resimkoy

گیاهان زینتی با گیاهان آبی رنگی با هستفاده از هیدروپونیک

۲۱ تیر ۱۳۹۶

با هستفاده از هیدروپونیک برای رانجام گرفت فیبری آبی.

بنفشه های آبی رنگ گیاهان رنگارنگ و پرطرفدار هستند و در سراسر جهان مورد علاقه هستند. اکثر آقام عاشق این گلدان های گلدان کوچک هستند زیرا زیبایی و پرطرفدار گیاهان گلدار هستند که اتاق را کم می کنند و می توانند در تقریبا هر گوشه یا آستانه ی پنجره رانجام گرفت کنند.

آیا می دانید می توانید با هستفاده از هیدروپونیک باغبانی؟ هستفاده از مواد مغذی که سیستم ریشه را تغذیه می کند، خاک کاهش هست. گل ها دو برابر سالم و زیاد سرسبز هستند اگر با هیدروپونیک رانجام گرفت می کنند. آنها به روشنایی نیکو و حتی دمای نیاز دارند.

آنها نیاز به رانجام گرفت سیستم ریشه دارند، اما نمی توانند زیاد از حد بزرگ باشند و گیاهان رانجام گرفت نکنند. با هستفاده از باغبانی هیدروپونیک، گیاه نباید انرژی خود را در حال رانجام گرفت شبکه های ریشه های وسیع تلقی کند، زیرا سیستم هیدروپونیک با مواد مغذی خاصی از آن مراقبت می کند. بنابراین آنها سفت تر و سریعتر می شوند.

با هستفاده از خاک و گلدان های طبیعی، آنها یک گیاه رانجام گرفت آهسته هستند. به ویژه هنگامی که آنها را از یک برگ جداگانه شروع کنید. شما متوجه خواهید انجام گرفت که بنفش های آبی در داخل خانه به آسودهی رانجام گرفت می کنند و هزینه های زیاد کاهشی دارند. آنها حتی به صورت تجاری و با هستفاده از شیشه و هیدروپونیک رانجام گرفت می کنند.

سیستم هیدروپونیک برای رانجام گرفت فینخست های آبی برای هستفاده تجاری نیز ثابت کـــرده هست که زیاد موفق بوده هست. در حقیقت، باغبانی هیدروپونیک برای بنفشه های آفریقایی ثابت کـــرده هست که یک کسب و کار زیاد سودآور هست. این ارزانتر، مؤثرتر، پاکتر از باغبانی در فضای باز هست و شما حشرات و آب و هوای نامطبوع، علف های هرز یا نظارت بر حشرات را ندارید.

سیستم هیدروپونیک به آسودهی از نور معقول برای این گل هستفاده می کند. هستفاده از HID معقول یا نور با لامپهای فلورسنت شارژ باتری (به نام دلیلغ های رانجام گرفت دلیلغ) در داخل خانه به آسودهی نیازهای نور برای گیاهان را برآورده می کند. برای رسیدن به رانجام گرفت مطلوب، گلهای بنفش آبی نیاز به دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه دارند. این برای باغداران داخلی زیاد مفید هست. در زمستان اطمینان حاصل کنید که اتاق برای گل ها به سرما نمی آید.

یک سیستم زیاد کوچک هیدروپونیک ایده آل برای بنفش آفریقایی و همچنین سایر گل ها و سبزیجات هست. سیستم آبیاری پمپ سیلاب و تخلیه فوق العاده کارآیی که کنترل رطوبت مطلوب را برای ریشه های سالم تضمین می کند. این سیستم با پمپاژ محلول مواد مغذی از یک مخخانوم به یک سینی آب که سطوح آب دقیقا کنترل می شود، کار می کند. گیاهان به طور یکنواخت در یک چرخه زمانی برای کنترل رطوبت مطلوب و ریشه های سالم تر آب می خورند. به این ترتیب تایمی که گیاهان از زیر برگ ها آب می خورند و گل ها از آب در تماس با آنها آسیب نمی بینند. آنها نمی توانند آب لمس برگ یا آن را می میرند.

بنفش های آبی را می توان به آسودهی پخش کـــرد. فقط برش یک برگ را ترک برخی از ساقه را به آب هست. برای نگه داشتن برگ از لمس کـــردن آب در حالی که انتظار می رود برای رانجام گرفت ریشه ها، هستفاده از فویل و حفره سوراخ در آن و سپس قرار دادن ساقه را از طریق سوراخ به آب هست. این برگ را از لمس آب حفظ می کند در حالی که ساقه ریشه ها را رانجام گرفت می دهد.

تایمی ریشه کافی دارد، می توانید آن را در گلدان خود قرار دهید. زیادی از دوستداران بنفش آبی برگ برگ را برای ایجاد انواع گیاهان مختلف می برند. شما حتی می توانید از میان برف بنفش های آبی نیز هستفاده کنید.

اکثر آقام نمی دانند که بنفش های آبی دارای قسمت های آقا و خانوم هستند. قسمت های آقا از پرچم های ساخته انجام گرفته از سیمان و فیبر ساخته انجام گرفته اند. آنها گرده زرد زرد دارند. بخش های خانوم شامل ننگ، سبک و تخمدان هستند و زمانی که چسبنده می شوند، آنها را آماده پذیرش گرده می کند. فقط به مرکز شکوفه یکی از بنفشه های آفریقایی خود نگاه کنید تا قسمت های آقا و خانوم را ببینید. بنابراین، شما می توانید رنگ های مختلف، تک، دو، لبه های خراب، و تقریبا هر ترکیبی که می توانید فکر کنید.

بهتر هست که دارای تعدادین گیاهان مختلف بنفش آفریقایی در خانه خود باشید، زیرا اگر گیاه تنها آقا باانجام گرفت یا خانوم، آنها زیاد خوشحال نخواهند انجام گرفت و اگر در همه جا به نیکوی شکوفا خواهند انجام گرفت. شما پاداش زیادی برای هزینه و تلاش خود را برای زیبایی این گیاهان دوست داشتنی برای سال ها به خانه خود دریافت خواهید کـــرد.