resimkoy

چگونه به حفاظت از آهنگ های خود را – محافظت از موسیقی شما نکات حق نسخهبرداری

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

اگر می خواهید بدانید که چگونه برای محافظت از اشعار رپ آهنگ خود را، پس از آن را خوانده است. شما کشف خواهید کرد چگونه برای محافظت از کپی رایت موسیقی خود را.

این مقاله به ۴ راه مختلف که شما می توانید اشعار رپ آهنگ خود را محافظت می دهد. شما می توانید آهنگ خود را با امضا کرده و تاریخ، با اعمال مالکیت قانونی خود را، با notarizing کار خود را و با استفاده از اداره پست محافظت می کند. ما هر یک از نوک بحث به طوری که می توانید تصمیم بگیرید که چگونه برای محافظت اشعار رپ آهنگ خود را

نکته ۱ – محافظت از آهنگ خود را با امضا کرده و تاریخ

کپی رایت در واقع در دو بخش می آید. به محض این که شما را به یک تکه کاغذ خالی و نوشتن آهنگ های خود را، یادداشت های خود را و یا اشعار خود را، قرار دادن امضای شما و تاریخ بر روی کاغذ، و سپس شما به طور خودکار کپی رایت قانونی داشته باشند. کار شما در حال حاضر محافظت

نکته ۲ – حفاظت از آهنگ خود را با اجرای کپی رایت حقوقی شما

با این حال، حتی اگر آن محافظت شده است، مهم است که برای شما به یک گام به جلو اگر شما می خواهید برای به اجرا درآوردن حقوق خود را. در واقع اجرای حقوق خود را، و سپس شما باید کپی رایت خود را با حق کپی ایالات متحده دفتر ثبت نام کنید. هنگامی که شما در واقع از طریق فرایند ثبت نام آهنگ خود را بروید، شما در حال حاضر شاهد این واقعیت است که این آهنگ واقعا شما

نکته ۳ – محافظت از آهنگ خود را با Notarizing کار شما

راه دیگری به کار خود را مشروعیت و یا نشان می دهد که کار متعلق به شما وجود دارد، و این است که به آهنگ های خود را محضری. هنگامی که شما آن را داشته محضری، یک جمهوری دفتر اسناد رسمی مهر و موم خود را قرار دهید، آن را امضا و پس از آن تاریخ کار خود را. این به شما دو مجوز دولت است که به عنوان یک شاهد عینی از این onwership خود را عمل می کنند را

نکته ۴ – محافظت از آهنگ خود را با استفاده از اداره پست

اگر می خواهید به استفاده از یک مجوز دولتی بیشتر، شما می توانید اداره پست ایالات متحده استفاده کنید. اگر شما کار خود محضر، آن را در یک پاکت نامه و سپس آن را به خودتان ایمیل. هنگامی که شما دریافت پاکت تماس، آن را باز نمی کند، اما آن را لفاف در گاوصندوق این به عنوان شاهد از زمانی که شما نوشت: این ترانه خدمت می کنند. مهر باطله تمبر پست رسمی ایالات متحده اداره پست خواهد شد تاریخ آن نوشته شده بود نشان می دهد.

برای اطلاعات بیشتر محافظت موسیقی راهنمایی کپی رایت خود را، در ادامه به عنوان خوانده شده زیر.