resimkoy

واقعیت مجازی میتواند مغز را گیمابی کند

۳۰ مهر ۱۳۹۶

هستفاده از واقعیت مجازی برای حرکت مجدد افراد دچار سکته مغزی انجام گرفته اند

مجله اینترنتی resimkoy:محققان در این پژوهش از تاثیر فوق‌العاده واقعیت مجازی بر رفتار انسان
نقل کرد‌اند. برای مثال اگر کسی با هستفاده از این فناوری در قالب یک کودک در
بیاید، رفتارهای کودکانه از خود بروز خواهد داد.

آنها بر این باورند که با هستفاده از این فناوری می‌توان به بهبود
عملکـــرد و پلهستیسیته مغز در افرادی که دچار سکته مغزی و اختلالات حرکتی
انجام گرفته‌اند کمک کـــرد.

محققان امید دارند که با هستفاده از واقعیت مجازی و قرارگیری در قالب
شخصیت‌های مختلف در نهایت بیماران مجددا موفق به حرکت دادن اندام‌های خود
شوند.

به باور این محققان این کار نوعی فریب مغز از طریق ورودی تصویری هست.
زیادی از شواهد جدید در زمینه علوم اعصاب و روانشناسی وجود دارد که نشان
می دهد آواتارهایی(شخصیت‌های رایانه‌ای) که شما در واقعیت مجازی انتخاب
می‌کنید می‌تواند رفتارتان را تغییر دهد.

واقعیت مجازی میتوتند مغز را گیمابی کند

واقعیت مجازی یک شبیه‌سازی کامپیوتری از محیط سه‌بعدی هست. با هستفاده
از هدست واقعیت مجازی با لنزهایی که تصویر ها را در جلو چشم کاربر نمایش
می‌دهند، فرد می‌تواند عملا به یک مکان دیگر منتقل شود یا با یک محیط ظاهرا
واقعی ارتباط برقرار کند. از این فناوری معمولا در گیم‌های رایانه‌ای
هستفاده می‌شود، اما در محیط‌های دیگر مانند مراکز توانبخشی نیز مورد
آزمایش قرار می‌گیرد.

هستفاده از فناوری VR در مراقبت‌های بهداشتی و درمان بیماران کار جدیدی نیست.

تاکنون از این فناوری برای کمک به افراد در جهت غلبه بر ترس و اضطراب
هستفاده انجام گرفته هست. اما محققان در پی هستفاده هر چه افزایش از این فناوری
هستند.

برای مثال بعضی از مدارس پزشکی به دنبال شبیه‌سازی مجازی برای دانش
آموزان بوده یا برخی مراکز پزشکی قصد دارند از این فناوری در جهت تعلیم
ماماها برای به دنیا آوردن کودکان هستند.