resimkoy

پیام در جهان: دانستن اینکه چه مقدار طول می کشد به موفقیت

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

"برخی افراد، نداشتن شاید زندگی می کردند تا آنجا که شما، تحمل به همان اندازه، و یا یک دوست به همان اندازه، به سادگی نمی تواند حقیقت را از یک موقعیت، اختلاف را ببینید ، و یا ارتباط به وضوح به عنوان شما.

و بنابراین، آن را عاقلانه به خاطر داشته باشید، که آن را تقصیر آنها نیست.

آیا شما می توانید این را ببینید؟

جهان "

در اینجا سناریو است: شما کار لب به لب خود را خاموش، سال پس از سال، که در آن شما در تلاش، فداکاری، از دست دادن در زندگی اجتماعی خود، از دست ندهید حوادث خانواده (من نمی توصیه که به عنوان خانواده همیشه برای اولین بار می آید) و در پایان، شما را از آن بزرگ است. با این حال، در طول سفر دشوار خود، شما ببینید دوستان خود را لذت بردن از زندگی، چک زندگی توسط چک، بدون هیچ گونه نگرانی در مورد زندگی آنها را سرگرم کننده از شما به دلیل چگونه اختصاصی شما را به موفقیت شما هستند، حتی برخی از سعی خواهد کرد تا شما را متقاعد کند که ایده های خود را ممکن است به عنوان بزرگ به عنوان شما آن را ببینید. ذهن خود را قوی تر به آنچه که گوش خود را به صورت روزانه است که نظر منفی نسبت به رویاهای خود. شنیدن است بدون کس واقعا نمی داند که چقدر شما در سراسر چالش ها و موانع خود را تحمل کرد. صادقانه بگویم، آن است که تقصیر آنها نیست و شما می توانید آنها را درک نمی متهم نمی کنم. شما ممکن است ببینید آنها را برای کمک مالی به شما می آیند پس از شما رسیدن به موفقیت نهایی ، و آنها ممکن است شما را برای تمام N اعطا EW ثروت شما با پر برکت شده است یافت می شود. آنها درک نمی کنند آنچه در آن زمان برای شما برای رسیدن به جایی که شما هستند. برای آنها، شما به بانک جدید است که فقط در گوشه ای از خیابان ساخته شده بود.

از آنجا که هیچ کس بود آنچه شما انجام برای به انجام رساندن رویاهای خود را، آنها هرگز ارزش کار سخت مطمئن شوید. آنها ممکن است کار بسیار سخت در دفتر، اما نه از راه دور به آنچه که شما برای کسب و کار خود را انجام داد ببندید. آنها بیش از حد ترس به انجام آنچه شما انجام و درک نمی یا درک چگونه کار سخت خود را تمام از آنچه شما امروز ببینید. گاهی اوقات، شما حتی نمی تواند آن را درک به عنوان آن را می شود تا به شما دور است. ما به نظر می رسد فراموش چقدر کار آن نیاز به دلیل زمان گذشته است، و حتی اگر شما می دانید همه چیز در زندگی نیاز به کار، زمان و صبر، شما تمایل به فراموش همه آنچه مورد نیاز بود را برای شما به آن را به عنوان بزرگ به عنوان شما را انجام داد. این مهم است برای کمک به دیگران و همچنین، به عنوان شما شده است با نه فقط ثروت مادی برکت، اما ثروت ذهنی است. شما می توانید تمام از آنچه می بینید در یک ضربان قلب ازنو، از جمله تمام تلاش برای موفق شدن دوباره. هیچ کس واقعا می توانید مطمئن شوید که چه شما به بیرون رفت مگر اینکه آنها با شما ۲۴/۷ زندگی می کردند. حتی نمی زمان خود را هدر در تلاش به توضیح است که به کسی که کمک مالی نیاز دارد. مقدار که شما را واقعا به شما، اما مطمئن شوید که شما با آنها روشن است که شما می بانک های محلی خود را که در آن آنها می توانند پول هر زمان که مورد نیاز برداشت می باشد. شما نیاز به کمک به دیگران خود کمک کند. درست مثل ضرب المثل قدیمی: "شما می توانید یک ماهی به کسی خرید و اشتراک آنها را برای یک روز، از شما می توانید آنها را به ماهی و خوراک آنها را برای زندگی". دانش خود را به ارزش راه بیش از چقدر شما را در حساب بانکی خود را داشته است.