resimkoy

چه "زندگی در یک شهر شمالی، آهنگ درباره؟ شما ممکن است بسیار شگفت زده می شود!

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

این شماره ما در ۷ بر روی نمودار ایالات متحده و آن را در شماره ۱۵ در انگلستان به اوج خود رسید. یک آهنگ با زمستانی بسیار احساس به آن برای مطابقت با عنوان.

هارمونی بزرگ. شرکت ضبط خود را فکر کردم این نیاز طبل تر اما گروه گفت: هیچ. من فکر می کنم عدم ضرب و شتم درام قوی است که چه چیزی باعث این آهنگ تا حدودی بی انتها. این به نظر می رسد بسیار کاهش و خشک است. عنوان توصیف دقیقا همان چیزی است آهنگ در مورد … یا آن را؟ اشعار قطعا زندگی توصیف در یک شهر شمالی. بیتلز و جان اف کندی اشاره شده است پس از آن باید زندگی در یک شهر شمالی در اوایل ۱۹۶۰s باشد. در واقع آنها حتی اشاره ۱۹۶۳٫ اگر شما گوش دادن نزدیک هر چند شما را به شنیدن آنها را در مورد کسی به آنها گفتن این آواز. "او در زمان سیگار" … و … "او در زمستان ۱۹۶۳ گفت:". باور کنید یا نه، این آهنگ در مورد زندگی در یک شهر شمالی، خود را در مورد نیک دریک، با اشاره به جایی که او در انگلستان بزرگ شد.

دریک ۲۶ ساله بود که او در ماه نوامبر سال ۱۹۷۴ درگذشت مصرف بیش از حد داروهای ضد افسردگی که ممکن است به خودکشی بوده است. کار او بسیار تاثیر گذار به بسیاری از نوازندگان و ترانه سرایان بریتانیایی بود و افسانه ای خود را پس از مرگ او بزرگ شد. او بهترین راه حل برای قطعه غم انگیز تشکیل شده در ابزار مورد علاقه خود را، گیتار شناخته شده بود، و آکادمی رویای این آهنگ به عنوان ادای احترام به دریک در نظر گرفته شده. این قطعا عجیب و غریب که نام او هرگز در این آهنگ و یا هر یک از کار خود را ذکر شده است. آیه آخرین مورد رفتن به ایستگاه قطار، تماشای آن را ترک و هرگز تکان دادن خداحافظی نشان دهنده مرگ او و چگونه او فراموش نخواهد شد.