resimkoy

پهن باند ویدئو در تقاضا در ظرف شبکه

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

پهن باند ویدئو در تقاضا از شبکه ظرف یک گزینه به محل سفارش برای در فیلم های تقاضا، نشان می دهد و برنامه های بزرگسالان است. سه نوع از پهنای باند ویدئو در تقاضا وجود دارد و آنها عبارتند از:

 • سینما ظرف
 • سریال
 • نیمه شب ها

این سه بخش از بخش های ظرفشویی در تقاضا است. و مشترکان باید دکمه DVR در ظرف از راه دور شبکه را فشار دهید به آنها دسترسی داشته باشید. به "سینما ظرف" شامل لیستی از تمام در تقاضا فیلم ارائه شده توسط دیش شبکه برای دوره زمانی خاص. "تلویزیون نمایش" نشان می دهد لیست حاوی بر روی عنوان تقاضا از جدید نشان می دهد و کلاسیک تلویزیون. در حالی که نیمه شب ها دهد و مشترکان لیست نشان می دهد بزرگسالان و فیلم به عنوان ظرف در تقاضا از تلویزیون پخش

راه های مهم: ترتیب: برای سفارش، فیلم و بزرگسالان نشان می دهد در لیست های مختلف از پهن باند ویدیو موجود در تقاضا آسان است و ساده است. در زیر توضیح داده شده است کوتاه

ظرفشویی سینما فیلم ها: ظرف سینما شامل هزاران نفر از عناوین فیلم از جمله هر دو شدن و کلاسیک فیلم. بسیاری از عناوین به صورت رایگان ارائه شده است. یک فیلم یک بار از ظرف سینما دستور تنها برای ۲۴ ساعت در دسترس خواهد بود. برای سفارش فیلم سینما ظرفشویی، مشترکین باید مراحل زیر را دنبال کنید.

 • دکمه DVR از راه دور
 • هایلایت و انتخاب گزینه "ظرف سینما"
 • یافتن و یک فیلم از عناوین مختلف را انتخاب کنید و در نتیجه پیروی از دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل روند.

اگر مشترکان دارای HDTV سپس آنها می توانند فیلم های موجود در فرمت HD سفارش دهید. در حالی که انتخاب عنوان فیلم، مشترکین می توانند از طریق لیست های مختلف حرکت کنید. آنها می توانند لیست جداگانه ای از فیلم یعنی تازه ها، پیشنهادات ویژه پیدا کنید، کاوش فیلم، جستجو فیلم و غیره آنها همچنین می توانند ۳۰ روز تاریخ اجاره خود را در "اجاره ای من" برای جلوگیری از دستور همین عنوان بررسی کنید.

چیدمان تلویزیون را نشان می دهد: در تقاضا تلویزیون نشان می دهد در هزاران در دسترس هستند. مشترکین باید این لیست را چک کنید و مورد نظر خود را انتخاب کنید. بسیاری از قسمت نشان می دهد تلویزیون مختلف به صورت رایگان و ارائه شده است. مشترکین طور مستقیم می توانید آن نوع از عنوان به DVR ها خود را ضبط کنید. مشترکین ۲۴ ساعت باید به تماشای یک نمایش پس از سفارش. برای سفارش، آنها باید با نکات ذکر شده زیر بروید.

 • دکمه را فشار دهید DVR از راه دور
 • هایلایت و "نشان می دهد تلویزیون" را انتخاب کنید
 • یافتن و نشان می دهد مورد نظر را انتخاب
 • دستورالعمل های روی صفحه را برای به انجام رساندن سفارش

مشترکین می تواند مورد نظر نشان می دهد تلویزیون خود را با رفتن از طریق تعدادی از لیست جستجو کنید. مشترکین می توانند نشان مورد نظر خود را در لیست های مختلف از جمله محبوب ترین ها، فهرست بر اساس شبکه جستجو، جستجو نشان می دهد تلویزیون. اجاره ای من در اختیار مشترکین ۳۰ روز تاریخ اجاره خود را برای جلوگیری از ابهامات

مرتب سازی نیمه شب ها فیلم ها: نیمه شب ها شامل بر روی عنوان تقاضا از فیلم بزرگسالان گرا. این فیلم برای تماشا در دسترس برای ۲۴ ساعت پس از سفارش خواهد بود. برای سفارش چنین در فیلم های تقاضا مشترکین باید به دنبال مراحل زیر داده شده است.

 • دکمه DVR از راه دور
 • هایلایت و انتخاب گزینه "نیمه شب ها"
 • رفته از طریق لیست های مختلف و یک عنوان را انتخاب کنید
 • دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل سفارش

لیست های مختلف تحت عناوین ویژه در دسترس هستند، کاوش فیلم، جستجو فیلم. اجاره ای من شامل لیستی از فیلم های دستور داد در ۳۰ روز گذشته است. این مشترکان برای کمک به شناسایی فیلم در حال حاضر دستور داد.

بنابراین، سفارش پهن باند ویدئو در فیلم های تقاضا، نشان می دهد و بزرگسالان نشان می دهد ساده است. مشترکین می توانند از طریق لیست های مختلف قبل از سفارش یک فیلم یا نمایش خاص است. اگر آنها در حال حاضر یک عنوان در ذهن خود، آنها می توانید آن را با عنوان، بازیگر، کلمات کلیدی و غیره

اما برای دسترسی به پهن باند ویدئو در تقاضا، مشترکین نیاز به مدل DVR انتخاب کنید یعنی ۶۲۲، ۷۲۲، ۷۲۲k، و ۹۲۲ عنوان از این گزینه تنها در این گیرنده های DVR در دسترس است. مشترکین باید گیرنده ظرف شبکه خود متصل به خدمات باند پهن به سفارش.

یک گزینه بیشتر به نام ویدئو در تقاضا در ظرف شبکه به سفارش در فیلم های تقاضا وجود دارد. ویدئو در تقاضا ارائه لیست در فیلم های تقاضا در کانال ۱ و ۵۰۱٫ مشترکین، با استفاده از دیش از راه دور شبکه باید به هر کدام از این دو کانال به سفارش فیلم. هنگامی که دستور داد، فیلم تنها برای ۲۴ ساعت در دسترس خواهد بود. ویدئو در لیست فیلم تقاضا در تعداد بیشتری از مدل گیرنده DVR یعنی ۵۱۲، ۵۲۲، ۶۱۲، ۶۲۲، ۶۲۵، ۷۲۲، ۷۲۲k، و ۹۲۲٫ گیرنده باید به خدمات تلفن یا خدمات باند پهن متصل به سفارش ویدئو در فیلم های تقاضا در دسترس هستند.

تفاوت اساسی بین ویدئو در تقاضا و پهن باند ویدیو در لیست تقاضا این است که اولی بر روی دو کانال شبکه دیش واقع در حالی که بعد از آن در ظرف روی منوی تقاضا واقع شده است. و هر دو موجود در مدل را انتخاب کنید از گیرنده های DVR از ظرف شبکه می باشد.