resimkoy

پورتال ۲ خطا: "بارگیری نشد پرتاب DLL"

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

برخی از کاربران ممکن پورتال ۲ خطا روبرو هستند: "شکست به بار DLL پرتاب" زمانی که آنها سعی برای بارگذاری پورتال بازی ۲٫ اگر شما در یکی از آن دسته از کاربران هستند، شما را در جای مناسب برای عیب یابی خطا هستند

در اینجا داده می شود راهنمایی برای رفع این خطا:

حذف بن پوشه

نصب مجدد بازی

حل مسائل مربوط به رجیستری

نصب مجدد DirectX و مایکروسافت ویژوال C ++ توزیع مجدد

ارائه مجوزهای امنیتی به CSC پوشه

حذف بن پوشه

محتویات خراب از پوشه بن پورتال ۲ بازی می تواند پورتال ۲ خطا منجر شود: "شکست برای بارگذاری DLL پرتاب ". آن پوشه برای حل مشکل خود حذف کنید.

خروج از بازی و بخار نرم افزار.

باز کردن هر از دایرکتوری زیر که تأسیس نمود:

C: برنامه فایلها بخار SteamApps \ پورتال ۲

C: برنامه فایلها بخار SteamApps پورتال ۲

حذف فولدر فرعی به نام بن

نصب مجدد بازی

پورتال ۲ خطا: "شکست به بار DLL پرتاب" را می توان تنها از نصب مجدد بازی حل شده است. این مراحل را برای انجام روش:

کلیدهای Ctrl + Alt + Delete را.

کلیک کنید فرآیندها و پایان دادن به روند پورتال ۲٫ تایید عمل وقتی از شما خواسته.

شروع کلیک کنید | صفحه کنترل.

برنامه کلیک کنید | حذف برنامه.

پورتال ۲ را از لیست برنامه های نصب شده انتخاب کنید و حذف کنید.

دنبال در جادوگر صفحه نمایش و راه اندازی مجدد کامپیوتر در زمانی که شما انجام می شود.

دانلود راه اندازی تازه و دوباره آن را اجرا کنید برای نصب پورتال ۲ بر روی کامپیوتر شما

حل و فصل مسائل رجیستری

مشکلات در پورتال ۲ مسیر رجیستری می تواند به خطا منجر شود: "شکست در بارگذاری DLL پرتاب ". با استفاده از یک نرم افزار تمیز کننده رجیستری، اسکن رجیستری ویندوز و تعمیر مشکلات شناسایی شده است.

نصب مجدد DirectX و مایکروسافت ویژوال C ++ دوباره توزیع

پورتال ۲ نیاز به DirectX و مایکروسافت ویژوال C ++ دوباره توزیع به نصب بر روی کامپیوتر خود را برای اجرای آن به درستی. در صورتی که نصب این بسته خراب شده است، شما ممکن است پورتال ۲ خطا روبرو هستند:. "شکست به بار پرتاب DLL"

مشاهده سایت مایکروسافت و دانلود راه اندازی تازه برای هر دو از این ابزار. اجرای فایل های دانلود شده و به دنبال دستورالعمل روی صفحه نمایش. راه اندازی مجدد دستگاه هنگامی که شما انجام می شود.

ارائه مجوزهای امنیتی به CSC پوشه

عدم مجوز امنیتی به پوشه CSC می تواند در این خطا منجر شود. ارائه مجوز امنیتی مناسب با پیروی از مراحل ارائه شده در زیر:

My Computer را باز.

دوبار کلیک کنید برای باز کردن دایرکتوری های زیر است:

C: ویندوز

راست کلیک کنید فولدر فرعی به نام "CSC" و Properties را انتخاب کنید.

کلیک کنید تب Security و سپس دکمه ویرایش.

ارائه خواندن مناسب، ارسال و مجوزهای دسترسی.

OK را کلیک کنید | OK.