ دهد هزینه های زیادی از پول را در پیوستن به هزینه های
شرکت های دیگر و گرفتن یک از آنها نه در مال شما.

شما ممکن هست خراش شخص دیگری & # 39؛ تماس، اما آنها را ابتدا
نیاز به شما نیست. هنوز تقلا از جنگ گیم نمی کند.

۶٫ قرار دادن افراد زیر آقام در تلاش برای ایجاد انگیزه

برخی از افراد را وعده به افراد دیگر به منظور به دست آوردن آنها برای پیوستن به. آنها
ممکن هست می گویند می گویند چیزی در امتداد خطوط، "اگر شما تحت تیم من ملحق، من خواهد ساخت
یک پا و یا یک گروه برای شما!" و یا آنها را حتی آقام هست که آنها
شخصا تحت هستخدام بصورت مستقیم زیرمجموعه تنبل خود را در تلاش به آنها انگیزه!

این نوع عمل نه تنها نژاد تنبلی و وابستگی، آن را حتی کاهش می یابد
پایین پیشرفت خود را! شاخه های دیگر خود را در زیر گروه خود را نیز
انتظار می رود آنها را به جای افراد زیر آنها را تکثیر یک سازمان توخالی.

حتی اگر شما در یک فایل باینری یا یک ماتریس، انتظارات خاصی باید
ابلاغ به وضوح به زیرمجموعه که سرریز تنها رخ خواهد داد اگر آنها را ملاقات
شرایط خاصی و نه اجازه دهید آنها را برای بالاسری خود را برای صبر زیاد از نشت.

۷٫ نگه داشتن نیست کسب و کار ساده

شبکه چاشنی ممکن هست در MLM برای یک مدت طولانی می شود و حتی ممکن هست حفظ این طرح
جبران خسارت زیاد بهتر از این شرکت خود را!

شما ممکن هست طرح درک هست، اما چشم انداز جدید ممکن هست زیاد از حد اشتباه اگر شما
آنها را زیاد از حد هشدارات بده!

به طور معمول، برای توزیع کننده های جدید، همه چیز باید نگه داشته شود تا برای آنها ساده هست که
آنها بر این باورند که هر کسی می تواند این کار را انجام دهید! اگر شما آنها را باتلاق پایین با
جزئیات زیادی، آنها را به پایین نشستن و فکر می کنم زیاد از حد.

تجزیه و تحلیل زیاد از حد خواهد به فلج از ذهن منجر گردد.

بیاد داشته باشید: زیرمجموعه & # 39؛ اثر تنها نیمی از آن شما هست. اگر چه شما
انجام نمی توان به آسودهی تکرار، آن را بدتر پایین زیرمجموعه.

۸٫ تلاش می کنم که اردک به عقاب

چه اردک انجام دهد؟ آنها صدای اردک.

چه عقاب را انجام دهد؟ آنها افزایش می یابد.

در زمانی که شما سعی کنید به یک اردک افزایش می یابد چه اتفاقی می افتد؟ آنها بر روی زمین
سقوط تخت و آنها صدای اردک بلندتر!

غمگین می گویند، همه زیرمجموعه مانند عقاب هستند. ما امیدواریم که آنها هستند، اما زیادی از
آقام زمان زیادی را صرف با اردک و سعی کنید به آنها را تبدیل به عقاب. آنها
قات قات زیاد از حد و همه اردک می شود در پایان (مانند لرزان در مورد مشکلات
در این شرکت، گسترش منفی پایان اطراف).

عقاب من شخصا ترجیح می دهند که در تیم من همه ما می توانید
با هم افزایش می یابد.

۹٫ بدون نیمی از راه را (هواپیما مصرف کـــردن)

چنین چیزی نزدیک به یک درآمد متوسط ​​در بازاریابی شبکه ای یا MLM وجود دارد.

تلاش اگر کسی می گوید، من خوشحال می شود برای به دست آوردن تعداد صد دلار در ماه، آنها
به احتمال زیاد آنها را از نیمه دل. آنها حرکت به اندازه کافی برای
به دست نمی رسیدن به هر درآمد ملموس هست. شما هم به پایان راه، و یا هیچ راه در همه.

اجازه برای نشان دادن.

اگر یک هواپیما طول می کانجام گرفت خاموش، به آن نیاز دارد و شتاب خاصی را به پرواز. بیایید می گویند اگر ما
نیاز به حدود ۱۵۰ مایل در ساعت را خاموش، شما باید که با سرعت زیاد از و یا دیگری ما
در حال پرواز در هر نقطه. آن را نمی خواهد خاموش در ۱۴۰، ۱۴۵ و یا حتی ۱۴۹ را!

درست مثل در بازاریابی شبکه ای، تنها با تولید تلاش درجه یک، خواهد انجام گرفت
نتایج برجسته (اغلب بهتر از انتظار آنها) وقوع.

۱۰٫ هیچ چیز مانند کل باخانومشستگی

بر خلاف باور عموم، هیچ چیز مانند باخانومشستگی کل در
بازاریابی شبکه ای وجود دارد.

اگر شما را متوقف ساخت و ساز در عمیق ترین سطح از سازمان شما، آنها ممکن هست
آغاز به آقان کـــردن یک به یک. ساییدگی راه خود را به دنبال خواهد داشت تا حتی خود را
رهبران ممکن هست خود را (از سرخوردگی و یا از دست دادن درآمد) ترک و شما
خواهد بود که تنها یک سمت چپ.

حتی افرادی که گروه از هزاران ساخته انجام گرفته هست می توانید آنها را از دست می دهند یک شبه صورت
آنها دقیق نیست. شرکت بی ثبات و تغییر مدیریت می تواند رخ دهد اما
با رهبری صدا، آقام خود را بدون توجه به شرکت با شما
برو به دنبال خواهد داشت. فقط مطمئن شوید که شما را به مراقبت از رهبران خود را و به خصوص پایان آقام جدید شما
. شما نمی توانید فقط سرنوشت نوزادان خود را به دیگر
نوزادان کمی قدیمی تر خود را ترک کنند.

کسب و کار MLM شما کسب و کار خود و مسئولیت خود را برای دریافت گروه خود را
در حال انتقال هست.