resimkoy

کریسمس نت موسیقی – چگونه دوباره هماهنگ صدای جرنگ جرنگ زنگ

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

کریسمس نت موسیقی به طور کلی مانند هر نوع دیگر از موسیقی ورق به جز یک چیز. به دلیل ملودی شناخته شده آن را باز تر به دوباره هماهنگ است. دقیقا چه معنی میدهد؟ خوب، به سادگی به موجب این واقعیت است که هر کس می داند ملودی آن را برای همراهی پیانو را به شانس هارمونیک آسان تر است.

آهنگ کریسمس مانند عرشه سالن، صدای جرنگ جرنگ زنگ، شب خاموش و شادی را به جهان هستند تثبیت شده در آگاهی ما که تعداد کمی از مردم حتی در مورد کلمات یا ملودی فکر می کنم. این فقط می آید به طور طبیعی برای بسیاری از ما، حداقل در فرهنگ غرب، به خواندن اشعار و ملودی بدون هیچ فکر در همه.

این چیزی است که آن را می سازد همه بیشتر سرگرم کننده برای پیانیست که همراه نغمه سرایان را به برخی از واقعا شانس هارمونیک شسته و رفته با آکورد های اساسی است. به طور کلی بدون توجه به آنچه شما انجام دهید، و تا زمانی که شما در حفظ و ضرب و شتم رفتن، هیچ کس را به دست داده است.

کریسمس موسیقی ورق است که اغلب همراه با علامت وتر برای کمک به پیانیست انتخاب وتر خوب notated. البته، با استعداد تر پیانیست جالب تر را انتخاب کند. به همین دلیل من دوست دارم علامت وتر در کریسمس موسیقی ورق دلیل، آن را به من می دهد یک راهنمای کلی به دنبال می کند و آن را آسان تر برای اضافه کردن آکورد بیشتر به مخلوط.

نحوه این کار انجام شود؟ اجازه دهید یک آهنگ مثل صدای جرنگ جرنگ زنگ به عنوان مثال. اگر ما در کلید F هستید، علامت وتر اساسی که در گروه کر به شرح زیر است؛

| F | | | | BB | F | C7 | |

| F | | | | BB | F | C7 | F |

در حال حاضر، چگونه یک رویکرد دوباره هماهنگ این پیشرفت وتر بسیار ساده؟ بیشتر بازیکنان جاز به پاسخ به این سوال مطمئن شوید، اما برای هر کس دیگری فوت و فن در چیزی نهفته ما تماس بگیرید ۲-۵-۱ پیشرفت و یا II – V – I. اساسا این بدین معنی است که در مقابل هر وتر فرود ما می توانیم یک دوم قرار – پیشرفت V با یک (من) بودن وتر فرود و یا مقصد وتر

اگر در پیشرفت وتر بالا شما با قرار دادن II – V در مقابل وتر فرود فعال شما می توانید یک طیف جدید دریافت کنید صدا. V – یک دوم چیست؟ در مقیاس BB (وتر فرود ما) C توجه داشته باشید دوم از مقیاس و F توجه داشته باشید پنجم از مقیاس است. بنابراین پیشرفت وتر می شود C – F – فعال. با این حال، به دلیل وتر دوم از مقیاس فعال وتر C مینور است پیشرفت خواهد شد مثل این notated | ج | F | BB |

دوست دارید سعی کنید چیزی را کمی سختتر؟ سعی کنید هفتم به هر وتر. این بدان معناست که اضافه کردن یک فاصله زمانی هفتم، هم ۷ عمده و یا جزئی به هر وتر که توسط مقیاس فعال عمده منعکس شده است. بنابراین فینال II – V – من پیشرفت، با BB عنوان وتر فرود، می تواند به عنوان notated | C-7 | F7 | BbM7 |

پس چگونه خواهد کر از صدای جرنگ جرنگ زنگ نت نویسی شود اگر شما دوم مورد استفاده قرار – V در مقابل هر وتر فرود. مثل این؛

| F | | | C-7 F7 | BbM7 | F | G-7 | C7 |

| F | | | C-7 F7 | BbM7 | F | G-7 C7 | FM7 |

همانطور که احتمالا می تواند بشنود اگر شما بازی این آکورد در پیانو آن را می سازد پیشرفت به نظر می رسد بسیار جالب تر و غنی است. بنابراین، دفعه بعد که شما انتخاب کنید تا یک ورق از آهنگ های کریسمس یک نگاهی به آکورد فرود و ببینید اگر شما می توانید قرار دادن یک دوم – در مقابل آنها V. شما موسیقی هستید رنگ اضافی بسیار به آن را دارند و هر کس در توانایی جدید خود را که تعجب. کریسمس مبارک هر کس نت موسیقی!