resimkoy

 کارولینای تقلب

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کارولینای تقلب تبدیل به یک روش و مورد احترام برای ابتلا به تعداد زیادی از ماهی است. این تنها به معنای هر ماهی قدیمی؛ همچنین این زمان و زمان ثابت شده است دوباره برای گرفتن ماهی با کیفیت و همچنین. دکل کارولینای خوب نه تنها می تواند به خوبی جای در یک رویداد ماهیگیری، اما همچنین می تواند تفاوت پیروزی است.

A خوب تنظیم کردن می تواند شامل چیزهایی مانند کرم ترفند زوم نشسته پشت بایگانی-تنگستن وزنه که وزن است که توسط تعدادی از عوامل از جمله جریان، عمق و حتی مقدار پوشش تعیین می شود. کراوات که با یک بیت از ۱۷ آزمون پوند با یک رهبر آزمون ۱۲ تا ۱۴ پوند و شما خوب به آن بروید.

دکل کارولینای نیز به خوبی در ابتلا به یک باس فلوریدا درست بعد از سرد جلوی ثبت شده است.

این میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط مهره بایگانی-تنگستن نیروی که کمک می کند تا برای جذب باس را به توانایی خود را به اجازه می دهد همه از وزنه قلاب به پایین به طور مساوی وجود دارد و در دراز مسیر برای جذب باس است. که میدان مغناطیسی به ارمغان می آورد ماهی در به شدت.

بدون شک، ریگ کارولینای سابقه بسیار عالی برای در آوردن باس تقریبا در هر مکان. این است که باید سعی کنید، نه تنها برای ماهی گیر ورزش، اما حتی برای ماهیگیران آخر هفته سرگرمی. چرا یک داستان در مورد یکی که کردم دور، هنگامی که شما می توانید یک داستان در مورد یکی از بهترین سفرهای ماهیگیری در تاریخ اخیر است.

بسیاری از متخصصان قابل توجه بصورتی پایدار و محکم به این باور است که دکل کارولینای در صدر است خواهد ایستاد. هر شخص متفاوت است و به همین تکنیک های خود را، به طوری که آیا شما در واقع استفاده از یک تقلب کارولینای یا نه کاملا به شما است، اما شما باید چیزی برای از دست در تجربه با آن. شما هنوز هم تا پایان با یک آخر هفته عالی ماهیگیری در دریاچه با شما بگیرید و یاد دهید و یا بچه ها.