resimkoy

پروژه شبکه نمودارها: ابزار مهم برای پروژه مدیریت زمان

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

مدیریت یک پروژه به ارمغان می آورد در مورد چالش های بسیاری برای مدیر پروژه. یکی از چالش های مواجه می شوند اغلب در عرصه مدیریت زمان است. همانطور که هر مدیر پروژه تمرین می توانند گواهی دهند، زمان یکی از محدودیت های پروژه مهم اغلب در عمل با آنها مواجه است. دو محدودیت پروژه دیگر بودجه پروژه و محدوده پروژه. محدودیت زمانی می تواند به ویژه چالش کشیدن زمانی که مشتری به یک هدف از پیش تعیین شده تاریخ اتمام حتی قبل از برنامه ریزی پروژه آغاز می شود و یا همچنان در حال پیشرفت تحمیل می کند. و به ترکیب این بیشتر، مشتری تحمیل تاریخ مورد نظر است که معمولا پیش از تاریخ اتمام برنامه ریزی شده. بنابراین، آنچه یک مدیر پروژه که بتوانند در چنین شرایطی انجام دهید این است

پروژه زمان بحران: سیستم های انتقال مواد گزینههای

مدیران پروژه باید با دقت تمام گزینه های ممکن که می تواند کمک در نظر گرفتن تطبیق پروژه تاریخ اتمام برنامه ریزی شده به مشتری مشخص تاریخ تکمیل زمانی که تاریخ دوم قبل از تاریخ سابق است. به عنوان نقطه شروع، مدیر پروژه می توانید تعیین اگر تکنیک های فشرده سازی برنامه می توانید در جلسه تاریخ هدف کمک کند، و در صورتی که کار نمی کند پس از آن مذاکره دو گزینه ممکن است با اسپانسر پروژه (بازدید کنندگان) و ذینفعان کلیدی:

کاهش تعدادی از اهداف / تحویل برای پروژه. این مسئله موجب کاهش دامنه که به نوبه خود کمک در کاهش کار و در نتیجه می تواند کمک به تاریخ هدف دست یافتنی، و یا

مذاکره برای تغییر تاریخ اتمام هدف برای این پروژه به حداقل مطابقت با تاریخ اتمام برنامه ریزی شده.

قبل از این افزایش ماده به حمایت و / یا ذینفعان کلیدی، بهتر است آن را به کاوش اگر فشرده سازی برنامه کمک می کند. فشرده سازی برنامه شامل دو تکنیک های توفنده و سریع ردیابی. توفنده شامل تخصیص منابع اضافی برای وظایف به منظور کمک به تکمیل آنها سریعتر است. سریع ردیابی شامل انجام چند کار به صورت همزمان به خصوص اگر آنها هیچ وابستگی مستقیم بر روی یک دیگر است و می تواند به صورت موازی انجام می شود. در حال حاضر، توفنده و هیچ هزینه افزایش پروژه با توجه به اشتغال از منابع اضافی و برای این مدیر پروژه باید در نظر همراه با ذخیره احتمالی را بودجه پروژه و اطمینان از هزینه پروژه از منابع مالی موجود تجاوز نمی کند. توجه داشته باشید که یک مدیر پروژه می تواند هر دو تکنیک در همان پروژه در صورت لزوم به کار گیرند.

پروژه شبکه نمودارها

به منظور تصمیم گیری در رویکرد فشرده سازی برنامه ها و وظایف باید در حوزه که رویکرد فشرده سازی برنامه، مدیر پروژه باید نمودار شبکه پروژه نیز به عنوان شبکه منطق نمودار شناخته شده استفاده شد. اکنون بیایید به نقشی که پروژه نمودار شبکه (PND) و یا شبکه منطق نمودار (NLD) می تواند در کمک به مدیران پروژه انجام فشرده سازی برنامه بازی را درک کنید. فعالیت بر روی پیکان (AOA) و فعالیت بر روی گره (AON): PND می توانید از دو نوع باشد. فعالیت بر روی گره (AON) PNDS نیز به عنوان اولویت روش رسم نمودار (PDM) شناخته شده است. در این مقاله، من در AONs یا نام PDM تمرکز آنها به عنوان محبوب تر و اغلب در عمل و در نرم افزار هایی مانند مایکروسافت پروژه استفاده می شود

PDM / AON و CPM: مزایای درک

AONs بر اساس فعالیت ها یا وظایف به دست آمده از این پروژه ساختار شکست کار (WBS) ایجاد شده است. در حالی که WBS فراهم می کند اطلاعات مختلف از جمله که وظایف پس از اتمام را تامین می کنند که پروژه تحویل، آن را روابط و یا وابستگی بین وظایف ترکیب نیست. وابستگی بین وظایف هستند یا گرافیکی به تصویر کشیده و یا در قالب جدولی برای PND است. این کمک می کند تا در درک نوع رابطه بین وظایف و در چه توالی آنها باید انجام شود. علاوه بر این، PNDS می تواند توالی کار های متعدد و هر یک از این دنباله ای از شروع طرح تا پایان باید در یک مسیر خاص در PND تعریف می کند. تعیین و درک درستی از تمام مسیرهای در یک PND مهم هستند که آن را میسازد و زمینه را برای تعیین مدت زمان برنامه ریزی شده از پروژه و همچنین کسانی که وظایف که به طور مستقیم تاریخ اتمام پروژه را تحت تاثیر و در نتیجه می تواند به تعویق افتاد. یک روش بسیار خاص به نام روش مسیر بحرانی (CPM) برای PNDS مانند AONs در مورد استفاده برای تعیین موارد زیر است:

  • تاریخ اتمام پروژه برنامه ریزی شده
  • در اوایل شروع و زمان پایان برای هر وظیفه در PND
  • مرحوم شروع و زمان پایان برای هر وظیفه در PND
  • اسلاک موجود و یا زمان تاخیر برای هر وظیفه و پروژه خود را
  • یک یا وظایف مهم تر و مسیرهای در PND

خود مسلح با تمام جزئیات بالا می توانید تا حد زیادی در تعیین کمک به شرح زیر است:

  • کدام وظایف را می توان به تاخیر افتاد و که از وظایف نمی تواند به تاخیر انداخت
  • تجزیه و تحلیل وابستگی که برای تعیین وظایف را می توان به صورت همزمان به منظور انجام سریع انجام ردیابی در صورت لزوم
  • چه مدت زمان کل برنامه ریزی شده از پروژه
  • است؟

حرفهای پایانی

لازم به نمی شود دشوار به درک که PNDS مانند AONs یک ابزار مهم در جعبه ابزار یک مدیر پروژه به استفاده به منظور است مسئولیت رسیدگی به چالش محدودیت زمان و یا به سادگی انجام برنامه ریزی برنامه برای یک پروژه می باشد. دانش از این ابزار بسیار مهمی را به همراه استفاده از روش تجزیه و تحلیل شبکه به نام روش مسیر بحرانی (CPM) یک مهارت مورد نیاز حتی زمانی که با استفاده از آن نرم افزار برنامه ریزی قوی مانند مایکروسافت پروژه انجام شده است. دلیل این است که وابستگی وظیفه واقعی حتی راه اندازی در مایکروسافت پروژه باید توسط مدیر پروژه انجام شود و آن است که اغلب لازم باشد فراتر از پیش فرض استفاده شده توسط نرم افزار باشد. پس از آن و تنها پس از آن که قدرت واقعی این نرم افزار که قادر به تولید آنچه که اگر سناریو را می توان به حداکثر که به وضوح می توانید توسط همیشه با تکیه بر پیش فرض نرم افزار انجام نمی شود استفاده شده است. علاوه بر وابستگی وظیفه، وظایف را می توان مجموعه ای به سرب و یا تاخیر بار است. زمان سرب است زمانی که یک کار جانشین مجاز به شروع به سر و می توانید شروع قبل از اتمام کار سلف، و تاخیر زمانی اجازه می دهد تا برای کار جانشین از شروع توسط یک زمان تعریف بعد از وظیفه سلف کامل به تعویق افتاد.

علاوه بر این در عمل مفید بودن، هر کسی که مشتاق برای دریافت به عنوان مدیریت پروژه حرفه ای PMI است (PMP) گواهی و یا گواهی دیپلم مدیریت پروژه (CAPM) باید بدانید که تمام اصول اولیه در مورد PNDS و استفاده از CPM به منظور آماده سازی خوبی برای مهم منطقه دانش پروژه مدیریت زمان. در این مقاله کوتاه من در ستایش از مزایای نام PDM / AONs عنوان آنها به طور قابل توجهی می تواند در مدیریت برنامه ریزی پروژه ها و چالش های مربوط محدودیت آن کمک متمرکز شده است. من می خواهم به تشویق همه خوانندگان جدید برای این موضوع به مشورت هر کتاب مدیریت پروژه که اصول اولیه این موضوع به شیوه ای جامع پوشش می دهد، و شروع به استفاده از آنها در پروژه های خود را.