resimkoy

هوی متال موسیقی ابزار

۲۸ فروردین ۱۳۹۶

آغاز فلزات سنگین و با استفاده از آن را به مسلما می توانید به روزهای اولیه از گیتار برقی و کار انجام شده توسط مخترعان و مبتکران مانند جورج بوشان (مخترع ترسیم شود اولین گیتار الکتریک)، آدولف ریکنبیکر، پل بارت، و لس پاول. بدون کار خود و کار و سهم دیگران گیتار بی شماری که شما وصل می شود یک واقعیت است و، در واقع نیست، اگر فلزات سنگین تا کنون ایجاد شده بود آن را بر روی یک فرم بسیار متفاوت گرفته شده است.

شروع در اوایل ۷۰s و در ادامه از امروز فلزات سنگین شکل به عنوان یک فرم هنری موسیقی گرفته شده در یک صدای بسیار بلند متصل شده است. ابزار اساسی مورد استفاده عبارتند از: گیتار، باس، خواننده و طبل. بسیاری از تغییرات مختلف گیتار را می توان از شش رشته اساسی به هفت یا هشت گیتار رشته و گیتار حتی بسیار بزرگ وار که می تواند به عنوان بسیاری از پانزده رشته تا پیدا شده است. گیتار باس وسیعی از ۳ تا ۶ رشته ها و مجموعه درام هر نقطه از یک تک درام استفاده می شود به کیت بسیار بزرگ و پیچیده مانند یک بازی علامت گذاری به عنوان Temperato که شامل بیش از ۵۰۰ قطعه. با توجه به ماهیت از فلزات سنگین، آن را تنظیم، سرعت، و تاکید بر ریتم، ترین درام استفاده شده توسط طبل شامل یک باس دو.

به عنوان فلز هنرمندان مسئول شکل دادن به پیشرفت آن شروع به آزمایش با صداهای مختلف . اوایل استفاده از صفحه کلید مورد استفاده در فلزات سنگین را می توان به حتی برخی از پزشکان اوایل ترین که این ساز پیانو از نوع الکتریکی استفاده می شود به مانند یک بی شمار از دستگاه های دیگر از پیانو به یک ارکستر کامل صدا پیش بینی کرد. دیگر آزمایش اولیه با ابزار استفاده می شود تا فلزی شامل گروه تصمیم AC / DC را که شامل نیانبان در آهنگ های خود را این یک راه طولانی به بالا (اگر شما می خواهم به راک اند رول). این مثال ممکن است بسیار برای اولین بار از چنین ابزاری غیر معمول که در فلزات سنگین استفاده می شود و تصمیم بن اسکات عضو گروه که به عنوان یک کودک بازی بود.

از آن نقطه به جامعه از نوازندگان و طرفداران تر شد پذیرش از ابزارهای مختلف "تجربی" در موسیقی خود که در نهایت راه به یک سبک است که انقلابی و برای همیشه تغییر داد "پذیرفته" ابزار در فلزی سیاه و سفید. بیشتر به طور خاص، موج دوم، فلزی سیاه و سفید نروژی. با ریشه های آن در ترش متال و موسیقی سنتی محلی نروژی، نوازندگان فلزی سیاه و سفید شروع به آزمایش با همه چیز، از گیتار آکوستیک به سوت قلع، چنگ، طبل سنتی، نوعی الت موسیقی که باگرداندن دسته ای کار میکند، نیانبان، و فقط در مورد هر ابزار قوم شما می توانید تصور کنید. آزادی جدید پیدا شده در فلزی سیاه و سفید کمک دیگر، سبک تر محدود از فلز سنگین به شعبه و همچنین و کار با دستگاه های دیگر.

از اوایل ۱۹۹۰s ابزار است که آمده اند برای شرکت در ساخت فلزات سنگین ، در حالی که بسیاری از آنها در اطراف یک پایه گیتار پایه، باس، طبل و تشکیل تبدیل شده اند تقریبا بی حد و حصر. این غیر معمول نیست برای شنیدن یک گروه آزمایش با صدای گروه کر، ارکستر کامل، برای تلفن های موبایل سومری، سه تار، و حتی سازهای بانجو به تکمیل موسیقی آنها نیست.