resimkoy

چگونه برای قرار دادن ظرف شبکه شما از راه دور در حالت محدود

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

برادر کوچکتر استفانی در اتاق خود بازی می کرد در حالی که او در کار بود. او با همه از موسیقی خود را ایفا و تلویزیون او همراه با ظرف شبکه کنترل از راه دور را لمس کرد. پس از یک روز طولانی کار استفانی نشست آن شب به تماشای برخی از تلویزیون است. او تحت فشار کانال کنترل از راه دور را فشار دهید برای تغییر کانال های ماهواره ای. اما از راه دور تغییر تلویزیون جای آن، و تمام آن چه برف بود و نه برنامه او می خواست به تماشای.

کنترل از راه دور بود در حالت های ماهواره ای که پس از یک روز طولانی در محل کار به یک شب خسته کننده منجر . معلوم برادرش هر دکمه بر روی کنترل از راه دور ماهواره ای را لمس کرد. کنترل از راه دور فورا غیر قابل جراحی شد. برادر کوچک استفانی آخرین دکمه حالت AUX در بالای کنترل از راه دور تحت فشار قرار دادند. حالا وقتی که او با استفاده از کنترل آن فکر می کند کنترل کننده آن را یک دستگاه که به AUX برنامه ریزی کرد.

راه اندازی حالت محدود در کنترل از راه دور می تواند به شما از تغییر کانال به طور تصادفی جلوگیری می کند. برای کسانی از شما که دستگاه های یکپارچه، این قابلیت های کامل از این دستگاه دیگر را مهار کند. برنامه نویسی این ویژگی ممکن است سرخوردگی، یک تماس تلفنی و ملاقات در منزل کاهش

حالت محدود:

برای مشتریان که فقط نیاز به برق، قطع و حجم برای تلویزیون (یا VCR) عملیات، برنامه کنترل از راه دور به کار را در حالت محدود. این شما مانع از به طور تصادفی تغییر کانال تلویزیون دور از جایی که برنامه نویسی های ماهواره ای قرار گرفته است

دو راه برای راه اندازی این حالت، بسته به مدل وجود دارد: "عادی" و یا "آسان" حالت در دسترس هستند از جایگزینی از راه دور از جمله ۶٫۴ و ۵٫۴ همراه با نسخه های قبلی

به طور منظم محدود:

در ۳٫۰، ۳٫۱، ۳٫۲، ۴٫۰، ۵٫۰، ۵٫۳، ۵٫۴ ، ۶٫۰، ۶٫۲، ۶٫۳، و ۶٫۴ کنترل از راه دور، برنامه نویسی حالت محدود است به آسانی به عنوان اضافه کردن شماره ۱ پس از تلویزیون (یا VCR) کد در هنگام برنامه نویسی دکمه حالت بر روی کنترل از راه دور.

برنامه نویسی به طور منظم محدود:

روش زیر با کدهای موجود در پشت راهنمای کاربر که با گیرنده آمد استفاده می شود. اغلب سازنده کدهای متعدد برای هر نوع از تجهیزات آنها به فروش برساند. اگر اسکن قدرت مورد استفاده قرار گرفت، به خواندن کدهای کنترل از راه دور را در راهنمای کاربر مراجعه کنید. دستورالعمل های زیر را نشان می دهد برنامه نویسی با کد تلویزیون. کد VCR هستند به همان شیوه با استفاده از دکمه حالت VCR برنامه ریزی کرد.

  1. را فشار داده و نگه داشتن دکمه حالت تلویزیون تا زمانی که همه دکمه های حالت روشن در بالا، سپس رها کنید.
  2. کد تلویزیون سه رقمی را از راهنمای کتابچه راهنمای کاربر
  3. را وارد کنید.

  4. را فشار دهید شماره ۱ (تنظیم حالت محدود)
  5. در (#) را فشار دهید پوند [رافشاردهید

حالت آسان:

۵٫۳، ۶٫۳ و جانشینان آینده پشتیبانی آسان حالت محدود. کنترل از راه دور حمایت از آسان حالت محدود یک دایره در اطراف دکمه SAT

راه اندازی حالت آسان

پس از برنامه نویسی یکی از دکمه های: را فشار داده و نگه دارید که دکمه حالت تا زمانی که همه چهار دکمه حالت روشن، و سپس آزاد.

  1. دکمه را فشار دهید صفحه بالا یک بار.
  2. را فشار دهید پوند (#) را فشار دهید.

حذف محدود حالت

برای حذف محدود در کنترل از راه دور حمایت از راه اندازی آسان، دکمه پایین صفحه دکمه به جای. این روش را می توان برای حالت تلویزیون، حالت VCR انجام می شود، و تلویزیون و VCR را برنامه ریزی به حالت AUX.

حذف این ویژگی را با برنامه ریزی مجدد دستگاه خود را بدون وارد کردن "1" در پایان از برنامه است.