resimkoy

چرا فروش بیمه زندگی بهتر از MLM یا بازاریابی شبکه

۲۸ فروردین ۱۳۹۶

مردم تمایل به خرید آنها چه می خواهند و چه آنها نیاز دارند. اما هیچ کس می خواهد به خرید بیمه عمر اما آن را خریداری است و دلیل آن مورد نیاز است. MLM معمولا جدیدترین و آخرین و بزرگترین ایده، چیز یا مفهوم به فروش می رساند. مردم آن را در امیدوار است که آنها می توانند محصول به عنوان یک کمک های بصری به دیگران را به خرید مشابه استفاده از خرید.

تفاوت زیادی با بیمه عمر است که شما واقعا می توانید آن را خریداری نیست شما فقط می توانید برای آن اعمال برای پیدا کردن بعد اگر شما تایید شده است. مردم به احتمال زیاد به پر کردن یک برنامه کاربردی برای بیمه عمر برای دیدن اگر آنها به این امید که آنها می توانند حفاظت از آن دریافت واجد شرایط. از سوی دیگر با MLM را این همه در مورد خرید از رویا. اما رویای هرگز واقعی است. به عبارت دیگر بدون توجه به محصول و یا خدمات در MLM آن است که هرگز نیاز. در MLM هر چیزی را که شما باید داشته باشد قابلیت نیست. این همه در مورد احساسات فقط مایل است. فروش MLM بیشتر در مورد اعتیاد به مواد مخدره خیالی از واقعیت از تجربه است.

ما می دانیم که همه می میرند

در این جهان همه ما می میرند. تنها راه برای خارج شدن از اینجا است برای مردن. واقعیت می گوید که بعد از مرگ ما کسی باقی نخواهد ماند به سوگواری مرگ ما. واقعیت همچنین می گوید که ما باید به خاک سپرده شود و با آن می آید هزینه. اگر ما برای اجتناب ناپذیر آماده آن می تواند یک سختی برای اعضای خانواده ما در نتیجه قطع عزای عمومی ایجاد کنید. برای یک سیاست بیمه عمر برای اعمال نمی باشد مانند مراقبت در مورد خانواده و چه بار شما ممکن است راه وجود دارد بدون تو آمده است.

MLM این نوع از قدرت ندارد. تلفن های همراه، لوسیون معجون سازی و قرص، خدمات حقوقی، فیلتر آب، آرایش، به نام چند، همه به عنوان محصولات MLM فروش می رسد. درست است اگر ماشین شما شکسته در وسط شب از تلفن همراه می تواند یک ایده بزرگ است. که توسط یک قاضی گفت به بدون وکیل به دادگاه بازگشت نیست باعث می شود داشتن یک برنامه قانونی ضروری است. با این حال، زمانی که نیاز اجرا می شود خواهد ما هنوز کالا را نگه دارید؟ با بیمه عمر و این نیاز را می شود یک بار پر شده است. طرح طراحی شده است برای محافظت از ما به صورت روزانه به دلیل هیچ کس نمی تواند پیش بینی زمانی که مرگ خود وجود دارد رخ می دهد.

غیر منتظره اتفاق می افتد ظنی

مرگ همیشه غیر منتظره. در نوشتن، یک هفته پیش در اخبار تماشا به عنوان یک پسر نوجوان باعث می شود سبد برنده شدن در یک بازی توپ سبد دبیرستان و سپس قطره دقیقه مرده بعد. چگونه غم، در لحظه ای که او، خانواده و دوستان او باید بوده است جشن همه آنها را به عزاداران تبدیل ظنی. باور کنید یا نه بیمه عمر است به همین دلیل به فروش می رسد.

بیمه عمر برای چه آن را برای آنچه در آن است به فروش می رسد. در داستان headlining اول پیش از این بند شما چه فکر میکنید به خانواده مهم است؟ پس از مرگ پسر من پدر و مادر که در آن تفکر وای من خوشحالم که ما رو که سیاست بیمه عمر هستم فکر نمی کنم. به صداقت من شرط می بندم که هرگز در مورد بیمه فکر در همه. یکی از چیزهایی که بیمه عمر می کند این است که نگرانی از شرایط غیر منتظره. صلح از ذهن است هنگامی که شما آنچه شما نیاز دارید که شما به آن نیاز. بیمه عمر می تواند پرداخت کردن یک خانه به طوری که پس از مرگ برنده نان یک خانواده می تواند خانه خود نگه می دارد. بیمه عمر می تواند یک نیاز است که MLM نمی تواند پر کند.

بیمه عمر باید بود نه یک MLM محصولات

اما چه اتفاقی می افتد زمانی که یک تلاش شرکت برای ادغام بیمه عمر به عنوان یک MLM تولید – محصول؟ نیاز از بین می رود. درک عمومی از MLM است که از خرید این محصول به نگه دارید تا با آخرین روند. بیمه عمر بالاتر که تفکر مرسوم، مد روز. این بخشی از یک صنعت تنظیم است که بسیار توصیه می شود و مورد احترام همه مقامات مالی است. تفاوت دیگر این است که به فروش بیمه عمر شما باید برای یک امتحان دولتی مطالعه و تصویب آن را به دریافت مجوز. در حالی که آزمایش سخت است نه بسیاری از مرعوب بیش از فکر گرفتن آزمون شده است.

بهترین قسمت در مورد بودن در یک صنعت دارای مجوز نسبت به مناطق بدون مجوز از بازیکنان MLM است که کسانی که سعی در گمراه کردن و یا صدمه دیده دیگران می توانند به سرعت حذف می شود و محروم شده است. این صنعت و تلاش های فردی از کسانی که واقعا مانند کمک به مردم نیازمند محافظت می کند.