resimkoy

چگونه یاد می گیرید یا قطار برای رونویسی عمومی کار می کند؟

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

چگونه یاد می گیرید یا قطار برای رونویسی عمومی؟

هست هیچ تعلیم حتمی مورد نیاز برای رونویسی عمومی وجود دارد. شما می توانید رونویسی عمومی خود و عمل یاد بگیرند.

یک راه برای تمرین دادن برای رونویسی عمومی هست پیاده هر چیزی که شما می شنوید. پیاده به طور منظم به شما کمک خواهد سرعت ساخت و به دست آوردن یک گوش برای کار رونویسی. تمرین رونویسی نیز کمک خواهد کـــرد که شما با هستفاده از نرم افزار پخش رونویسی آشنا شوند. با هستفاده از یک پدال پایی اجازه می دهد تا تایپ کـــردن دست آزاد و باعث بهبود سرعت و کارایی خود را فورا.

سرعت تایپ خود را و سرعت رونویسی با تمرین بهبود خواهد یافت. در ادامه شما را تایپ کنید و رونویسی، سریع تر شما را دریافت کنید.

دقت حیاتی هست تا در تایپ کـــردن با افزایشین سرعت ممکن و بدون خطا تمرکز می کنند. شما می توانید تعلیم تایپ و آزمون تایپ رایگان آنلاین برای بهبود سرعت تایپ خود را و سرعت رونویسی accuracy.Your increasinggradually را حفظ خواهد کـــرد تا زمانی که شما رسیدن به سرعت ایده آل خود هستفاده کنید.

transcriptionists جدید اغلب برای فایل های صوتی رایگان به دنبال تمرین پیاده. با هستفاده از فایل های تمرین رونویسی هست که تنها یکی از راه های زیادی برای transcriptionists جدید به تمرین رونویسی. علاوه بر تمرین فایل های، هستند زیادی از انواع دیگر فایل های صوتی شما می توانید به تمرین مهارت های رونویسی هستفاده وجود دارد.

با کمی خلاقیت، شما راه های زیادی برای تمرین رونویسی پیدا شما می توانید پیام های صوتی خود را رونویسی، پاسخ به پیام های دستگاه و ضبط اسکایپ. شما می توانید ضبط و نوشتن پلن های تلویزیونی، مصاحبه های تلویزیونی و مصاحبه های رادیویی و مکالمات.

هستند زیادی از سایت های آنلاین که در آن شما می توانید انواع مختلف فایل های صوتی شما می توانید تمرین with.You توانید دانلود کنید و رونویسی سمینارهای آنلاین پیدا کـــردن وجود دارد، کنفرانس مجازی و پادکست از حوزه عمومی هست. شما می توانید پادکست ها از podcast.com دانلود به تمرین رونویسی و با انواع مختلف لهجه آشنا.

وب سایت های مختلف ارائه فایل های رونویسی عمل شما می توانید به تمرین پیاده هستفاده کنید. برخی از سایت های ارائه فایل های تمرین آزاد در حالی که سایت های دیگر به فروش فایل های تمرین. فقط یک جستجوی گوگل برای انجام "نوار عمل رونویسی."

وب سایت فراهم می کند NCH فایل های صوتی نمونه شما می توانید با محبوب رایگان اکسپرس کاتب نرم افزار پخش رونویسی هستفاده کنید. فایلهای PDF رونویسی ارائه انجام گرفته برای بررسی رونویسی به پایان رسید خود را در برابر. فایل های صوتی NCH نمونه فایل های قانونی و رونویسی پزشکی هستند، اما شما می توانید آنها را فقط به عنوان نیکو به عمل رونویسی عمومی هستفاده کنید. فقط در مورد شرایط قانونی و پزشکی نگران نباشید.

شما می توانید فایل رونویسی عمل و نرم افزار اکسپرس کاتب رونویسی رایگان در http://www.nch.com.au/scribe/practice.html دانلود کنید.

قبل از آزمون برای شغل رونویسی و متقاضی برای نخستین بار کار رونویسی، عمل خود را پیاده هر چیزی را که می شنوید و مطمئن شوید که مهارت های رونویسی خود را به سرعت می باانجام گرفت.