resimkoy

 یک مهارت انتقادی برای رهبران شبکه بازاریابی

۱۹ تیر ۱۳۹۶

اگر شما در حال توسعه یک مهارت رهبری کلیدی هستید، به نظر شما حیاتیترین کاری هست؟ این ممکن هست شما را شگفت زده کند تا متوجه شود که این موضوع مربوط به ارائه نقل کردرانی ها، یادگیری غلبه بر اعتراضات و یا بسته انجام گرفتن فروش نیست. یکی از حیاتیترین مهارت های رهبری شما می تواند توانایی گوش دادن باانجام گرفت. شما ممکن هست با واژه فعال گوش دادن آشنا باشید. در حرفه های خدمات انسانی، آن را یک مهارت اساسی در کمک به آقام برای پیدا کـــردن راه حل برای مشکلات خود را در نظر گرفته. پس دلیل توانایی گوش دادن در فیلد بازاریابی شبکه زیاد حیاتی هست؟ این ممکن هست به نظر آشکار باانجام گرفت، اما واقعیت این هست که چگونه ما واقعا در مورد چشم انداز و مشتریان یاد بگیریم. اگر ما واقعا در ارائه راه حل ها و ارزش گذاری به دیگران متمرکز هستیم، باید حقیقت را درک کنیم. چالش ها و مشکلات که آنها با آن مواجه هستند. این مقاله پیشنهادات و مفاهیم حیاتی مربوط به مهارت های شنیداری موثر را مرور خواهد کـــرد.

توجه جدی نباانجام گرفت اگر در تلفن یا جلسه حضور دارید، لطفا توجه خاص خود را بیابید. آقام می توانند بگویند اگر شما گوش دادن یا تمرکز بر روی چیز دیگری، حتی در تلفن. آیا شما با تلفن شخصی صحبت کـــرده اید که ایمیل خود را خواند یا گشت و گذار در شبکه؟ شما می توانید بگویید که آنها واقعا در حال حاضر زمانی که با آنها صحبت می کنید وجود ندارد. شما به آسودهی می توانید احساس کنید که فقط گوش دادن به بیت ها و قطعات مکالمه هست. به شخص احترام بگذارید. اگر شما نمیتوانید توجه شخصی خود را به کسی بدهید، بهتر هست تایم خود را با آن فرد تغییر دهید و بگذارید بداند که میخواهید واقعا بر آنچه که میخواهید بگوئید تمرکز کنید.

تمرکز هنگام گوش دادن به چشم انداز شما باید تمرکز خود را بر یافتن راه حل هایی برای چالش های پیش روی آنها قرار دهید. اگر واقعا به آنچه می گویند گوش کنید، ممکن هست دریابید که ممکن هست فرصت کسب و کار شما راه حل نباانجام گرفت. شما باید به این احترام و افتخار این کشف باشید. ممکن هست راه های دیگری وجود داشته باانجام گرفت که می توانید ارزش و راه حل ها را ارائه دهید، اما ممکن هست لزوما منجر به تولید درآمد یا ساختن خط پایین شما نشود. شما هر تعداد پیدا خواهید کـــرد، در بلند مدت پرداخت خواهد انجام گرفت. شما از یک مکان صحیح و صادقانه خواهید آمد. این فرد ممکن هست شما را به دیگران ارجاع دهد و افزایش از همه، شما یک رابطه مثبت ایجاد کـــرده اید.

تمرکز همچنین به معنای توجه شما به آنچه که فرد میگوید توجه میکند. گوش دادن به آنچه آنها در حال تلاش برای گفتن به شما، گوش دادن به احساسات خود و قصد خود را. آقام اغلب انگیزه ای برای تغییر در زمانی که با چیزی در خانومدگی خود ناراضی هستند، هستند. معمولا احساسات و احساساتی که به موقعیت آنها متصل هست، معمولا وجود دارد. این ممکن هست واضح باانجام گرفت، اما فکر می کنم که چقدر اغلب ما به دشواری به آنچه که کسی نقل کرد می شود گوش می دهیم و بلافاصله شروع به فکر کـــردن درباره آنچه که ما در فردا خواهیم گفت، فکر کنیم. فکر کنید که هشدارات ارزشمندی که شما از دست داده اید را فراموش نکنید! فشار را باور کنید که نیاز به پاسخ فوری داشته باشید. تو نیستی شما و / یا فرصت کسب و کار شما مسئول حل مشکل نیستند. تکمیلا صریح، چشم انداز شما نمی خواهد شما را به آنها بگویید چه کاری انجام دهید! در صورت نیاز، لحظه ای متایما متوقف می شود.

No Judgments هنگام گوش دادن به دیگران در برابر تمایل به تدوین قضاوت یا عقاید مقاومت می کند. اغلب ما به بیت و قطعه ای از آنچه که سعی می کنیم بکنیم گوش می دهیم و نظرات خودمان را درباره این شخص باید انجام می دهیم. متاسفانه، شما در نهایت هشدارات زیادی را از دست می دهید. همچنین، اگر شما دو راه سریع برای ارائه راه حل برای آنچه که شما فکر می کنید مشکل هست، آن فرد احساس خواهد کـــرد که شما گوش نداده اید. آیا تا به حال در موقعیتی قرار گرفته ای که در آن یک نفر به چالش کشیدید و بلافاصله در مورد آنچه که فکر می کنید باید انجام دهید، چیره انجام گرفت؟ من شرط می بندم که شما احساس نمی کنید که واقعا گوش دادن.

تعریف پارافرز یا بازتاب دادن به شخص را با آنچه که در کلمات خود نقل کرد بود، باخانومویسی کنید. میخواهید درک کنید که آنها چه می گویند. این نه تنها نشان می دهد که شما گوش می دهید، بلکه همچنین شما واقعا علاقه مند به درک آنچه آن شخص می گویند علاقه مند هست. این فرصت را برای وضوح افزایشی فراهم می کند.

اگر دنبال شما تبدیل انجام گرفتن به یک رهبر موثر در صنعت بازاریابی شبکه باانجام گرفت، تایم خود را برای توسعه مهارت های گوش دادن خود بکشید. شما در مورد چگونگی تاثیر مثبت آن بر کسب و کارتان شگفت زده خواهید انجام گرفت. شما در رابطه با روابطی که ایجاد کـــرده اید احساس نیکوی خواهید داشت. آقام می خواهند با رهبران کار کنند که احترام و گوش دهند.