resimkoy

چه چیزی باعث کشور موسیقی «کشور؟

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

آن را در حدود دهه بوده است، در حال رشد در سال ۱۹۲۰ با هنرمندانی چون: اک" رابرتسون و جیمی راجرز، اما این دور از آنها آمده است، در فراز و نشیب و غیر قابل تشخیص به بعضی و ناخوشایند به دیگران تبدیل شده است. این می تواند مشکل تصور کنید که چگونه دو دوره موسیقی کشور می تواند خیلی متفاوت هنوز همان. با چنین تنوع در میان هنرمند و زیر ژانرهای مانند پاپ و راک، فقط چه چیزی باعث کشور موسیقی کشور؟

کلام

آیا این ابزار؟ به طور سنتی آن وورک و instrumentals روحیه حتی بالا، و آکورد بعد آهسته ساده بود، اما اگر که باعث می شود، سپس آن را قطعا از بیرون تقریبا تمام هنرمندان کشور بالا در امروز ده بالا، و حتی بسیاری از هنرمندان قدیمی تر است.

اشعار

به طور سنتی این موسیقی شعر بسیار قابل تشخیص بود. این آهنگ را یک داستان متمایز بگویم، از دست دادن، درد و زندگی درس، این آن را از بسیاری از ژانرهای دیگر موسیقی مجموعه، اما این سبک "قدیمی" به نظر می رسد در دنیای مدرن امروز حتی "داستان گفتن به« شعر به نظر می رسد از دست داده، و در میان بیشتر نوع آهنگ تجاری از دست داد.

صدای تودماغی

آیا این واقعا صدای تودماغی خود را از دست؟ آیا صدای تودماغی که باعث می شود کشور؟ بسیاری از آهنگ های مدرن صدای تودماغی خود از دست داده اند، اما در نظر گرفتن صدای تودماغی خارج، را به کشور است؟ آیا کشور تبدیل شده صرفا پاپ و یا شاید بلوز؟ هنگامی که ما به این موسیقی گوش دادن، ما یک عنصر خاصی است که آن را از دیگر زیر مجموعه های موسیقی متمایز را تشخیص دهد. اما حتی در سخت ترین فن موسیقی کشور می تواند مشکلات تشخیص کشور از ژانرهای دیگر موسیقی پاپ داشته باشد، اگر ما به شخصی مثل کری آندروود، یک ستاره بالا و آمدن محبوب نگاه کنید، موسیقی خود را به نظر می رسد برای برگزاری کمی مشترک با این موسیقی خوانندگان قدیمی، و با وجود او، گاهی اوقات سخت به تشخیص موسیقی او را از روز پاپ مدرن باشد.

یک چیز است که تعیین اینکه آیا شما در حال گوش دادن وجود دارد یا نه؟ شخصیکه در استعمال کلمات صحیح و سواس دارد ممکن است بگویید که آن را واقعا از سال ۱۹۷۰ که در آن مدت Countrypolitan به وجود آمد شده کشور و C پاپ سبک شد. در اینجا این است که ما آن را از دست بدهد، برای آنها هر چیزی است که «خالص» کشور، نباید در این سبک در نظر گرفته نخواهد شد.

کسانی که شاخه از این ژانر به "سنتی" در ای تلاش حفظ خود میراث C. موسیقی؛ آنها چیزی خاص فاقد مدرن و روز موسیقی کشور را ببینید؟ شاید تجاری واقعی سبک موسیقی است، که آن را برای بسیاری از دوستداران موسیقی سنتی را از بین برد، بعد از همه، شما می توانید یک آهنگ که تو را دوست دارم ارسال، و یا شما می توانید یک آهنگ که به ندرت فروش خواهد کرد، این دو ایده ارسال عبور بیش، در برخی از نقطه در حرفه خود، آن را مجبور به بین دو را انتخاب کنید، و همیشه به آسانی، بسیاری از را انتخاب نمایید محبوبیت بیش از سبک های سنتی و نه چندان محبوب، بسیاری از حتی عبور ژانرهای به طور کامل و پشت خود را در سبک کشور قدیمی خود را. یک روز این موسیقی است تا کنون از تلفن های موبایل از C. موسیقی پیشگامان است که به طور کامل و در نهایت غیر قابل تشخیص به عنوان یک فرم C. موسیقی رفته، و C. سنتی موسیقی برای همیشه از دست؟