resimkoy

چگونه موسیقی نفوذ فردی؟

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

روشن نیست که چگونه موسیقی فرد تاثیر می گذارد. برخی از کارشناسان اصرار دارند که موسیقی و موسیقیدانان نفوذ در جوانان. منابع دیگر اصرار دارند که برخی افراد را برای نوع خاصی از موسیقی و بیان موسیقی پاسخ می دهند. در هر صورت، جوانان امروز می توانید ببینید که چگونه نوازندگان مورد علاقه خود را لباس و رفتار، هر دو در عمومی و خصوصی، از طریق منابع چند رسانه ای که به طور مداوم نظارت افراد مشهور در جهان است. پس از آن مردم جوان می توانید انتخاب به تغییر ظاهر و رفتار خود را به منعکس کننده نوازنده و سبک موسیقی که آنها بیشتر با شناسایی.

دو مجزا اما مرتبط با، نظریه توضیح دهید که چگونه افراد مربوط به و از طریق موسیقی بیان خود. نظریه هویت اجتماعی نشان می دهد که مردم "قرض" هویت خود را از جامعه ای که در آن زندگی می کنند. فرد اتخاذ یک هویت گروه را از طریق موسیقی یک راه برای آن فرد به پیروی از آرمان ها، اهداف، و هنجارهای جامعه به عنوان یک کل است. در مقابل نظریه هویت اجتماعی می گوید که برخی از افراد انتخاب به رفتار به شیوه ای است که بر خلاف هنجارهای اجتماعی. این افراد ترجیح می دهند به اتخاذ سبک خود و متمایز از هر کس دیگری. این است که به نام نظریه هویت شخصی. این نظریه ها به هم وابسته اند، زیرا حتی اگر نظریه هویت شخصی از جنبه های منحصر به فرد از بیان مشخص، فرد هنوز شناسایی به عنوان بخشی از یک زیر گروه .

جوانان به احتمال زیاد به عضویت در اشکال شناسایی از طریق موسیقی مختلف؛ به ویژه کسانی که اشکال که من به جامعه بزرگتر مطابقت ندارد. از آنجا که جوانان از طریق سال نوجوان حرکت و در بزرگسالی جوان، آنها به احتمال زیاد به کاوش و آزمایش با هویت خود را از طریق موسیقی از بزرگسالان مسن تر، که به احتمال زیاد به یک سبک است که آنها با شناسایی حل و فصل است. با نگاهی به موسیقی در این راه آن آسان تر می سازد تا ببینید که چگونه است که همیشه بوده و باقی می ماند، یک عامل اجتماعی؛ یک راه را برای جوانان به کشف استقلال خود را به عنوان حرکت به دور از اقتدار پدر و مادر خود.

این دیدگاه در موسیقی می تواند تاثیر که موسیقی بر روی کودکان را مخفی کنید. موسیقی قرن گذشته بازی کرده است نقش مهمی در زندگی جوانان، هنوز موسیقی ممکن است با داشتن یک اثر در حال گسترش در افرادی که حتی جوان تر است. به یاد داشته باشید که موسیقی همواره بخش مهمی از هر جامعه بوده است. کودکان از طریق آهنگ ها هستند که با آنها در بسیاری از سنین به اشتراک گذاشته اجتماعی می شوند. آهنگ های کودکان می تواند به عنوان ساده به عنوان آهنگ های که اطلاعات اولیه آموزش، مانند ABC و ۱۲۳، و آنها می توانند مهارت های اجتماعی و رفتار قابل قبول (فکر می کنم خیابان کنجد و بارنی) یاد می دهد. با این حال، کودکان دسترسی به موسیقی همان است که جوانان به اینترنت دسترسی دارند داشته باشند؛ و گاهی اوقات این موسیقی است متناسب با سن است. این پدیده در بحث در مورد اینکه آیا قرار گرفتن در معرض برخی از تأثیرات موسیقی یا نه است که با داشتن یک اثر مضر بر روی جوانان این کشور منتهی شد.

جالب توجه است، یک مطالعه نشان داده است که زنان به احتمال زیاد به موسیقی از مردان تحت تاثیر قرار ، اگر چه هر دو جنس را پیدا بیان از طریق موسیقی رضایت بخش است. این ممکن است به دلیل زنان به طور معمول به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی اجتماعی و مردان به طور معمول را تشویق به خود کافی است. نویسندگان این مطالعه معتقدند که فرایند جامعه پذیری باعث می شود زنان بیشتر مستعد ابتلا به تحت تاثیر موسیقی از مردان است.