resimkoy

چیدن نامزد خود را در سال ۲۰۰۸

۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۲۰۰۸ هر سال یک انتخابات است و آن زمان است که شما تصمیم می گیرید که نامزد شما برای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب است. ما سناتور باراک اوباما و سناتور جان مک کین رقابت برای بالاترین مقام از زمین است.

اگر هنوز نامزد خود را برای ۲۰۰۸ انتخاب نیست، شما تنها نیستید. در واقع بررسی های اخیر نشان داد که ۱۷ درصد از جمعیت هنوز هم مطمئن نیستید که رای می دهند، حتی اگر انتخابات تقریبا چند ماه فاصله بود.

دشوار است تصمیم گیری آگاهانه در هنگام چیدن یک نامزد که در حال اجرا برای دفتر. دلیل این است که بسیاری از اطلاعات ما از یک منبع رسانه مغرضانه یا آن را از یک آگهی است، که بخشی از بازاریابی روابط عمومی برای یک نامزد می آید. بدتر از آن، مردمی ارسال در اطراف ایمیل و ما می شنویم همه انواع شایعات در وبلاگ بیش از حد – که بسیاری از حتی درست نیست و یا حتی بر اساس حق

بین همه هرج و مرج و جنجال؛ و همه صدا و خشم ما خود را در مه از اطلاعات؛ مه دود داده اگر شما خواهد شد. این به هر شهروند را به یک انتخاب خوب، یکی که متناسب با نظام ارزشی خود و اعتقادات خود است.

ما در چنین ملتی بزرگ و بخشی از روند سیاسی ما زندگی می کنند این است که تعیین کیست که ما را به جلو می شود. اگر ما نامزد اشتباه را انتخاب کنید همه ما رنج می برند. چیدن یک نامزد است هرگز آسان است، آن را هرگز بوده است، اما آن چیزی که ما باید انجام دهیم این است. رای گیری یکی از مسئولیت های ما به عنوان شهروندان خوب است و ما باید این امتیاز را به آرامی.