resimkoy

گیتار درس: مریم کرده بود بره کوچولو برای مبتدی

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

آیا تا به حال یک ملودی در گیتار بازی؟ خوب، اگر نه اجازه دهید این اولین بار! به شما نشان خواهم که چگونه به بازی مری با یک انگشت در دست چپ خود را و یک انگشت در سمت راست خود بود بره کوچولو در یک رشته است.

چه رشته شما در کسی گیتار میکنم خود و یا استفاده مهم نیست. این یک موضوع انتخاب شخصی است.

همانطور که می دانید مریم کرده بود بره کوچولو قافیه مهد کودک محبوب است. در اینجا آیه اول است:

مری یک بره کوچک داشت

بره کوچک، بره کوچولو

مری یک بره کوچک داشت

پشم گوسفند وجانوران دیگر آن رنگ سفید به عنوان بود برف

توماس ادیسون این شعر را در آزمایش اختراع خود را از گرامافون در سال ۱۸۷۷٫ استفاده این اولین ضبط صدا به موفقیت ساخته شده تبدیل شد و پخش می شود.

بیایید با بازی در یک رشته از شروع انتخاب شما. بازی رشته با انگشت شست. اگر شما بازی رشته سه بار با انگشت شست دست راست خود را ما می توانیم آن پایین، مثل این ارسال:

۰-۰-۰

اگر شما را پایین رشته در فرت دوم با چپ خود را فشار دهید دست انگشت اول و پخش آن را سه بار و سپس انگشت خود را و بازی بر روی رشته باز سه بار مثل شما قبل از آن خواهد شد مثل این:

۲-۲-۲-۰-۰-۰

فکر کردم؟ خب، به بازی مریم کرده بود بره کوچولو شما نیاز به دو یادداشت است. فشار پایین برای اولین بار انگشت خود را روی فرت چهارم و پس از آن در فرت هفتم خود را و شما باید تمام یادداشت ها لازم است. این آهنگ به نظر می رسد مثل این:

۴-۲-۰-۲-۴-۴-۴–۲-۲-۲–۴-۷-۷

۴-۲-۰ -۲-۴-۴-۴-۴-۲-۲-۴-۲-۰

اگر شما هنوز هم سوالات شما می توانید یک دوست نوازندگی گیتار به شما کمک کند. او و یا او احتمالا افتخار به شما کمک کند.

اگر این ملودی کمی به آسان را برای شما است، شما می توانید آن را به دوستان نمی نوازندگی گیتار را نشان می دهد. بسیاری از مردم شروع به لبخند هنگامی که آنها می تواند چیزی بر روی گیتار برای اولین بار بازی!