resimkoy

چرا پیام کوتاه اغلب بهترین روش یک رهبر

۶ خرداد ۱۳۹۶

ما همه شنیده ام، و درس، شناخته شده به عنوان K.I.S.S به دست، یا نگه داشتن آن کوتاه و ساده! با این حال، بسیاری از ما، اغلب مشاهده شده، در موقعیت های رهبری، به طور مداوم که قانون اساسی را نقض کند. به جای تمرکز بر کوتاه، مختصر، و به طور کامل پاسخ به سوالات، و به طور مستقیم پرداختن برداشت، نگرانی ها، و مسائل، در عوض، صدها نفر از کلمات، حتی زمانی که کسری از این تعداد، می شده اند کافی چهار دهه من شناسایی شده، آموزش، مقدماتی، در حال توسعه و خدمت به عنوان یک رهبر، در تعدادی از موقعیت، من قویا معتقدم، برقراری ارتباط مختصر پیام است، اغلب بهترین رهبر از عمل!

۱٫ مزایای؛ اعتقادات: سعی نکنید برای اثبات به دیگران، چگونه هوشمند شما فکر می کنم که شما هستند! بسیاری از آنها علاقه مند در minutia صمیمی، یا جزئیات است. در عوض، شما نیاز به رسیدن به این نقطه، در راه، که جلب توجه، و حرکت می کند دیگران به مشارکت بیشتر و مراقبت. تاکید مزایای، به جای گزارش داده های خام، یا جزئیات. دنبال تعهد به اعتقادات ضروری خود را، و بیان آنها را به وضوح، در راه ایجاد انگیزه.

۲٫ مربوط؛ انشعابات: چرا و چگونه پیام خود را مربوط به گروه خود را و ذینفعان است؟ آیا شما در نظر گرفته انشعابات، در جزئیات، بنابراین شما به طور مداوم آماده، به ادامه در بهترین جهت ممکن است؟

۳٫ قصد؛ ایجاد تصاویر، تخیل؛ یکپارچگی: آیا دیگران می توانند تعیین مفاهیم خود را، و آنها در تلاش و جهت خود را باور می کنید؟ چه تصاویر توسط پیام شما بیان ایجاد شده است؟ آیا شما دارای تخیل کافی، به بهترین راه حل ممکن در نظر بگیرند؟ آیا آنها متقاعد تعهد خود را به تمامیت مطلق باشد؟

۴٫ یکدلی؛ انرژی؛ افزایش. عزیز: آیا توجه مشتاق شما پرداخت، و گوش دادن موثر، به طوری که شما می توانید نگرانی ها و برداشت رسیدگی، با حد نهایت همدلی؟ چگونه ممکن است دیگران به شما انرژی؟ آیا شما به دنبال به منظور افزایش تجربه از سهامداران خود را؟ چگونه شما را به خودتان گران به دیگران، نه با لفاظی توخالی و وعده، اما، با اقدامات خود را؟

۵٫ ظرافت؛ تمرکز؛ دوستانه: رهبران موثر ترین توسعه و ادامه با ظرافت واقعی، بنابراین شما بهتر باشیم. تمرکز بر پیام اصلی، به طور مستقیم. دوستانه باشد، اما رفتار به عنوان یک رهبر واقعی.

ساده پیام خود را، رسیدن به نقطه، و توضیح دهد، در کوتاه، راه مستقیم. اگر می خواهید یک رهبر واقعی، به دیگران مراقبت عمیق تر.