resimkoy

و در روز سوم

۱۵ تیر ۱۳۹۶

با توجه به موضوع هفته ما (این انفجارها)، در مورد جبهه های سرد (و یا تغییر شکل الگوی آب و هوا) و ماهیگیری …

دهستان قدیم … "ماهی قبل از جبهه"

من حدس می خانومم این هست که ماهیگیری فقط قبل از سرد سرد هست و حقیقت زیادی برای آن وجود دارد …

ماهی زیاد حساس به تغییرات آب و هوایی هستند و روزهای قبل از اینکه یک جبهه سرد (یا هر سیستم کم فشار) به یک ناحیه می تواند برای ماهیگیری برجسته باانجام گرفت. ماهی احساس تغییر در فشار هوا، احساس تغییر در باد و اثرات آن را در دریاها و جریان ها، آنها می دانند … من بهتر هست خوردن در حال حاضر، باعث می شود در ۳۶ ساعت تا ۴۸ ساعت غذا می شود کمی برای تعداد روز . ما هر زمانی که یک جبهه از آن عبور می کنیم ببینیم، جایی که طعمه برویم؟ نیکو طعمه حرکت می کند و پایین می رود آنها واقعا سرد و یا دریاهای طوفانی را دوست ندارند. بنابراین زمانی که طعمه پایین می آید، ماهیگیری نیز انجام می شود.

اکنون نگاهی دقیق به زمان بندی در این مکان می بینیم: در فصل زمستان در فلوریدا ما معمولا ۱ (شاید ۲) جلوی سرد را در یک هفته. ۲۴ تا ۳۶ ساعت قبل از جلو، بادها از شرق / جنوب شرقی به سمت جنوب / جنوب غرب حرکت می کنند و فشار سنج شروع به سقوط می کند. اینها نه تنها به ماهیگیران، بلکه ماهی ها نیز می گویند. بهتر هست امروز "مواد غذایی" خود را دریافت کنید، زیرا آب و هوا به زودی به کرم می افتد.

روز جبهه به طور معمول برخی از آب و هوا را تحت تاثیر قرار می دهد و یک تغییر باد با باد از جنوب / جنوب غربی پیش جلو جهت به غرب / شمال غرب؛ این زمانی هست که ما آب را به پایان رنگ های قهوه ای می بینیم. ماهیگیری این روزها توصیه انجام گرفته هست؛ نه تنها نیش می شود دشوار هست، بلکه ایمنی نیز موضوع هست. فقط دیروز روز (در یک جلسه) حدود ۴ نجات آب را خواندم. با باد از شمال غرب در ۲۵kts و ضربه زیاد از ۳۰kts؛ این فقط دیوانه ای بود که حتی می توانست خارج شود.

روز و روز بعد از جلوی معمولا شما را به کاهشین نگرانی (و دریاهای خطرناک) می دهد، اما در روز سوم ماهیگیری به نظر می رسد به نوبه خود و گاهی اوقات با انتقام (به ویژه اگر جبهه سرد دیگر نزدیک هست). تا این زمان باد پایین می آید و به سمت شمال شرقی / شرقی حرکت می کند. برخی از تغییرات جزر و مدی وجود دارد و آب شروع به بازگشت به حالت طبیعی می کند. طعمه بازگشت می کند و ماهی ها را با اشتها می کانجام گرفت که می تواند زرشک باانجام گرفت.

همانطور که با همه چیز … ماهیگیری در اطراف جبهه ها … زمان بندی همه چیز هست

FISH ON