resimkoy

کاربرد FTP ناشناس

۴ تیر ۱۳۹۶

FTP ناشناس:

پروتکل انتقال فایل FTP افزایشین هستفاده را برای انتقال فایل بین رایانه های پشتیبانی از اتصالات TCP / IP دارد. با هستفاده از سرویس FTP شما می توانید فایل ها را بین سیستم عامل های مختلف، رایانه های با سیستم عامل های مختلف (سیستم عامل) انتقال دهید. FTP یک روش زیاد ساده و توصیفی برای دسترسی به سیستم ها دارد و سپس از طریق ساختار دایرکتوری مرور می کند و انتقال فایل هایی که شما نیاز دارید منتقل کنید.

هر بازدید کننده ای که مایل به دانلود فایل ها از صفحه وب خود یا آپلود فایل ها وب سایت شما می تواند به شما اجازه دسترسی FTP ناشناس به وب سایت شما را بدهد و به نظر می رسد که اگر شما سرور FTP خود را اجرا می کنید. دسترسی ناشناس می تواند در پانل کنترل وب شما فعال یا غیرفعال شود. برخی از هانجام گرفتارهای FTP ناشناس وجود دارد که باید از آنها هشدار داشته باشید:

Security:

همه مخاطبان به شما امکان دسترسی به «آپلود» و هر پوشه دیگر در دامنه شما را خواهند داد خواندن مجوزهای ارسال برای عموم. مخاطبان نامحدود قادر به آپلود فایل ها در دامنه شما و دانلود فایل از دامنه شما خواهند بود. بنابراین برای شما حیاتی هست که مجوزهای معقول را در دایرکتوری ها در دامنه خود تنظیم کنید تا از دسترسی غیرمجاز محافظت کنید. این لازم هست برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان ناشناس به دسترسی به هر فایل یا دایرکتوری که هشدارات حیاتی درباره دامنه شما را ذخیره می کند. دسترسی به فایلها و دایرکتوری های خاص را می توان در سرورهای یونیکس با کمک مدیر فایل که می تواند غیر فعال کـــردن دسترسی به خواندن و یا نوشتن دسترسی به فایل ها و دایرکتوری که شما نمی خواهید دیگران را ببینید. مهار نمی شود.

Responsibility:

اگر شما یک مالک وبسایت هستید، مسئولیت هر گونه فایل ارسال انجام گرفته توسط شما یا هر کاربر ناشناس هست با هستفاده از دسترسی FTP ناشناس در سایت خود، به آسودهی می توانید یک سایت warez ایجاد کنید. این یک سایت هست که آقام می توانند نسخه هایی از پلن های نرم افزاری، فیلم ها، گیم ها و غیره را به اشتراک بگذارند. اگر این اتفاق می افتد، شرکت هایی که مالکیت کپی رایت برای چنین پلن هایی یا فایل های رسانه ای را دارند، حق دارند که علیه شما اقدام قانونی کنند. مسئولیت شما در محافظت از وب سایت خود از این اتفاق هست.

انتقال داده:

در هنگام محاسبه کل انتقال هشدارات سایت شما، پایانی انتقال FTP در نظر گرفته می شود. پس از فعال کـــردن فایل های FTP ناشناس می توانید به صورت ناشناس با هستفاده از URL زیر دسترسی داشته باشید:

"ftp: // ftp.yourdomain.com/"

و بازدید کنندگان که مایل به بازدید از سایت شما با هستفاده از سرویس گیرنده FTP می توانند از موارد زیر هستفاده کنند:

Hostname FTP: yourdomain.com

شناسه کاربر: ناشناس

رمز عبور: حیاتیان