resimkoy

یک راز حرفه سند کمک به زمین شما یک کار؟

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

مردم همیشه از من بپرسید چه شغلی سند سری است و آن را واقعا من با مصاحبه کار من کمک کند. هر چیزی که باعث می شود شما را از ایستادن در یک جمعیت از متقاضیان کار در نور صالح چیز خوبی است. این که آیا آن سال نو و یا هر زمان دیگری از سال است، اگر در جستجوی کار خود قرار داده است و رکود شما باید دوباره و تجدید نظر کل طرح خود را از عمل است. اگر در این راه به طور منظم از رزومه، نامه پوشش و مصاحبه شده اند شما نمی دادن نتایج شما می خواهید، از چه خواهد شد؟

اولین و مهمترین شما می خواهید مطمئن شوید همه چیز را که شما انجام شده است است به بهترین وجهی می تواند باشد.

۱) وقتی زمان آخرین رزومه کاری خود را به روز رسانی شد. آیا شما یک نویسنده به اندازه کافی خوب برای ایجاد یک رزومه است که شانس خود را در گرفتن متوجه بهبود بخشد، چیزی که خارج از غرفه و شما قرار می دهد در شمع مصاحبه؟ اگر فکر می کنید نیاز به کمک، شما می توانید یک حرفه ای و یا یک دوست که با گرفتن مصاحبه از رزومه خود را به حال شانس استخدام. با تمام معنی نه تنها کپی رزومه آزاد شما را در اینترنت پیدا کنید، چگونه می دانید آنها کار خواهد کرد؟

۲) خبر خوب این است که آن را واقعا رزومه که باعث می شود نیست و یا می شکند به شما در گرفتن مصاحبه. فقط فکر می کنم، همه آنها تقریبا همان و اگر رزومه کاری خود را خارج از غرفه بیش از حد از این فقط به معنی شما احتمالا بیش از حد واجد شرایط برای موقعیت هستند و آن این است که چیز خوبی نیست. راه حل واقعی برای مورد توجه قرار گرفتن است که با داشتن یک نامه که کاغذ برداشته توجه در وهله اول و باعث می شود مدیر منابع انسانی در واقع رزومه کاری خود را به عنوان خوانده شده. شما می خواهید را به ایستادگی کردن در راه حق، سرقت برخی از ترفندهای از کپی رایتر حرفه ای که می دانند چگونه به هدایت خواننده را به آنچه مهم است و آنها فکر می کنم "من می خواهم به دانستن بیشتر در". اگر شما تا کنون، دریافت یک جلد نامه شگفت انگیز را کنار هم بگذارم پیشنهادات مصاحبه شروع به نورد و شما حداقل یک احتمال در گام بعدی و مهم ترین، مصاحبه را دریافت کنید.

۳) نگاهی به آماده سازی برای مصاحبه به طور جدی، این بدان معناست که تحقیقات این شرکت، از بنیانگذاران / صاحبان، اهداف و رسالت شرکت، فکر می کنم در مورد چگونه مش اهداف شغلی خود را با کسانی که از این شرکت (آیا شما مطمئن آن خوب است مناسب؟). حتی اگر این به نظر می رسد آشکار مطمئن شوید که شما می دانید که چگونه برای رسیدن به مصاحبه جلوتر از زمان، بنابراین شما می دیر نیست. ایجاد یک اجرا خشک اگر مناسب باشد. اطمینان حاصل کنید که دو آلارم بیدار شدن شما اگر یک مصاحبه اول صبح است. از همه مهمتر به مصاحبه چیزی که باعث می شود مصاحبه خود بنشیند و اطلاع از شما بیش از هر کس دیگری که ممکن است در آن روز دیده اند، شاید حتی استخدام شما در نقطه ای به ارمغان بیاورد!

چه که چیزی خاص. این راز حرفه سند البته. و در حالی که در واقع نه به نام که آن را به عنوان آن اشاره زیرا برای بسیاری از آن را تبدیل به سلاح های مخفی مصاحبه شغلی که عملا حذف رقابت مگر اینکه یکی بیش از حد. آنچه در آن واقع شده است اگر شما از آن شنیده قبل از یک طرح عملی ۳۰/۶۰/۹۰ روز از آنچه شما را به شرکت به ارمغان بیاورد اگر شما یکی را استخدام می باشد. این اجازه می دهد که مصاحبه به تصور شما در واقع پر کردن موقعیت و آنچه که می خواهم باشد. اگر شما در خرید و فروش هستند، شما را در مقدار X از حساب جدید در هر ماه را و یا افزایش فروش خود را با درصد معینی برای سه ماه آینده. چه شما را بهبود و یا را به جدول در آخرین کار خود را … این تصویری از شما آوردن تجربه و تخصص خود را به کار جدید خود را و یا حداقل جاه طلبی خود را است. این نشان می دهد که شما به هدف جهت گیری، کار با مهلت و یک چشم انداز از خود در حال حاضر یک بازیکن تیم برای شرکت ABC.