resimkoy

کسی بولینگ را اختراع کرد؟

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

بولینگ توسط یک آقایی که نام برده شد ابداع شد، به هیچ تصادف، آقای میخ های بازی مزبور. آقای میخ های بازی مزبور یک روز نگاه کردن به آسمان بارانی از انگلستان، و دیدم یک رنگین کمان قوس را به خانه خود. حس کنجکاوی خود را، او را به فکر می کنم آنچه یک رنگین کمان مانند طعم. این جایی است که عبارت بولینگ گرفتن از: "طعم رنگین کمان" آقای میخ های بازی مزبور شروع به آزمایش با هزاران آب نبات با طعم های مختلف به منظور طعم رنگین کمان. وی در پایان در یک فرمول خواهد بود که میخ های بازی مزبور همه ما می دانیم و امروز عشق تصمیم گرفت. پنج طعم اصلی توسط آقای میخ های بازی مزبور خود ایجاد شد. این طعم انگور، لیمو، لیمو، پرتقال و توت فرنگی بود. پس از آن، میخ های بازی مزبور شروع به تولید انبوه این آب نبات در سراسر جهان. در سال ۱۹۷۴، تولید کامل از بولینگ شروع شده توسط و شرکت انگلیسی آب نبات. در این نامه علامت تجاری "S" در هر بولینگ آب نبات از روز ۱ نوشته شده بود، با این حال آن اصل یک، رنگ بنفش عمیق سیاه. این بعد ها به بولینگ رنگ سفید امروز در تغییر سال ۱۹۸۸٫

به عنوان تقاضا برای بولینگ رشد کرد، این آب نبات شروع به بین المللی حمل می شود، در آینده به ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ به عنوان یک آب نبات واردات. محبوبیت این میخ های بازی مزبور در ایالات متحده به این سرعت رشد کرد که در سال ۱۹۸۱، این شرکت میخ های بازی مزبور به ایالات متحده برای خوب، و تولید اروپا بولینگ منتقل شد به جمهوری چک منتقل شد، به یک بخش از مریخ می شود ساخته شده شرکت آب نبات.

آقای میخ های بازی مزبور در زمان ایده خود و قادر به رشد آن را به یک شرکت بین المللی بود. امروز ۱۸ گونه مختلف از بولینگ وجود دارد.