resimkoy

“هنوز در مورد اهورا تجاوز جنسی ثابت نانجام گرفته هست”

۵ آبان ۱۳۹۶

مجله اینترنتی resimkoy ؛ معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی
کشور با اشاره به موضوع آزار جنسی اهورا کودک گیلانی گفت: در موضوعات
کیفری که در مرحله دادرسی هست و هنوز اتهام ثابت نانجام گرفته و حکمی نیز صادر
نانجام گرفته، احتیاط حکم می کند پزشکی قانونی موضوع را بطور گسترده رسانه‌ای نکند.

سیدامیرحسین‌ مهدوی افزود: در پزشکی اساسا به هرگونه رفتار
مزاحمت آمیز و دست‌درازی به فرد بدون رضایت فرد، تهاجم جنسی نقل کرد می‌شود؛
تهاجم جنسی طیف گسترده‌ای دارد و صدور احکام قضایی برای فرد مرتکب نیز به
میزان تهاجم و آزار شده بستگی دارد و هرچه آزار جنسی انجام گرفتیدتر باانجام گرفت،
حکم و مجازات نیز سنگین‌تر‌ می‌شود.

تصویر:اهورا

وی با بیان اینکه معنا و مفهوم
آزار جنسی الزاما تجاوز نیست، اظهار کـــرد: یکی از وظایف حیاتی و حساس پزشکی
قانونی، تشخیص تجاوز جنسی هست و این مسئله از این نظر که احکام قضایی صادره
برای تجاوز انجام گرفتید‌تر از سایر انواع دیگر آزارهای جنسی هست، حائز اهمیت هست.

وی
افزود: برای تشخیص تجاوز و شناسایی متجاوز، معاینات و آزمایش‌های پیشرفته
زیاد زیادی انجام می‌شود تا کاهشین خطایی در تشخیص وجود نداشته باانجام گرفت و در
زمینه اهورا نیز،‌ هنوز چیزی به صورت قطعی اعلام نانجام گرفته هست.

مهدوی با
اشاره به راهکار‌های جلوگیری از اتفاقات اینچنینی گفت: حیاتیترین مسئله برای
جلوگیری از این اتفاقات، هوشیار کـــردن کودکان هست و باید به کودکان تعلیم
داده شود که به هیچ‌کس اجازه ندهند با آنها تماس خارج از عرف داشته باانجام گرفت و
همچنین والدین نیز باید مراقبت‌های لازم را انجام دهند.

وی با بیان
اینکه حل مشکلات جوانان برای ازدواج، تاثیرات مثبتی در کاهش آسیب‌های
اجتماعی دارد اظهار کـــرد: در گذشته تهاجم فرهنگی فقط با ماهواره انجام می‌انجام گرفت
اما در حال حاضر با وجود شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی،‌ تهاجم فرهنگی
زیاد جدی‌تر و گسترده انجام گرفته هست و این مورد زیاد آسیب‌زا هست.

هفته
گذشته رویداد فوت اهورا پسر بچه ۳ ساله اهل رشت به یک موضوع رسانه ای تبدیل انجام گرفت و
براساس آنچه در برخی رسانه ها انعکاس پیدا کـــرد و فیلم هایی که در فضای
مجازی انتشار یافت آمده بود که اهورا مورد تعرض جنسی توسط ناپدری خود قرار
گرفته هست و بعد از مراجعه به بیمارستان فوت کـــرد.