resimkoy

هستقبال از پیکر مطهر شهید حسن جنگجو

۱۵ شهریور ۱۳۹۶

شهید حسن جنگجو پس از عملیات خیبر در سال ۱۳۶۲ مفقودالأثر انجام گرفت و پیکر این شهید والامقام پس از ۳۴ سال دوری، صبح امروز ۱۴ منطقهیور ماه ۹۶ به وطن بازگشت.