resimkoy

همراهان جناب آقا روحانی اگر نمى توانند هستعفا دهند

۹ دی ۱۳۹۶

به نقل رویدادنگار resimkoy، سیدحسین مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت: سرخوردگی آقام ناشی از در میدان نبودن همراهان جناب آقا روحانی‌هست. همان‌طور که جناب آقا روحانی در میدان هست، یارانش هم باید در میدان باشند و مسئولیت بپذیرند. اگر می‌توانند چنین کنند و حرف بخانومند، کار‌ها را بسامان کنند، ولی اگر نمی‌توانند هستعفا کنند.

اینکه همراهان جناب آقا روحانی متناسب با نیاز‌های دولت کاری نمی‌کنند، یک واقعیت هست. جناب آقاان اگر بلد نیستند، کنار بکشند؛ اگر هم بلد هستند که کار‌ها را راه بینداخانومد.

۳۸ سال هست در این کشور، همه مسئولان،حاکم اپوزیسیون هستند؛ یعنی هم حاکم هستند، هم منتقد. چنین رویه‌ای در هر برهه‌ای از قبیل: انتخابات و مسائل پس از آن، مطالبات و در عین حال تناقضاتی ایجاد می‌کند. نمی‌شود رویه حاکم/منتقد داشته باشیم.

جناب آقا روحانی و سایر مسئولان اگر نمی‌توانند، شعارش را ندهند. هیچ اتفاق جدیدی در جمهوری اسلامی نیفتاده هست؛ جمهوری اسلامی سپاه داشته، قوه قضاییه هم داشته هست و هیچ‌کدام از این‌ها هم الزاما موافق جناب آقا روحانی نبوده‌اند. قرار هم نبوده که تایمی جناب آقا روحانی مدیر‌جمهور انجام گرفتند، همگی در خدمت ایشان به صف شوند.

ابداًح‌طلبان آبروی خودشان را در حمایت گذاشته‌اند. کجا حمایت نکـــردند؟ مدیر دولت ابداًحات با صآسوده و شجاعت دفاع کـــردند؛ بقیه ابداًح طلبان نیز همین‌طور. ما مشکلی با جناب آقا روحانی نداریم. ما چیزی از جناب آقا روحانی توقع نداشتیم.

تایمی جناب آقا نوبخت می‌گفت: یارانه را قطع نمی‌کنیم، حالا می‌گوید می‌خواهیم یارانه ۳۰ میلیون نفر را قطع کنیم، یعنی این حرف‌ها با هم سازگار نیست. جناب آقا نوبخت نباید از قبل این‌قدر محکم حرف می‌زد که ما یارانه کسی را قطع نمی‌کنیم. ۵ سال هست که سازمان پلن‌وبودجه می‌گوید می‌خواهیم قیمت‌ها را تثبیت کنیم، بعد یک‌مرتبه قیمت‌ها را در برخی اقلام ۵۰ درصد رانجام گرفت می‌دهیم. این، موج درست می‌کند؛ تعارف هم برنمی‌دارد؛ آن هم در حالی که قبلش هم با آقام حرف نزده‌اند و دلایلش را تشریح نکـــرده اند

این طرز کار‌کـــردن نیست که یکی در دولت بگوید گران می‌شود، یکی بگوید گران نمی‌شود. چقدر حرف ضدونقیض منتشر می‌شود؟ میزگرد بگذارند و بگویند مشکلات چیست و چه کار‌هایی انجام داده‌اند. تعداد‌ماه روی این موضوع بحث کنند، نخبگان را بسیج کنند و بعد به یک تصمیم برسند. در سکوت مطلق بودن مسئولان کشور و تصمیمات نابهنجار گرفتن، ۲ مشکل عمده تیم اقتصادی جناب آقا روحانی‌هست؛ جناب آقاان خودشان را منسجم کنند، مشورت کنند، تصمیم بگیرند و کشور را راه بینداخانومد.