resimkoy

چگونه چاکرا مدیتیشن موسیقی کار می کند؟

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

با استفاده از چاکرا موسیقی مدیتیشن، شما به راحتی می توانید تحریک چاکراها خود را در مد سریعتر و راحت تر و تنها با مراقبه.

چاکرا موسیقی مدیتیشن با استفاده از ضربه دارای دو گوش. این ضربه بسیار کارآمد چرا که آنها به هدف قرار دادن همه ۷ چاکرا به آنها را تحریک کند.

این ضربه تحریک ۷ چاکرا با ایجاد سطوح مختلف فرکانس صدا به هر یک از گوش. تغییر در سطح فرکانس در این ضربه را همه ۷ چاکرا خود را به کار و باز کردن با سرعت باور نکردنی. در نتیجه یک جریان بسیار زیاد از انرژی که باعث می شود شما احساس پر از زندگی و انرژی است.

هیچ عوارض جانبی به استفاده از موسیقی چاکرا مدیتیشن و یا ضربه دارای دو گوش و هنگامی که شما شروع به استفاده از آنها وجود دارد، شما به سرعت احساس تفاوت را در خود و تجربه مراقبه خود را.

تجربه مراقبه شما خواهد بود بسیار عمیق تر و مسالمت آمیز و به شما احساس خیلی بیشتر دوباره انرژی که شما انجام می شود. شما به معنای واقعی کلمه احساس انرژی در حال حرکت از طریق چاکراها خود را.

نتایج

چاکرا موسیقی مدیتیشن ثابت کرده است و به همین دلیل بیشتر و بیشتر مردم انجام مدیتیشن چاکرا با استفاده از چاکرا موسیقی مدیتیشن و ضربه به صورت روزانه.

این مهم است که درک کنند که هر یک از ۷ چاکرا است فرکانس های مختلف تحریک شده است. این به این معنی که در حالی که فرکانس صدا ممکن است یکی از چاکراها خود را تحریک، آن را به هر اثر را بر دیگران ندارد

این است که چرا با استفاده از ضربه دارای دو گوش بسیار مهم است. به دلیل آن یک ابزار ضروری برای سازگاری با مقطع فعلی و متعادل چاکراها خود را است.

من ایمیل از خوانندگان که در واقع تلاش کرده اند برای تحریک و تعادل چاکراها خود را با مدیتیشن به تنهایی دریافت کرده اند. آنها سال در این تلاش به سر برد و پس از آن بعد سعی ضربه دارای دو گوش. آنها به من بگویید که مایل آنها آن را هر چه زودتر سعی کرده بود و که تجارب مراقبه خود را فوق العاده متفاوت و بسیار عمیق تر بعد از استفاده از این ضربه بود. آنها در واقع آنهایی که من تحت فشار قرار دادند تا شروع به مراقبه با ضربه دارای دو گوش و من در حال حاضر آنها به طور منظم استفاده کنید.

این است که قادر به تجربه مزایای از چاکرا مدیتیشن پیکربندی و احساس خوب بودن به زودی به عنوان ممکن است.