resimkoy

پیام در جهان: جعلی آن را تا شما را از آن

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

"همه شما باید انجام دهید این است در مورد آنچه شما می خواهید اغلب به اندازه کافی که شما شروع به صحبت کردن در مورد آن و حرکت دادن آن فکر می کنم، حتی اگر شما به آن جعلی.

کار شما ساده است. حتی اگر شما تنها "تلاش" برای این کار، شما آن را انجام داده اند. کوچکترین تلاش را در کنار خود اهرمی ۱۰۰۰۰ بار در کنار من است. با سر اشاره، چشمک، زمزمه گاهی اوقات همه من نیاز؛ ". انطباقها" یک تظاهرات که می شکند یخ، شروع یک اثر دومینو از خوشحال "حوادث" و

اگر این کار، من را به بقیه انجام این است که آسان. من که قدرتمند است. زندگی این است که جادویی است.

تفکر لبخندت،

جهان "

اگر آن را OK به پرتگاه در یک بازی پوکر، چرا با هر چیز دیگری در زندگی به شما به عنوان جعلی بلوف زدن است. تا زمانی و باور را برای خودتان و ذهن ناخودآگاه خود را که در حال حاضر وجود دارد ، آن را به یک پیام مثبت به جهان به خودی خود و بدون تلاش در واقع ساخت آن را به یک پیام منفی به جهان ارسال ارسال که باید آن را به عنوان به خوبی بر این باورند که ثروت و فراوانی در حال حاضر در زندگی خود را آشکار می شود. تصور این که شما آن را ساخته اند که شما شک بالقوه خود را، از این رو، نتایج متوسط ​​رندر. شما در حال ساخت چیزهایی اتفاق می افتد هر روز حتی زمانی که برداشتن گام های کوچک کوچک. این ممکن است مانند چیزی به نظر می رسد در حال وقوع است، یا این که شما ممکن است نور را در انتهای تونل را ببینید و دلیلش این است که احساس می کند که جهان این است که هنوز هم در سراسر جهان خود را به رسمیت شناخته شود. بله، برخی ممکن است قادر به انجام رساندن اهداف خود سریعتر و به رسمیت شناختن نیاز از سخت تلاش به دست آورده خود را، که می تواند خسته کننده در زمان، اما تا به حال yone است یک داستان متفاوت و نباید همیشه با شما مقایسه شود.

این واقعا مهم به خودتان و یا توانایی های خود را با شخص دیگری مقایسه هرگز است چرا که شما همیشه به پایان خواهد رسید اینکه نا امید و نا امید کرد. تمرکز بر اهداف و جاه طلبی خود را به عنوان آنها به احتمال متفاوت از هر کس قرار ندهید. تا زمانی که شما نشان می دهد تلاش مستمر به صورت روزانه، که شما برنامه خود را به فهرست کارهای بنابراین شما می توانید کارهای انجام شده روزانه را بررسی کنید، شما در حال گرفتن نزدیک و نزدیکتر به زندگی شما همیشه از خواب. درست است که شما نیاز به فداکاری زیادی برای رسیدن به اهداف خود را، اما هرگز فراموش به زندگی خود را به عنوان. هرگز حوادث خانواده چشم پوشی فقط به خاطر ساخت اضافی ۱۰۰ دلار است. با وجود آن خانواده همیشه درک اخلاق کار خود را و شما را تشویق به موفقیت، شما می خواهید آنها را به شما به یاد داشته باشید برای شرکت در رویدادهای مهم است که به آنها معنی دار می باشد. موفقیت خود را فقط باقی خواهد ماند موفقیت خود را، حتی اگر شما ثروت خود را به اشتراک گذاری با هر عضو از خانواده خود را. آنچه واقعا مهم است که اتصال شما تمام نگه دارید در طول مسیر خود را به موفقیت است. جهان را درک خواهد کرد و شما را بهتر برای تاکید بر چیزهای مهم در زندگی واقعی احترام بگذارند. پول آیند و می روند، اما عشق شما برای خانواده خود را داشته بسیار شکننده است. این ارزش بیش از هر مقدار از پول را در یک دیس طلایی به شما ارائه شده است.