resimkoy

گسترده دسته بندی ها کامپیوتر شبکه

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

برای برخی افراد، کامپیوتر خود می تواند موضوعی ترسناک، توجه به این واقعیت اطراف چگونه پیچیده ماشین است. صحبت کردن در مورد شبکه های کامپیوتری می تواند یک حمله قلبی به این افراد است. با این حال، آن است که به عنوان ترسناک به عنوان ممکن است صدا نیست.

شبکه های کامپیوتری می توان با جدا کردن دو واژه در اصطلاح. A "کامپیوتر" همانطور که می دانیم یک ماشین پیچیده ای است که کمک می کند تا ما را به پردازش اطلاعات است. "شبکه" به ارتباط یا اتصال اشاره دارد. از این رو شبکه های کامپیوتری به سادگی به معنی گرفتن دو یا چند کامپیوتر متصل می شود. هنگامی که ما می گویند که کلمه "متصل" در این مرجع، منظور ما که یک کامپیوتر می تواند از طریق دیگری قابل دسترسی است.

به طور کلی دو راه برای اتصال دو یا چند کامپیوتر وجود دارد. یکی از اولین به نام شبکه های سیمی و یکی دیگر شبکه های بی سیم به نام. هر دوی این افراد بزرگ به مطالعه و درک هستند. با این حال، در زبان یک شخص عادی است می توان گفت که هنگامی که دو یا چند کامپیوتر از طریق سیم های متصل شده آن را به نام شبکه سیمی. و زمانی که آنها بدون استفاده از کابل از طریق روتر بی سیم متصل شود، آن را به عنوان شبکه های بی سیم شناخته شده است. همانطور که شبکه های سیمی به منطقه در آن وب سیم نصب شده است محدود، به طور مشابه بی سیم دارای محدوده محدودیت. تعداد ماشین هایی که در یک شبکه هستند که به سرعت از شبکه اطمینان حاصل شود. ماشین آلات بیشتر در شبکه یک شبکه آهسته معنی

شبکه های مختلف کامپیوتر سیستم می تواند – از شبکه شخصی. شبکه محلی؛ پردیس شبکه؛ شبکه شهری؛ شبکه گسترده؛ شبکه جهانی و از همه مهمتر اینترنت، اینترانت یا اکسترانت. نام شما به شبکه بسته به عرصه آنها داده شده است. مانند به عنوان مثال منطقه پردیس به معنی ماشین هایی که در یک دانشگاه از لحاظ جسمی محدود است از طریق شبکه های کامپیوتری متصل می شود. این را می توان از طریق سیم یا شبکه های بی سیم.

اینترنت می تواند به عنوان یک سیستم شبکه جهانی قابل درک باشد.