resimkoy

پیام از جهان: آرزوی آرزوی

۱۶ تیر ۱۳۹۶

"آه آه، تو متوجه انجام گرفتی، نه؟"

آرزوی شما مجدد انسان هست، شما را نمی توان سرخانومش کـــرد. شما واقعا می دانید که چگونه یک ماجراجویی را طراحی کنید! من شرط می گذارم که حتی تعداد سال پس از گذشت تعداد صد سال، تعداد پل، منطقه یا پونو را بنویسند!

خب، متاسفم که قطع شود. در تماس باشید و مراقب باشید که پایان این ماجراها به سر شما برنگردد. به یاد داشته باشید نه از ده فرشته به طور متایم خود را "آرزوی انسان" از دست می دهند، زیرا آنها شروع به گرفتن همه چیز به طور جدی می کنند.

Tallyho،

جهان "

آرزوها می آیند و می روند، اما ما برای روی آوردن به آرزوهای خود حرکت می کنیم بر اساس اعمال و اعتقادات شما. هرکس می تواند آرزوهای بزرگ را آرزو کند، این بخش آسان هست. این سوال این هست: بعدا چه کار می کنید؟ آیا آنها را می گذارید و آنها را ناپدید می کنید یا آنها را تنگ می کنید و راهی پیدا می کنید تا آنها را به واقعیت تبدیل کنید؟ فقط به شما هانجام گرفتار می دهد که این آسان نخواهد بود.اگر آرزوهای شما ترسناک نیستند، ارزشش را ندارند، اما اجازه ندهید آنها را به ارعاب و ترس از موفقیت برسانند. آرزوهای واقعی و انجام هر چه که می توانید انجام دهید همه این اتفاق می افتد دشوار تر به دنبال شما کار می کنید، فرصت های افزایشی برای هدایت شما به راهی بهتر از قبل خواهد بود. نگران نباشید که چطور اتفاق می افتد، فقط بر روی WHEN آن اتفاق می افتد تمرکز

خانومدگی پر از شگفتی هست و آن هست حیاتی هست که شما بتوانید چالش هایی را که روزانه به راه خود ادامه می دهند، بپذیرید و قبول کنید. راه و راه خود را در خانومدگی خود بسازید و تا زمانی که به مقصد برسید، پیاده روی کنید. اگر شما احساس می کنید راهی که در آن قرار دارید بهینه نیست، نترسید که به ابتدای راه بازگردید و راه خود را به یک راه بهتر تغییر دهید. هرگز نتوانید به عقب بر گردیم به جایی که شروع کـــردید و شیوه ای بهتر و شادتر برای خانومدگی خود دارید. شما تنها فردی نیستید که چیزی را شروع کـــرده و متوجه شوید این خوهست شما در خانومدگی نیست. نیکو هست که بعدا در خانومدگی خود چیزهایی را شکل دهیم و چیزی جدید را شروع کنیم. شما می خواهید خانومدگی تکمیل داشته باشید و هرگز با پشیمانی خانومدگی نکنید. هرگز سؤالاتی را مطرح نکنید: باید داشته یا داشته باانجام گرفت یا دلیل من یا هر چیز دیگری را نداشته باشم. اگر احساس می کنید چیزی عجیب و غریب هست، فقط آن را تغییر دهید و سفر خود را به شادی نهایی آغاز کنید.