resimkoy

چگونه برای آماده سازی سگ حیوان خانگی خود را برای ورود یک کودک

۲۴ تیر ۱۳۹۶

تغییرات زیادی و تنظیمات زیادی در اطراف خانه باید انجام دهید اگر شما و شریک خانومدگی خود را در انتظار یک کودک هست. یک اتاق باید به یک مهد کودک تبدیل شود، کل خانه باید از نظر کودک باانجام گرفت و بعضی از مناطق باید برای پذیرفتن کودک مجدد مرتب شوند. در حالی که این تغییر می تواند برای والدین هم هیجان انگیز و غرق شود، توجه داشته باشید که سگ حیوان خانگی نیز از آن عبور می کند. او همچنین باید برای ورود نوزاد آماده باانجام گرفت.

چنین تغییر بزرگی می تواند برای یک حیوان خانگی گیج کننده باانجام گرفت – در این مکان چگونگی کمک به آنها برای انتقال آسان تر هست:

Plan فردا

آیا سگ در مهد کودک مجاز خواهد بود؟ آیا او می تواند نزدیک و کودک را ببوسد؟ اگر چه ممکن هست به نظر بی اهمیت باانجام گرفت، این ها سوالاتی هستند که باید پیش از آن مورد توجه قرار گیرند. سگ خود را برای رسیدن به کودک خود آماده کنید همچنین ممکن هست نیاز به باخانومگری در تعلیم های ابتدایی مانند SIT و STAY داشته باشید. این کمک می کند تا لیستی از آنچه باید در مورد کار، زمانی که برای شروع تعلیم و چه کسی سگ تعلیم هست. کمک می کند

کار بر روی رفتار

به جز دستورالعمل های اصلی طراوت، همچنین حیاتی هست که برخی از مسائل مربوط به رفتار را که ممکن هست حیوان خانگی شما قبل از اینکه نوزاد وارد می شود، رفع کنید. این می تواند لک ناپذیر باانجام گرفت، پریدن بر روی آقام یا به سادگی عدم اطاعت. این رفتار به این معنی نیست که والدین جدید مراقب نوزاد باشند. با این کار در همان ابتدا ممکن هست به طوری که آنها تا زمانی که کودک می آید، بهبود یافته هست.

آنها را با بوی های جدید آشنا کنید

دوستان خزدار خود را با چیزهایی آشنا کنید او می تواند با کودک مانند پودر کودک، کلن و شستشو ارتباط برقرار کند. هنگامی که او برای این عطرهای جدید هستفاده می شود، برای او آسان تر می شود تا نوزاد را تشخیص دهد و به آن خوش آمدید. شما همچنین می توانید او را به اسباب گیم کودک بچرخانید و او را تعلیم دهید که برای او گیم، جویدن یا گرفتن آن نیست.

تمرین با سگ خود

تعداد هفته قبل از اینکه نوزاد شما وارد شود، سگ شما را نشان می دهد که چه اتفاقی می افتد. ایده آل برای تمرین با هستفاده از یک عروسک – تغییر پوشک خود را، سنگ آن را به خواب و یا تغذیه آن به کمک سگ خود را به این نوع از سناریو هستفاده می شود. اگر سگ شما شروع به لرزش یا ناآسودهی کند، این ایده ال هست که این رفتارها را تصحیح کند تا آماده شود که چیز واقعی بدست آید.

انجام این کارهای ساده کمک خواهد کـــرد که سگ حیوان خانگی شما برای رسیدن نوزاد شما آماده شود !