resimkoy

همایش ملی باشگاه رویدادنگاران بسیج

۱۳ شهریور ۱۳۹۶

همایش ملی باشگاه رویدادنگاران بسیج صبح امروز یکشنبه با حضور سردار غلامحسین غیب پرور مدیر سازمان بسیج مستضعفین، سردار محمدرضا نقدی، مجید قلی زاده در لانه جاسوسی آمریکا برگزار انجام گرفت.