resimkoy

پوستر سیاه و سفید – راهنمای تکمیل شما

۱۸ تیر ۱۳۹۶

یک پوستر سیاه و سفید با هستفاده از جوهرهای فلورسنت که به نور سیاه یا پرتوهای ماورای بنفش پاسخ می دهند. در شرایط معمول، به نظر می رسد روشن و پر جنب و جوش، هر تعداد که در معرض اشعه ماوراء بنفش، آن را به طرز چشمگیری در تاریکی glows. در این مکان یک راهنمای ساده در ساخت یک هست.

جوهر فلورسنت نور نور ماوراء بنفش را جذب می کند و آن را به عنوان یک نور قابل مشاهده و زیاد واضح می بیند. این باعث می شود که پوستر همانطور که درخشان باانجام گرفت، یک بار روشنایی سیاه را روشن می کند. شما باید مطمئن شوید که از طریق انواع رنگ های صنایع دستی که فلورسنت هستند مرور می کنید، بنابراین می توانید آن را با رنگ و سایه های مورد علاقه خود ایجاد کنید.

شما باید برس، رنگ پوستر فلورسنت، نشانگر دائمی (سیاه)، قیچی، اسکناس، تصویر ها، پوستر، هیئت مدیره، چسب، مداد و نوار. شما می توانید از هستنسیل ها یا خریداری کنید یا خودتان را ایجاد کنید. اگر می خواهید سنتز خود را طراحی کنید، فقط باید نوار یا تصویر مورد نظر خود را بر روی یک تکه کارتن قرار دهید و فقط شکل ها و تصویر ها اصلی را دریافت کنید. علامت های خود را بر روی هیئت مدیره پوستر علامت بخانومید. از یک مداد گرافیتی هستاندارد هستفاده کنید و این شکل را با نیروی کافی برای ایجاد یک خط نور ایجاد کنید.

ساخت پوستر سیاه و سفید نیاز به هستفاده از نشانگر دائمی برای تیره کـــردن خطوط دارد. این امر باعث می شود که بین تصویر ها انتخاب انجام گرفته شما جابجا شود. رنگ پوستر خود را جمع آوری کنید. پس از آن دلیلغ ها را خاموش می کنید، نور سیاه را باز کنید و رنگ ها را ارزیابی کنید. توجه داشته باشید که رنگ هایی که در زیر نور سیاه نمایش داده می شوند رنگ هایی هستند که در پوستر شما ظاهر می شوند.

پس از انتخاب رنگ، شکل را روی پوستر خود رنگ کنید. فراموش نکنید که رنگ پس زمینه رنگی را در پس زمینه پوستر هستفاده کنید. اگر شما آن را با اثر وحشی و تجدید نظر می خواهید، بهتر هست از رنگ UV هستفاده کنید. اگرچه تحت نور طبیعی روشن می شود، تایمی در معرض نور قرار می گیرد، جرات می دهد.