resimkoy

چه مادر و حقوق پدر در کالیفرنیا، هنگامی که شما با هم ازدواج نکرده؟

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

در دوران مدرن بسیاری از زوج ها کودکان باید زمانی که آنها با هم ازدواج نکرده. مشکلات می تواند با توجه به حضانت فرزند، ملاقات، و حمایت از کودکان زمانی این زوج قطع رابطه بوجود می آیند.

در یک دنیای کامل مادر و پدر دوستانه در چنین وضعیتی، و انجام دهید چیزی است که در کودک و یا به نفع کودکان است. با این حال، آن است که بسیار امن تر، و بسیار توصیه می شود، که شما به دست آوردن احکام دادگاه با توجه به مسائل حضانت، ملاقات، و پشتیبانی، به طوری که پدر و مادر هر دانم که حقوق و تعهدات مربوطه می باشند، و به طوری که هیچ ابهامات وجود دارد همان.

در این مقاله به این موضوع از کودکانی که به خارج از ازدواج از هر دو مادر و پدر آینده نگر به شما یک درک کلی از قانون در کالیفرنیا در مورد کودکان متولد شده خارج از ازدواج است. [۱۹۴۵۹۰۰۲متولدبحث]

مادر آینده نگر

مادر یک کودک است که خارج از ازدواج به دنیا آمد دارای یک مزیت منحصر به فرد در که او به طور معمول نمی باید ثابت کند که کودک مال او است. اگر پرونده نشان می دهد که یک زن به هنگام تولد به کودک داده شده است، و گواهی تولد است که بر تولد یک کودک صادر نشان می دهد که زن به هنگام تولد به کودک داد، از است که معمولا هیچ موضوع را با مادر نشان می دهد که او وجود دارد مادر پدری.

مادر یک کودک متولد خارج از ازدواج به طور خودکار به حضانت کامل از یک کودک تحت عنوان وجود ندارد حکم صادره از دادگاه نشان می دهد در غیر این صورت.

او ممکن است ملاقات پدر اگر به او بنابراین انتخاب می کند، و یا او می تواند ملاقات انکار به پدر وجود ندارد حکم دادگاه.

همه فرزندان کوچک در کالیفرنیا حق دریافت حمایت از کودک به موجب دستورالعمل های قانونی دارند. (موضوع حمایت از کودکان خواهد شد در یک مقاله جداگانه آینده تحت پوشش). اگر مادر یک کودک است که خارج از ازدواج می خواهد برای به دست آوردن حمایت از کودک از پدر به دنیا آمد، او را مجبور به فایل و در خدمت یک دادخواست برای تاسیس نسب در پدر و سفارش برای نشان دادن علت برای حمایت از کودکان با دادگاه مناسب .

اگر مادر در رفاه و یا کمک به خانواده های دارای کودکان تحت تکفل است، دادستان منطقه در شهرستان که در آن مادر ساکن خواهد معمولا در این فرایند کمک به طوری که شهرستان می شود برای کمک بازپرداخت است که به طور ارائه شده به مادر توسط شهرستان.

اگر پدر به طور داوطلبانه می پذیرد پدری، از دادگاه حقوق هر یک از طرفین برای حضانت، ملاقات، و حمایت از کودکان بر اساس حقایق در مورد تصمیم می گیرید. اگر پدر را انکار می کند که او پدر است، او ممکن است که درخواست یک آزمایش DNA برای تعیین اینکه آیا او پدر است انجام شود. هنگامی که این فرایند است از دادگاه تکمیل خواهد شد حقوق هر یک از طرفین تعیین می کند.

مادری که مطمئن شوید که در پدر واقعی یک کودک است، او را مجبور به فایل درخواست به تاسیس نسب در هر پدر بالقوه.

دادگاه معمولا اجازه ملاقات پدر یا بازداشت حقوق به کودک خواهد شد مگر اینکه می توان آن را نشان داده شده است که آن را در بهترین منافع کودک برای پدر مثل حقوق است.

پدر آینده نگر

پدر یک کودک متولد خارج از ازدواج هیچ حقوق به حضانت، ملاقات، یا حمایت از کودکان مگر اینکه حکم دادگاه برای همان به دست آورد.

اگر پدر می خواهد به حقوق مربوط به حضانت، ملاقات، یا حمایت از کودکان برای یک کودک متولد از رابطه نامشروع، مجبور به فایل درخواست به تاسیس نسب، و به منظور نشان دادن علت کفالت، ملاقات، و / یا پشتیبانی .

مادر از کودک ممکن است یا ممکن است موافق است که پدر پدر واقعی کودک است. هر دو حزب ممکن است که درخواست یک آزمایش DNA انجام شود تا ثابت کند یا نه پدر پدر پدر یک کودک است.

هنگامی که دادگاه تعیین پدری، دادگاه نسبت به بسیاری از عوامل نگاه با توجه به حقوق کفالت، ملاقات، و پشتیبانی.

دادگاه معمولا اجازه ملاقات پدر یا بازداشت حقوق به کودک خواهد شد مگر اینکه می توان آن را نشان داده شده است که آن را در بهترین منافع کودک برای پدر مثل حقوق نیست .

مادر و پدر آینده نگر به عنوان یک مجموع

دادگاه همیشه سعی خواهد کرد برای تعیین آنچه که در بهترین منافع کودکان در زمان تعیین خواهد حضانت و ملاقات حق و حقوق دارند به یک کودک یا کودکان. این می تواند یک فرایند طولانی و گران است اگر قانونی بررسی میشوند. توصیه می شود که مادر و پدر سعی می کنید به صورت غیررسمی کار کردن یک حضانت و طرح ملاقات برای یک کودک یا کودکان، و پس از دریافت حکم دادگاه که نشان دهنده شرایط از مادر و پدر.

اگر شما نمی توانید غیررسمی کار آن را از دادگاه خواهد شد این موضوع برای شما تصمیم می گیرید.

پشتیبانی از کودک یا کودکان خواهد شد توسط دادگاه با استفاده از یک فرمول قانونی است که بر روی هر دو درآمد احزاب تعیین می کند، درصد زمان هر فرد دارای با فرزند یا فرزندان، و عوامل دیگر.

این است که همیشه توصیه می شود که شما یک وکیل در این نوع از موارد را حفظ کنید. فقط یک احمق به خودش و یا خود را دارد برای یک مشتری.

شما می توانید در http://www.divorce-legal.net برای اطلاعات قانون خانواده کلی تر بررسی از وب سایت قانون خانواده ما است.

© ۲۰۰۷