resimkoy

کشیدن این سیگار در تایلند ۱۰ سال حبس دارد!

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

اگر به تایلند می روید حوهستان به این مورد باانجام گرفت!موارد ممنوعه در تایلند چیست؟

یک آژانس مسافرتی در انگلیس به مسافران خود هانجام گرفتار داده هست برای سفر به تایلند از آوردن سیگار الکترونیکی خودداری کنند!

کشیدن این سیگار در تایلند 10 سال حبس دارد!


به نقل مجله اینترنتی resimkoy
پت واترتون مدیر آژانس مسافرتی Langley Travel در بریتانیا اعلام کـــرده تاکنون از ممنوعیت هستفاده از سیگار الکترونیکی e-cigarette در کشور تایلند بی رویداد بوده هست. به نقل کرد خانم واترتون، زمانی که برادرزاده او در تایلند به علت هستفاده از سیگار الکترونیکی در آستانه رفتن به خانومدان بود وی متوجه غیرقانونی بودن سیگار الکترونیکی در تایلند انجام گرفت اما خوشبختانه با پرداخت ۱۲۵ یورو(رشوه) او را آزاد کـــرد. بعد از این اتفاق پت واترتون با کمی پرس و جو متوجه قانونی انجام گرفت که به موجب هستفاده از سیگار الکترونیکی در تایلند ممکن هست تا ۱۰ سال برای فرد خاطی خانومدان در نظر گرفته شود!به همین علت به پایانی کارکنان خود دستور داد تا توریستهایی را که قصد سفر به تایلند دارند از خطرات هستفاده از دستگاه هایی مانند سیگار الکترونیکی در تایلند آگاه کنند.

علاوه بر سیگار الکترونیکی پایانی وسایلی که با هستفاده از بخار دود تولید می کنند در تایلند ممنوع می باانجام گرفت

کشیدن این سیگار در تایلند 10 سال حبس دارد!
همچنین اشیایی که به منظور هستفاده از ماریجوانا هستفاده می شوند ممنوع هست.
کشیدن این سیگار در تایلند 10 سال حبس دارد!

در سال ۲۰۱۴ تایلند با وضع قانونی ورود سیگارهای الکترونیکی و وسیله هایی که با آن ماریجوانا هستعمال می کنند را غیرقانونی اعلام کـــرد. هم اکنون تعداد زیادی از توریست های خارجی به علت بی هشدار بودن از این قانون و همراه داشتن موارد اعلام انجام گرفته در خانومدان های تایلند به سر می برند.

تهیه و ترجمه مجله اینترنتی resimkoy / منبع ایندیپندنت